Erasmus+ projektová spolupráce

Erasmus+ KA2: Partnerství pro spolupráci

Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací nabízí organizacím působícím v oblasti vysokoškolského vzdělávání, podnikům, veřejným orgánům a organizacím občanské společnosti působícím v různých sociálně ekonomických oblastech příležitost ke spolupráci za účelem realizace nových postupů vedoucích k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím. Obvykle obsahují tzv. zásadní výstupy a diseminační aktivity (tj. jejich propagaci a šíření).


Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí. Jedna z organizací přijímá roli koordinátora (podává přihlášku a je příjemcem grantu), ostatní roli partnera.


Mezi zásadními výstupy (tzv. Intellectual outputs) patří např.:

 • intelektuální/hmatatelné výstupy projektu

 • osnovy (curricula)

 • pedagogický materiál většího rozsahu

 • otevřené vzdělávací nástroje, IT nástroje

 • analýzy, studie, metody peer-learningu (vzájemného učení se)


Mezi podporované aktivity patří mobility (viz níže), které jsou chápány jako nástroje pro realizaci plánovaného cíle. Nicméně cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce na daném inovativním výstupu, nikoliv realizace mobility samotné.


 • kombinovaná mobilita

 • krátkodobé výměny skupin žáků

 • intenzivní studijní programy

 • dlouhodobé studijní mobility žáků

 • dlouhodobé mobility mladých pracovníků

 • krátkodobá společná školení zaměstnanců

 • dlouhodobé výukové pobyty a školení


Informace:

základní informace Národní agentury programu Erasmus+: zde


Termín pro podání žádostí do výzvy 2023 je 22. března 2023 (12:00 SEČ).

Žádost podává univerzita, která bude projekt koordinovat, a to elektronicky prostřednictvím účastnického portálu programu Erasmus+.

Jednou z povinných příloh žádosti je také tzv. Mandate Letter, který za UK podepisuje rektor UK.

Podpis zprostředkuje příslušné administrativní pracoviště FHS, s nímž je třeba zapojení do projektu a dokumentaci projednat s dostatečným předstihem před vlastní uzávěrkou podání žádosti.


Kontaktní osoba na FHS UK:

Ing. Jana Klopfštocková (Odd. vědy a výzkumu)


Poslední změna: 22. únor 2023 08:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK