Podle čeho vybíráme?


Při výběru uchazečů hodnotíme následující:


  • dodané materiály (zejména motivační dopis)


  • plnění studijních povinností a studijní průměr


  • znalost cizího jazyka (výhodou jsou také absolvované kurzy v cizích jazycích na FHS - např. CET a UPCES či splnění OJAKu)


  • studentské zahraniční aktivity - např. buddy pro zahraniční studenty, nebo aktivní členství ve spolku ESN atd.) - k těmto aktivitám budeme přihlížet v rámci výběrového řízení a mohou vám pomoci například v zajištění místa na vámi preferované univerzitě


Každou přihlášku posuzujeme komplexně a individuálně. Pokud například váš průměr není zrovna nejlepší, máte možnost to vysvětlit v motivačním dopise. Stejně tak pokud z nějakého (ideálně akademického) důvodu preferujete určitou univerzitu, napište nám proč.


Výběr provádí komise, jejímiž členy je proděkan pro studium a zahraniční oddělení FHS. Všichni kandidáti obdrží informaci o výsledcích výběrového řízení přibližně do 1 měsíce od uzávěrky.


Studenti 1. ročníku SHV: s ohledem na studijní plán nové akreditace můžete vyjíždět nejdříve v letním semestru 2. ročníku. Přihlášky však doporučujeme podávat již v únorovém výběrovém řízení.


Poslední změna: 20. leden 2020 11:32 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter