Podle čeho vybíráme?

Při výběru uchazečů hodnotíme následující:

  • obsahovou i formální kvalitu dodaných materiálů (zejména motivační dopis - studijní záměr) a promyšlený výběr univerzity

  • plnění studijních povinností (kredity, složené povinné zkoušky apod.) a studijní výsledky (studijní průměr)

  • znalost cizího jazyka (výhodou jsou také absolvované kurzy v cizích jazycích na FHS - např. CET a UPCES či splnění OJAKu)

  • studentské zahraniční aktivity - např. buddy pro zahraniční studenty, nebo aktivní členství ve spolku ESN atd. - k těmto aktivitám budeme přihlížet v rámci výběrového řízení a mohou vám pomoci například v zajištění místa na vámi preferované univerzitě


Každou přihlášku posuzujeme komplexně a individuálně. Pokud například váš průměr není zrovna nejlepší, máte možnost to vysvětlit v motivačním dopise. Stejně tak pokud z nějakého (ideálně akademického) důvodu preferujete určitou univerzitu, napište nám proč.


Výběr provádí komise, jejímiž členy je proděkan pro studium a zahraniční oddělení FHS. Všichni kandidáti obdrží informaci o výsledcích výběrového řízení přibližně do 1 měsíce od uzávěrky.


Studenti 1. ročníku SHV: s ohledem na studijní plán nové akreditace můžete vyjíždět nejdříve v letním semestru 2. ročníku. Přihlášky však doporučujeme podávat již v únorovém výběrovém řízení.


Poslední změna: 15. prosinec 2022 12:02 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK