Před odjezdem


Studenti, již byli vybráni ke studijnímu pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se řídí pokyny zahraničního oddělení FHS a Evropské kanceláře UK.


Důležité odkazy


Pokud chcete předejít nepříjemným situacím s vracením stipendia, nedostatkem kreditů atd., doporučujeme, abyste si před odjezdem nastudovali následující:Nominace


FHS zašle partnerským univerzitám informace o nominovaných studentech. Partnerské univerzity pak studenty sami kontaktují s dalšími pokyny, případně lze tyto pokyny dohledat na internetových stránkách univerzit.


Přihláška v online aplikaci


Je třeba doplnit všechny chybějící údaje v on-line aplikaci a přihlášku uzavřít kliknutím na ikonu se zelenou šipkou.


Studijní plán


Náplň studia v zahraničí by měla odpovídat studiu na FHS tak, aby mohl být zahraniční pobyt uznán jako nedílná součást studia. Uznání studia se provádí prostřednictvím ekvivalentů (převážně povinně-volitelných, nebo případně povinných předmětů z nabídky vašeho studijního oboru na FHS). Podmínky jsou podrobně stanoveny v Opatření děkana č. 13/2018.


V on-line aplikaci je třeba vyplnit požadované informace o předmětech, které hodláte v zahraničí studovat, a případně doplnit ekvivalenty z nabídky Vašeho oboru na FHS, jež si chcete nechat uznat.


Návod na to, jak vyplnit studijní plán je k dispozici zde.


Magisterští studenti: výběr předmětů (především ekvivalentů, jež si chcete nechat uznat) je nutno konzultovat s vedoucí/-m katedry. Souhlas se studijním plánem vedoucí katedry vyjadřuje podpisem (v kolonce Academic Tutor Signature).


Bakalářští studenti: dokument podepisuje proděkan pro bakalářská studia. Podpis zajišťuje zahraniční oddělení FHS.


Learning agreement (LA)


Po vyplnění všech požadovaných informací v hlavičce přihlášky ve webové aplikaci kliknete na zelenou šipku, tím přihlášku označíte jako připravenou k tisku. V této fázi se z přihlášky stane Learning Agreement.


Na dokumentu jsou potřeba celkem 3 podpisy - Váš, koordinátora z FHS a ze zahraniční univerzity. Jakmile je LA připraven k tisku, můžete se zastavit na zahraničním odd. k podpisu. Až bude schválen i Váš studijní plán, vše naskenujeme a Vy pak celý dokument (tedy LA + studijní plán) přepošlete na zahraniční univerzitu k podpisu. Nám poté stačí scan stránky, kde jsou všechny 3 podpisy.


Eurový účet


Evropská kancelář odesílá stipendium pouze na eurový účet u banky se sídlem v ČR.

Bližší informace ke zřízení účtu naleznete zde.


Akceptační dopis


Doklad o přijetí, který partnerská univerzita zasílá studentovi / na zahr. odd. FHS, pokud dostala všechny požadované materiály. Na základě tohoto dopisu je studentovi přiznáno stipendium na dobu pobytu v zahraničí.


Rozhodnutí děkana o přiznání stipendia


Rozhodnutí děkana FHS je studentovi vystaveno po předložení akceptačního dopisu, schváleného LA, založeného eurového účtu a závazného potvrzení dat pobytu.


Pokud vyjíždíte v zimním semestru, může se stát, že budeme muset počkat na pokyn EK k tisku rozhodnutí pro další akademický rok - rozhodnutí tak bývají zpravidla připravena až na konci července.


Účastnická smlouva


Ve chvíli, kdy je studentovi vystaveno rozhodnutí o přiznání stipendia a v on-line aplikaci je vyplněno číslo účtu (případně další nutné údaje), připraví Evropská kancelář (Pavel Knap) účastnickou smlouvu a vyzve studenta e-mailem, aby se dostavil k podpisu. K této návštěve student potřebuje:


  • Přihlášku UK a studijní plán potvrzené ze strany FHS i zahraniční univerzitou (tedy kompletní LA)


  • Akceptační dopis


  • Rozhodnutí o přiznání stipendia


Po podpisu účastnické smlouvy bude studentovi odesláno stipendium na účet.


Stipendium


Výše stipendia se určuje podle délky pobytu v zahraničí, tedy podle délky semestru na dané zahraniční univerzitě. Výpočet se provádí podle dat uvedených v on-line aplikaci.Poslední změna: 12. srpen 2019 14:24 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter