Na konci pobytu

Confirmation of Study Period

= Potvrzení o délce pobytu - přinést originál na zahraniční oddělení FHS (dokument poté přepošleme do evropské kanceláře RUK), potvrzení si nechte vystavit až na úplném konci pobytu, jinak hrozí možnost vrácení poměrné části uděleného stipendia.

Transcript of Records

= Výpis studijních výsledků / potvrzení o absolvování předmětů přinést/nechat zaslat originál na zahraniční oddělení FHS (dokument poté přepošleme do evropské kanceláře RUK.


Na základě výpisu studijních výsledků zapíše zahr. oddělení FHS absolvované předměty a získané kredity do SIS podle Opatření děkana č. 19/2020.

Akademický dotazník

K dispozici zde - zaslat emailem na zahr. oddělení FHS - informace budou poskytnuty studentům se zájmem o danou univerzitu.

Závěrečná zpráva pro EK

Mobility Tool/EU Survey a závěrečná zpráva pro národní agenturu (na základě emailové výzvy ze strany EK).

Ponávratový OLS test

Pokud jste v OLS testu nezískali výsledek s úrovní C2, čeká vás ještě jeden OLS test, který má za cíl mapovat vaše jazykové zlepšení.

Erasmus vám nestačil? :)

Pokud chcete i po návratu z Erasmu zůstat v kontaktu s mezinárodním prostředím, přidejte se do buddy programu, který zaštiťuje ESN CU Prague. Zaregistrovat se můžete tady.


Zahraničnímu oddělení můžete také zaslat fotografie z pobytu (zejména zahraniční univerzity) či odkaz na blog, psal/-a-li jste si během pobytu v zahraničí nějaký. Rádi se o ně podělíme s ostatními studenty.


Kromě toho samozřejmě můžete na Erasmus vyjet znova, stačí si hlídat, že celková délka pobytů nepřekročí 360 dní v rámci daného stupně studia.


Poslední změna: 9. únor 2021 15:05 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter