AKTION

Nabídka: studijní a výzkumné pobyty (1–5 měsíců) za účelem přípravy diplomové/disertační práce; letní jazykové školy v ČR

Země: Rakousko

Studijní program: Mgr., Ph.D.

Výběrové řízení: výběr provádí odborná česko-rakouská komise (složená ze zástupců ministerstev školství a univerzit obou zemí);

Stipendium: 1050€/měsíc

Uzávěrka přihlášek: 15/3 (ZS) a 31/10 (LS)

Podmínka: dostatečná znalost NJ nebo AJ


Bližší informace naleznete zde.


Letní kolegia programu AKTION ČR – Rakousko

Každý rok se v Českých Budějovicích a Poděbradech setkávají studenti různých studijních oborů z České republiky a Rakouska s jedním společným cílem: učit se jazyk partnerské země a zlepšit tak vzájemné porozumění. Studenti rozvíjí během letního kolegia nejen jazykové, ale také interkulturní kompetence a odborné znalosti z různých oblastí.


Stipendistům je hrazeno ubytování, plná penze, účast na výuce, učební materiály a doprovodný program.


Letní kolegium České Budějovice 2022

Termín: 6. - 23. července 2022.

Přihlášení: program, žádost o přijetí

Termín pro podání žádosti: 30. dubna 2022 u pořadatelské VŠ

Požadovaná úroveň němčiny: B2-C1

Účastnický poplatek za celý kurz: 3 000 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Jana Kusová, Ph.D. ( )


Letní kolegium Poděbrady 2022

Termín: 10. – 24. 7. 2022

Přihlášení: program, žádost o přijetí

Termín pro podání žádosti: 30. dubna 2022 u pořadatelské VŠ

Požadovaná úroveň němčiny: B1-B2

Účastnický poplatek za celý kurz: 3 000 Kč

Kontaktní osoba: Mgr. Štěpánka Žmudová ( )


Bližší informace naleznete na webu AKTION.


Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.
Poslední změna: 22. březen 2022 15:17 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK