• Zahraniční oddělení

Zahraniční oddělení

Konzultace

Při plánování návštěvy zahraničního oddělení se, prosíme, řiďte informacemi o konzultačních hodinách (a jejich případných změnách) té z nás, která má na starosti příslušnou agendu. Pokud si nejste jistí, na koho se obrátit, napište nám na společný email .Mgr. Anežka NOVOTNÁ

koordinátorka


VYJÍŽDĚJÍCÍ studenti

stáže Erasmus+Konzultační hodiny

PO: 13:30-15:30

ÚT: 9:30-11:30

ST: 13:30-15:30

ČT: 9:30-11:30

nebo po domluvěBc. Lenka LUKEŠOVÁ

vedoucí zahraničního oddělení


PŘIJÍŽDĚJÍCÍ studenti

mobilita akademických pracovníků

program CEEPUS


Konzultační hodiny

PO: 13:30 - 15:30

ÚT: 10:00 - 12:00

ST: 10:00 - 13:30

ČT: 13:30 - 15:30

nebo po domluvě


ZMĚNY:

18. 10.: konzultace zrušeny
doc. MUDr. Iva HOLMEROVÁ, Ph.D.

proděkanka pro zahraniční styky


konzultační hodiny

úterý (po dohodě)Mgr. Nikola SKLADANOVÁ

propagace a recruitment


správa programů UPCES a CET

cizojazyčné letní školy
Informace k žádostem o potvrzování přihlášek k zahraničním mobilitám ze strany ZO FHS UK v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů/výjezdů

Pokud máte zájem realizovat výjezd na základě externí nabídky nebo plánujete individuálně zajištěný výjezd a zjistíte, že daná instituce vyžaduje potvrzení/souhlas/doporučení či nominaci ze strany zahraničního oddělení, je třeba o takové potvrzení zahraniční oddělení FHS požádat s dostatečným předstihem před uzávěrkou (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit (motivační dopis - studijní/výzkumný záměr, studijní plán, doporučení, CV, doklad o jazykové způsobilosti, formulář přihlášky/žádosti a případně další povinné přílohy dle požadavků dané nabídky/instituce) a explicitně uvést, o jakou nabídku a typ plánovaného pobytu se jedná (ideální je i připojit i odkaz na příslušnou nabídku, kontakt na instituci a podobně).

Název nabídky/typ pobytu je vhodné uvést přímo do záhlaví emailu.


Žádosti o potvrzení přihlášky (apod.) vyřizujeme na základě obdržených podkladů a ve spolupráci s garantem studijního programu/proděkanem pro doktorská studia (v případě doktorandů).

S ohledem na množství materiálů ke zpracování a potřebu součinnosti s těmito kolegy je pro administraci žádosti o potvrzení přihlášek dodání v dostatečném předstihu klíčové.


Pro vyřízení žádosti je nutné posouzení dodaných podkladů, souhlas garanta/garantky studijního programu s výjezdem s ohledem na studium a případně i vyhodnocení závazku, který by vysláním mohl pro fakultu vzniknout atd. Vydání potvrzení tedy není nárokové, ale vychází z výše uvedených procesů.


Transcript of Records z FHS UK lze vygenerovat v SIS. Na vyžádání může zahraniční oddělení za účelem zahraničních mobilit opatřit tento dokument podpisem/razítkem.


Je-li třeba dané instituci doložit Potvrzení o studiu, obraťte se prosím na studijní oddělení FHS.

Poslední změna: 18. říjen 2021 09:52 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter