Buddy


 • Chtěli byste se setkávat se studenty z celého světa?

 • Využili byste rádi svoje znalosti angličtiny nebo jiného jazyka?

 • Máte pocit, že na FHS není snadné seznámit se s novými lidmi?

 • Zajímalo by vás, jaké to je žít a studovat v cizí zemi?


Pak je program Buddy právě pro Vás! :)


Kdo je to buddy?

Buddy je student FHS, který se věnuje zahraničním studentům přijíždějícím na FHS z různých zemí Evropy i celého světa. Vyzvedává studenty na letišti/nádraží, doprovází je na kolej / do bytu a během prvních dnů po příjezdu jim může poradit, jak se zorientovat ve městě, a seznámit je se životem v ČR a v Praze.


Co vás čeká:

 • zajímavá zkušenost a nový pohled na studium a život v Praze

 • nová přátelství a kontakty

 • setkání s mezinárodním prostředím a novými kulturami z pohodlí ČR

 • procvičení a zdokonalení cizího jazyka (dle vlastního výběru)


Čeští studenti se také mohou spolu se zahraničními studenty účastnit společných akcí, které organizuje studentský spolek ESN CU Prague, a případně se také zapojit do jejich organizace.


Kdy:

V zimním semestru přijíždějí zahraniční studenti kolem poloviny září a v letním semestru v průběhu první poloviny února, tak aby se mohli zúčastnit úvodního Orientačního týdne pro přijíždějící studenty, který pořádá zahraniční oddělení FHS, v jehož průběhu se studenti dozvědí důležité informace spojené se studiem a pobytem a vyřídí si potřebné formality.


Co mám udělat, pokud se chci stát buddym?

 • Zaregistrujte se webové aplikace Broaddy. Po přihlášení si pak můžete vybírat zahraniční studenty, které byste si chtěli vzít na starost.Pro zachování soukromí se kontaktní informace daného studenta zobrazí až když se u něj zapíšeš jako jeho buddy. Samotná registrace vás k ničemu nezavazuje: buddy se z vás stává ve chvíli, kdy si vyberete zahraničního studenta. Kontakt:


Podrobné informace a doporučení pro Buddy najdete v příručce Buddy Guide UK. Bude-li mít zahraniční student dotazy ohledně studia na FHS, odkažte ho přímo na zahraniční oddělení fakulty.


Obecné informace o programu jsou k dispozici na celouniverzitních webových stránkách Buddy programu.


Za účast v Buddy programu máte možnost také získat certifikát, přihlásíte-li se zároveň do programu celoživotního vzdělávání UK, jehož je Buddy program součástí. Přihlášení do celoživotního vzdělávání je pouze dobrovolné a nijak neovlivňuje účast v programu jako takovém. Bližší informace o přihlášení do programu CŽV najdete na celouniverzitních webových stránkách Buddy programu.


Chcete víc? Staňte se studentskýcm ambasadorem!


Pokud máte zájem o dlouhodobější a intenzivnější spolupráci se zahraničními studenty, kontaktujte nás na (jako předmět uvěďte "Studentský ambasador"). Vaši pomoc velmi oceníme zejména během orientačního týdne před začátkem každého semestru. Více informací o našich studentských ambasadorech najdete zde.


Jací zahraniční studenti studují na FHS?


 • studenti přijíždějící na FHS na 1 či 2 semestry v rámci výměnných programů Erasmus+ (Evropa), meziuniverzitních dohod (USA, Nový Zéland, Austrálie, Japonsko, apod.) a dalších.

 • studenti z USA, kteří přijíždějí studovat semestrální program UPCES.


ESN CU Prague


ESN CU Prague je neziskové sdružení studentů Univerzity Karlovy, které se na principu dobrovolnictví věnuje integraci zahraničních studentů na univerzitě. Pomáhá zahraničním studentům lépe se zorientovat v českém prostředí, zpříjemnit jim zdejší pobyt a seznámit je s českou kulturou. Jeho cílem je také sbližovat zahraniční a české studenty a napomáhat v procvičování cizích jazyků přirozenou konverzační formou s rodilými mluvčími, Čechy i studenty ze zahraničí.


Kromě buddy programu ESN CU Prague pořádá spoustu aktivit během semestru – orientační týden na začátku roku a potom výlety, exkurze, společenské, kulturní a sportovní aktivity a mnoho dalšího v průběhu semestru. Na tyto akce jste vřele zváni – ať už jako účastníci, nebo časem i jako (spolu)organizátoři. Přijďte se tedy na některou z akcí v začátku semestru podívat, procvičte si jazyky a potkejte spoustu sympatických cizinců! :)


Zaujaly vás aktivity ESN CU Prague? Přijďte na informační schůzku nebo napište na adresu .Poslední změna: 24. srpen 2021 17:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK