4EU+

Obecné informace

Aliance 4EU+ spojuje sedm významných evropských univerzit: Univerzitu Karlovu, Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di MilanoKøbenhavns Universitet a nově od srpna 2022 i Université de Genève. Členské instituce aliance 4EU+ zahájily strategickou spolupráci v roce 2017; aliance formálně vznikla v březnu 2018 jako všeobecné partnerství pro rozvoj nové kvality spolupráce ve výzkumu, inovacích, vzdělávání a službách a pro vytvoření vhodné platformy k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.


S ohledem na současné klíčové globální výzvy se spolupráce ve vědě a vzdělávání v rámci aliance 4EU+ soustředí na čtyři multidisciplinární vlajkové lodě, tzv. Flagships:

  1. Zdraví a demografické změny v městském prostředí;

  2. Evropa v měnícím se světě: Porozumění a zapojení společností, ekonomik, kultur a jazyků;

  3. Transformování vědy a společnosti prostřednictvím pokroku v oblasti informačních, výpočetních a komunikačních technologií;

  4. Biodiverzita a udržitelný rozvoj

Možnosti pro studující

Aliance pro studující UK nabízí na jednotlivých univerzitách celou řadu studijních příležitostí. 


Studijní pobyty Erasmus+

V rámci aliance 4EU+ je možné vyjet na krátkodobé i semestrální studijní pobyty, které jsou organizovány v rámci programu Erasmus+.

Bližší informace k jednotlivým univerzitám aliance a závěrečné zprávy absolventů pobytů naleznete v sekci Partnerské univerzity.


Administrativní kontakt FHS: Zahraniční oddělení FHS UK


Sdílené online kurzy (virtuální mobilita)

Studující UK mají možnost vybrat si z nabídky ostatních univerzit aliance 4EU+ sdílené online předmety. Podrobnosti zápisu a výuky určuje pořádající univerzita.

Informace o nabídce kurzů jednotlivých univerzit a bližší informace naleznete zde.


K uznání absolvovaných online předmetů v rámci studia na FHS UK je potřeba kromě dokumentu Learning Agreement vyplnit a nechat schválit také FHS studijní plán a doručit jej na ZO FHS.

O uznatelnosti daných předmětů rozhodne garant*ka studijního programu.

Předměty budou uznány na základě doloženého Transcript of Records a schváleného studijního plánu prostřednictvím ZO FHS.


Administrativní kontakt FHS: Zahraniční oddělení FHS UK

Koordinátor UK pro mobility 4EU+:

Studentské minigranty

Cílem aktivity je podpořit studentské iniciativy a umožnit navázání kontaktů mezi 4EU+ studenty. Více informací naleznete zde.


Administrativní kontakt FHS: - 4EU+ fakultní koordinátor

Ostatní možnosti

Kromě sdílených online předmětů se studující mohou zapojit i do dalších aktivit pořádaných aliancí 4EU+ např. letní školy, workshopy apod.


Kontakt a bližší informace: pořádající univerzita

Newsletter

Celkovou představu o všech aktivitách aliance lze získat v newsletter 4EU+.

Kontakty

  • Zahraniční oddělení FHS UK: Administrace studijních pobytů a účast na sdílených kurzech (virtuální mobilita)

  • : 4EU+ fakultní koordinátor, studentské minigranty

  • : Koordinátor UK pro mobility 4EU+


Poslední změna: 16. srpen 2022 13:05 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK