4EU+

Obecné informace

Aliance 4EU+ je partnerství sedmi předních evropských univerzit: Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di MilanoKøbenhavns Universitet, Université de Genève a Univerzity Karlovy.

Posláním aliance je dosáhnout špičkové kvality v oblastech výzkumu, výuky, vzdělávání i podpůrné administrativy a vytvořit vhodnou platformu k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.

Tématicky je spolupráce vymezena především čtyřmi multidisciplinárními oblastmi reflektujícími zásadní výzvy dnešního světa, tzv.Flagshipy.


Podrobné informace o alianci naleznete na webovém rozcestníku 4EU+ na UK a webových stránkách aliance Aliance 4EU+.

Možnosti pro studující

Aliance pro studující UK nabízí na jednotlivých univerzitách celou řadu studijních příležitostí. 


Studijní pobyty Erasmus+

V rámci aliance 4EU+ je možné vyjet na krátkodobé i semestrální studijní pobyty, které jsou organizovány v rámci programu Erasmus+.

Bližší informace k jednotlivým univerzitám aliance a závěrečné zprávy absolventů pobytů naleznete v sekci Partnerské univerzity.


Administrativní kontakt FHS: Zahraniční oddělení FHS UK


Sdílené online kurzy (virtuální mobilita)

Studující UK mají možnost vybrat si z nabídky ostatních univerzit aliance 4EU+ sdílené online předmety. Podrobnosti zápisu a výuky určuje pořádající univerzita.

Nabídka sdílených online kurzů na jednotlivých univerzitách je průběžně zveřejňována na novém 4EU+ Student Portal.


K uznání absolvovaných online předmetů v rámci studia na FHS UK je potřeba kromě dokumentu Learning Agreement vyplnit a nechat schválit také FHS studijní plán a doručit jej na ZO FHS.

O uznatelnosti daných předmětů rozhodne garant*ka studijního programu.

Předměty budou uznány na základě doloženého Transcript of Records a schváleného studijního plánu prostřednictvím ZO FHS.


Administrativní kontakt FHS: Zahraniční oddělení FHS UK

Koordinátor UK pro mobility 4EU+: (Odbor zahraničních vztahů RUK)

Studentské minigranty 4EU+

Cílem aktivity je podpořit studentské iniciativy a umožnit navázání kontaktů mezi 4EU+ studenty. Více informací naleznete zde.


Administrativní kontakt FHS: (Odd. vědy a výzkumu) - 4EU+ fakultní koordinátor

Ostatní možnosti

Kromě sdílených online předmětů se studující mohou zapojit i do dalších aktivit pořádaných aliancí 4EU+ např. letní školy, workshopy apod.

Kontakt a bližší informace: pořádající univerzita


Podrobné informace o 4EU+ pro studenty najdete na webovém rozcestníku 4EU+ na UK.

Newsletter

Celkovou představu o všech aktivitách aliance lze získat v Newsletter 4EU+.

Kontakty

  • Zahraniční oddělení FHS UK: Administrace studijních pobytů a účast na sdílených kurzech (virtuální mobilita)

  • (Odd. vědy a výzkumu FHS UK): 4EU+ fakultní administrativní koordinátor, studentské minigranty

  • (Odbor zahraničních vztahů RUK): koordinátor UK pro mobility 4EU+


Poslední změna: 22. únor 2023 08:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK