4EU+

Obecné informace

Aliance 4EU+ je partnerství sedmi předních evropských univerzit: Heidelberg UniversitätSorbonne Université, Uniwersytet Warszawski, Università degli Studi di MilanoKøbenhavns Universitet, Université de Genève a Univerzity Karlovy.

Posláním aliance je dosáhnout špičkové kvality v oblastech výzkumu, výuky, vzdělávání i podpůrné administrativy a vytvořit vhodnou platformu k zajištění volného pohybu studentů, akademických a administrativních pracovníků i myšlenek, a také pro sdílení infrastruktur.


Podrobné informace o alianci naleznete na webovém rozcestníku 4EU+ na UK a webových stránkách aliance Aliance 4EU+.


Tématicky je spolupráce vymezena především čtyřmi multidisciplinárními oblastmi reflektujícími zásadní výzvy dnešního světa, tzv.Flagshipy.


Možnosti pro studující

Aliance pro studující UK nabízí na jednotlivých univerzitách celou řadu studijních příležitostí. 


Studijní pobyty Erasmus+

V rámci aliance 4EU+ je možné vyjet na krátkodobé i semestrální studijní pobyty, které jsou organizovány v rámci programu Erasmus+.

Bližší informace k jednotlivým univerzitám aliance a závěrečné zprávy absolventů pobytů naleznete v sekci Partnerské univerzity.


Administrativní kontakt FHS: Zahraniční oddělení FHS UK


Sdílené online kurzy (virtuální mobilita)

Studující UK mají možnost vybrat si z nabídky ostatních univerzit aliance 4EU+ sdílené online předmety. Podrobnosti zápisu a výuky určuje pořádající univerzita.

Informace o nabídce kurzů jednotlivých univerzit a bližší informace naleznete zde.


K uznání absolvovaných online předmetů v rámci studia na FHS UK je potřeba kromě dokumentu Learning Agreement vyplnit a nechat schválit také FHS studijní plán a doručit jej na ZO FHS.

O uznatelnosti daných předmětů rozhodne garant*ka studijního programu.

Předměty budou uznány na základě doloženého Transcript of Records a schváleného studijního plánu prostřednictvím ZO FHS.


Administrativní kontakt FHS: Zahraniční oddělení FHS UK

Koordinátor UK pro mobility 4EU+:

Studentské minigranty 4EU+

Cílem aktivity je podpořit studentské iniciativy a umožnit navázání kontaktů mezi 4EU+ studenty. Více informací naleznete zde.


Administrativní kontakt FHS: - 4EU+ fakultní koordinátor

Ostatní možnosti

Kromě sdílených online předmětů se studující mohou zapojit i do dalších aktivit pořádaných aliancí 4EU+ např. letní školy, workshopy apod.

Kontakt a bližší informace: pořádající univerzita


Podrobné informace o 4EU+ pro studenty najdete na webovém rozcestníku 4EU+ na UK.

Newsletter

Celkovou představu o všech aktivitách aliance lze získat v newsletter 4EU+.

Kontakty

  • Zahraniční oddělení FHS UK: Administrace studijních pobytů a účast na sdílených kurzech (virtuální mobilita)

  • : 4EU+ fakultní administrativní koordinátor, studentské minigranty

  • : Koordinátor UK pro mobility 4EU+


Poslední změna: 23. listopad 2022 06:05 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK