Fond mobility UK

Důležité upozornění:

Z důvodu pandemie COVID-19 bylo jarní kolo Fondu mobility UK pro rok 2020 zrušeno!


Přihlášky do podzimního kola je možné podávat klasicky přes aplikaci IS věda od 21. 9. 2020 do 15. 10. 2020 (fakultní uzávěrka).


Vzhledem ke světové pandemii Covid-19 má podzimní kolo FM UK více podob. Proběhne nejen standardní podzimní kolo, ale i tzv. „zrychlené“ kolo, které zohledňuje případné výjezdy se začátkem v měsících červenec, srpen, září a říjen 2020. Vše informace jsou dostupné na stránkách UK.


Cílem fondu mobility je finanční podpora mimo jiné pro:


 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  priority:

  • studium na základě meziuniverzitní smlouvy

  • účast ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree a cotutelle

  • studium formou free-movers, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu

 • vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)


Podrobné informace o podmínkách či požadovaných materiálech a příslušné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Fondu mobility UK.


 • Formulář žádosti se nově zakládá pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace, požadované dokumenty student nahrává do aplikace nejpozději k datu uzávěrky (seznam příloh pro jednotlivé kategorie pobytu je uveden v aplikaci).

 • Zahraniční oddělení pak nominované žádosti předá radě Fondu mobility UK, jež provádí konečný výběr.


Žádosti lze podat pouze na naplánované, nikoli již uskutečněné pobyty. FM UK na základě svých priorit upřednostňuje studenty magisterských a doktorských studijních programů. Finanční podpora se přiznává pouze studentům prezenční formy studia. Žádat lze o příspěvek v maximální výši 50 % předpokládaných výdajů. Podání přihlášky ve Fondu mobility nevylučuje podání přihlášky ve fakultní soutěži.


Další pokyny k přípravě žádosti naleznete zde. Výsledky najdete zde.


UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK NA FHS UK


V jarním kole je možné hlásit se od 3. 2. 2020 do 17. 3. 2020 (zrušeno), v podzimním kole od 21. 9. 2020 do 15. 10. 2020.
Poslední změna: 27. červenec 2020 16:34 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - LibeňFB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter