Fond mobility UK

Přihlášky do jarního kola FM UK bylo možné podávat klasicky přes aplikaci IS věda od 1. 2. 2021 do 17. 3. 2021 (fakultní uzávěrka). V podzimním kole 2021 bude možné podat přihlášku od 20. 9. 2021 do 15. 10. 2021 Všechny informace jsou dostupné na stránkách UK.


Cílem fondu mobility je finanční podpora mimo jiné pro:

 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  Priority:

  • studium na základě meziuniverzitní smlouvy

  • účast ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree a cotutelle

  • studium formou free-movers, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu

 • vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)


Podrobné informace o podmínkách či požadovaných materiálech a příslušné formuláře jsou k dispozici na internetových stránkách Fondu mobility UK.

 • Formulář žádosti se nově zakládá pouze elektronicky prostřednictvím webové aplikace, požadované dokumenty student nahrává do aplikace nejpozději k datu uzávěrky (seznam příloh pro jednotlivé kategorie pobytu je uveden v aplikaci).

  • V rámci zakládání přihlášky do aplikace IS věda je požadován souhlas GDPR řešitele – garanta. Pro hladký průběh podání žádosti na to upozorňujeme a doporučujeme si všechny požadované dokumenty projít a připravit s dostatečným časovým předstihem.

  • Souhlas GDPR

   Pro získání a uvedení osobních údajů Interního řešitele - Garanta (emailová adresa a pod.) je nutné získat jeho souhlas.

   Při ukládání údajů na záložce Údaje žadatele je potřeba potvrdit volbu Odeslat a uložit. Následně bude na emailovou adresu garanta odeslána žádost o souhlas s tím, aby jste jeho údaje použili ve své žádosti.

   Email bude obsahovat link, kterým se garant dostane do žádosti v systému a potvrdí souhlas, případně nesouhlas.

 • Zahraniční oddělení pak nominované žádosti předá radě Fondu mobility UK, jež provádí konečný výběr.

 • V případě, že žádáte o finance na podporu studijního pobytu (studium kurzů na univerzitě) a budete-li vybráni, nezapomeňte si sestavit studijní plán do předem připraveného formuláře dle manuálu. Dokument odevzdejte na ZO FHS UK.

Žádosti lze podat pouze na naplánované, nikoli již uskutečněné pobyty. FM UK na základě svých priorit upřednostňuje studenty magisterských a doktorských studijních programů. Finanční podpora se přiznává pouze studentům prezenční formy studia. Žádat lze o příspěvek v maximální výši 50 % předpokládaných výdajů. Podání přihlášky ve Fondu mobility nevylučuje podání přihlášky ve fakultní soutěži.


Další pokyny k přípravě žádosti naleznete zde. Výsledky najdete zde.


UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK NA FHS UK

V jarním kole 2021 bylo možné hlásit se od 1. 2. 2021 do 17. 3. 2021, v podzimním kole 2021 bude možné podat přihlášku od 20. 9. 2021 do 15. 10. 2021
Poslední změna: 23. červen 2021 14:22 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter