Fond mobility UK

Přihlášky do jarního kola FM UK bylo možné podávat od 1. 2. 2021 do 17. 3. 2021 (fakultní uzávěrka). V podzimním kole 2021 bude možné podat přihlášku přes aplikaci IS věda od 20. 9. 2021 do 15. 10. 2021.


Podrobné informace o podmínkách jsou k dispozici na rektorátních stránkách Fondu mobility UK.Cílem fondu mobility je finanční podpora mimo jiné pro:

 • studium na zahraniční univerzitě v délce jeden až dva semestry

  Priority:

  • studium na základě meziuniverzitní smlouvy

  • účast ve společných doktorských programech – se zřetelem k joint degree a cotutelle

  • studium formou free-movers, a to zejména v doktorském a magisterském studijním programu

 • vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (v délce alespoň 1 měsíc)

Podání žádosti

Žádosti lze podat pouze na naplánované, nikoli již uskutečněné pobyty. FM UK na základě svých priorit upřednostňuje studenty magisterských a doktorských studijních programů. Finanční podpora se přiznává pouze studentům prezenční formy studia. Žádat lze o příspěvek v maximální výši 50 % předpokládaných výdajů. Další pokyny k přípravě žádosti naleznete zde.


 • Formulář žádosti se zakládá pouze elektronicky prostřednictvím aplikace IS věda, požadované dokumenty student nahrává do aplikace nejpozději k datu uzávěrky (seznam příloh pro jednotlivé kategorie pobytu je uveden v aplikaci).

  • Manuál pro podání žádosti je k dispozici v aplikaci na nástěnce a zde.

   • V rámci zakládání přihlášky do aplikace IS věda je požadován souhlas GDPR řešitele – garanta. Pro hladký průběh podání žádosti na to upozorňujeme a doporučujeme si všechny požadované dokumenty projít a připravit s dostatečným časovým předstihem.


 • Zahraniční oddělení následně nominované žádosti postoupí radě Fondu mobility UK, jež provádí konečný výběr.


 • V případě, že žádáte o finance na podporu studijního pobytu (studium kurzů na univerzitě) a budete-li vybráni, nezapomeňte výběr (a uznatelnost) kurzů konzultovat s garantem/garantkou studijního programu popř. s tajemníkem/tajemnicí studijního programu a následně si sestavit studijní plán do předem připraveného formuláře dle manuálu. Dokument odevzdejte na ZO FHS UK.


Podání přihlášky ve Fondu mobility nevylučuje podání přihlášky ve fakultní soutěži.


UZÁVĚRKY PŘIHLÁŠEK NA FHS UK

V jarním kole 2021 bylo možné hlásit se od 1. 2. 2021 do 17. 3. 2021, v podzimním kole 2021 bude možné podat přihlášku od 20. 9. 2021 do 15. 10. 2021
Poslední změna: 1. říjen 2021 13:25 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter