Evidence stáží


Pokud vyjíždíte na jakoukoli zahraniční stáž v rámci Vašeho studia, je Vaší povinností stáž evidovat v SIS a po svém návratu do SIS nahrát podepsaný a orazítkovaný formulář Confirmation of Study/Research Period. Pokud tato pravidla nedodržíte, riskujete, že Vám zahraniční stáž nebude uznána.


Stručné shrnutí postupu naleznete v tomto dokumentu, opatření děkana č. 10/2017 týkající se evidence stáží na tomto odkazu. Návod na párování stáže v modulu individuální studijní plán je k dispozici zde.


V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se nabídek stáží a výjezdů do zahraničí v rámci stipendijních programů, meziuniverzitních dohod, nebo praktických stáží Erasmus+ a možností financování výjezdů typu free-mover nebo Cotutelle, neváhejte se obrátit na zahraniční oddělení.


Pokud byste rádi konzultovali stáže z hlediska jejich uznatelnosti vzhledem ke studiu, či po obsahové stránce, obracejte se na odd. doktorských studií.Poslední změna: 23. únor 2021 13:09 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter