Evidence stáží

Pokud vyjíždíte na jakoukoli zahraniční stáž v rámci Vašeho studia, je Vaší povinností stáž evidovat v SIS a po svém návratu do SIS nahrát podepsaný a orazítkovaný formulář Confirmation of Study/Research Period. Pokud tato pravidla nedodržíte, riskujete, že Vám zahraniční stáž nebude uznána.


Stručné shrnutí postupu naleznete v tomto dokumentu, opatření děkana č. 10/2017 týkající se evidence stáží na tomto odkazu. Návod na párování stáže v modulu individuální studijní plán je k dispozici zde.


V případě, že máte jakékoli dotazy týkající se nabídek stáží a výjezdů do zahraničí v rámci stipendijních programů, meziuniverzitních dohod, nebo praktických stáží Erasmus+ a možností financování výjezdů typu free-mover nebo Cotutelle, neváhejte se obrátit na zahraniční oddělení.


Pokud byste rádi konzultovali stáže z hlediska jejich uznatelnosti vzhledem ke studiu, či po obsahové stránce, obracejte se na odd. doktorských studií.
You can find information on how to record your internship abroad in the SIS here.


Poslední změna: 24. září 2021 15:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK