Meziuniverzitní dohody

Předpokládané uzávěrky přihlášek na zahr. oddělení FHS


Upozornění: data se mohou měnit. Přesné informace vždy viz vyhlášení výběrového řízení na stránce aktuality.


Termíny předpokládaných uzávěrek pro akademický rok 2020/21 (POZOR: uzávěrky na FHS jsou vždy dříve než rektorátní termíny):


Austrálie, Brazílie, Francie, Kanada, Mexiko, Nový Zéland, USA: pro ZS: 11. 11. 2019, pro LS: 2. 5. 2020

Německo: pro LS: 28. 3. 2020, pro letní školy: 27. 2. 2020

Izrael: pro ZS: 11. 11. 2019


ADMINISTRATIVNÍ POSTUP


Některé dohody mezi UK a zahraničními univerzitami zahrnují také výměnu studentů. Seznam všech meziuniverzitních dohod naleznete zde. Seznam těch, na nichž participuje i FHS a jež výměnu studentů nabízejí, pak níže na těchto stránkách. V rámci těchto meziuniverzitních dohod může student vyjet na semestrální studijní pobyt či na měsíční jazykový kurz.


Výběrové řízení: ve všech těchto případech se vyhlašuje celouniverzitní výběrové řízení, kterého se mohou účastnit studenti všech fakult UK participujících na dané dohodě. Tomu ovšem vždy předchází předvýběr na fakultě. Podklady k přihláškám se tedy ve všech případech odevzdávají na zahraničním oddělení FHS UK. Výsledky výběrových řízení naleznete zde.


Financování: studentům UK je na přijímající univerzitě odpouštěno školné. Jen výjimečně se jedná o stipendijní pobyt (Německo a některé univerzity v USA); v ostatních případech je finanční zajištění plně na studentovi. Velmi doporučujeme požádat si o příspěvek z Fondu mobility UK, který je vypisován dvakrát ročně: na jaře (konec března) a na podzim (září / říjen), nebo podat žádost ve fakultní soutěži, kterou vypisuje zahraniční oddělení FHS.


Uzávěrky: přesné termíny uzávěrek pro přihlášky v rámci meziuniverzitních dohod či pro žádosti o finanční podporu vždy viz aktuality.


Před výjezdem – dokumenty k výběrovému řízení:


Požadované dokumenty se liší podle jednotlivých univerzit i v rámci jednotlivých výběrových řízení, ale obvykle zahrnují níže uvedené dokumenty. Přesné informace jsou vždy uvedeny u konkrétního výběrového řízení či na stránkách RUK.


 1. životopis (12 strany)

 2. studijní plán (seznam předběžně vybraných kurzů)

 3. motivační dopis / studijní záměr (12 strany)

 4. Transcript of Records (výpis studijních výsledků za celé studium na VŠ s uvedením studijního průměru za každé absolvované období vysokoškolského studia; za studium na FHS na požádání vystaví zahraniční oddělení)

 5. doporučující dopis (od školitele, vedoucího katedry / dipl. práce)

 6. doklad o jazykové způsobilosti

 7. přihláška (pokud se požaduje)

 8. kopie pasu / OP (pokud se požaduje)

 9. příslib přijetí od akademického pracovníka partnerské univerzity (studenti doktorského studijního programu)

 10. souhlas se zpracováním osobních údajů


 • Formát dokumentů: A4 v nesešité podobě, nejlépe vytištěné oboustranně.

 • Jazyková způsobilost: studenti musejí být jazykově způsobilí podle specifických požadavků zvolené partnerské univerzity a podle aktuálních informací dostupných na jejich webových stránkách. Dosažení předepsaných bodů při zkoušce je nezbytné. Alternativní zkoušky jsou obvykle nepřijatelné. Nemá-li zatím student požadovanou zkoušku, k přihlášce připojí své prohlášení, že se na ni po případném úspěchu ve výběrovém řízení přihlásí, a doloží jiným způsobem, že požadovanou úroveň splňuje.

 • Vízum: Informace o žádostech o víza je možné najít na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR a na webových stránkách každé z univerzit.

 • Možnosti a podmínky studentské mobility v rámci platných meziuniverzitních dohod lze také konzultovat s příslušnou referentkou odboru pro zahraniční styky rektorátu UK.


V souladu s Opatřením rektora č. 33/2016 je student povinen se před výjezdem seznámit s informacemi týkajícími se podpory studentům při mimořádných událostech a krizových situacích. Dále je student povinen:


 • zajistit si dostatečné zdravotní pojištění platné pro zemi výjezdu

 • zaregistrovat se do systému Dobrovolná registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí DROZD

 • poskytnout Univerzitě Karlově platné kontaktní údaje (včetně spojení na kontaktní/blízkou osobu), na nichž bude k zastižení i v zahraničí


Před výjezdem do zahraničí je student povinen odevzdat na Odbor zahraničních vztahů Rektorátu UK souhlas se zpracováním osobních údajů, formulář s aktuálními kontaktními údaji a čestné prohlášení (primárně v českém jazyce).


Po návratu:


Po návratu do ČR studenti předkládají na zahraniční oddělení FHS:


 • výpis studijních výsledků / Transcript of Records ze zahr. univerzity

 • potvrzení o délce pobytu / Confirmation of Study Period

 • závěrečnou zprávu ze zahraničního studijního pobytu


AUSTRÁLIE


 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny vždy viz aktuality (přibližně měsíc před uzávěrkou).

 • Jazyk: požadován IELTS/TOEFL

 • Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

 • Pojištění: povinné australské Overseas Students Health Cover

 • Podrobnější informace naleznete na stránách RUK a u teritoriální referentky pro Austrálii .


Griffith University, BRISBANE


V roce 2015 se univerzita umístila na 301.-400. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 329. místě podle žebříčku QS** a na 251.-300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Závěrečné zprávy: ZS 13/14 EKS, ZS 14/15 EKS, ZS 18/19 EKS


University of Queensland, BRISBANE


V roce 2015 se univerzita umístila na 77. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 46. místě podle žebříčku QS** a na 60. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


University of MELBOURNE


V roce 2015 se univerzita umístila na 44. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 42. místě podle žebříčku QS** a na 33. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Závěrečné zprávy: LS 12/13 SKE, ZS 13/14 EKS, ZS 15/16 OA


Macquarie University, SYDNEY


V roce 2015 se univerzita umístila na 201.-300.. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 229. místě podle žebříčku QS** a na 301.-350. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Závěrečné zprávy: 13/14 SKE, LS 16/17 SHV


BRAZÍLIE

Universidade de SAO PAULO


Studium na univerzitě je možné pouze na Faculdade de filosofia, letras e ciencias humanas v oborech: historie, filosofie, sociální vědy, filologie a geografie.


V roce 2015 se univerzita umístila na 101.-150. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 143. místě podle žebříčku QS** a na 251.-300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (pro výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Jazyk: výuka probíhá v portugalštině, kurzy v angličtině nabízí pouze katedra anglického jazyka a literatury (mimo univerzitu se však bez portugalštiny neobejdete). Zájemci se mohou zapsat na kurz Portuguese for Foreign Students za 115 BRL.

Finance: odhadované náklady na měsíc: 850 BRL (ubytování 600, strava 150, doprava 100)

Podrobnější informace naleznete na stránkách RUK a u


Závěrečné zprávy: ZS 15/16 ISCOA


FRANCIE


 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Podrobnější informace na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .


École des hautes études en sciences sociales, PARIS


EHESS nabízí kurzy pouze pro studenty navazujícího magisterského a doktorského studijního programu.


V roce 2015 se univerzita umístila na 67. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 148. místě podle žebříčku QS** a na 178. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


IZRAEL

The Hebrew University of JERUSALEM


V roce 2015 se univerzita umístila na 67. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 148. místě podle žebříčku QS** a na 178. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Bez výběrového řízení. Zájemci donesou požadované dokumenty do data uzávěrky. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace a požadované dokumenty naleznete zde a zde.


Závěrečné zprávy: ZS 11/12 EKS, ZS 14/15 SHV


JAPONSKO

TOKYO University of Foreign Studies


Nová smlouva


Weobvé stránky


Studenti se mohou hlásit do anglicky vyučovaného programu tzv. ISEPTUFS (International Student Exchange Program of TUFS). UK většinou dostane nabídku k obsazení jednoho místa do programu ISEPTUFS.


Jazyk: vyžadována zkouška IELTS/TOEFL

Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem. v případě obsazenosti nutné najít ubytování v soukromí (60,000~70,000 Yen/měsíc)

Pojištění: povinné

Akademický rok:

Spring quarter (First quarter)

April 2, 2018 to July 13, 2018

Summer quarter (Second quarter)

July 17, 2018 to September 28, 2018 (Intensive)

Fall quarter (Third quarter)

October 1, 2018 to January 29, 2019

Winter quarter (Fourth quarter)

January 30, 2019 to February 15, 2019 (Intensive)


JIHOAFRICKÁ REPUBLIKA

University of PRETORIA


V roce 2015 se univerzita umístila na 501.-550. místě podle žebříčku QS** a na 501.-600. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Bez výběrového řízení. Zájemci donesou požadované dokumenty (na následující ZS) do data uzávěrky. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace a požadované dokumenty naleznete zde


KANADA


 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .Université de MONTRÉAL


V roce 2015 se univerzita umístila na 101.–150. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 115. místě podle žebříčku QS** a na 113. místě podle žebříčku THE***


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Jazyk: Výuka probíhá ve francouzštině. Univerzita požaduje doklad o dostatečné jazykové způsobilosti (potvrzení katedry jazyků, státní zkouška z jazykové školy, apod.).

Finance: odhadované výdaje na 1 měsíc činí 1045 CAD (ubytování 500, strava 275, doprava 60, telefon a internet 60, ostatní 150), dále je třeba uhradit zdravotní pojištění ve výši 330 CAD na semestr. Podrobnější informace (včetně přehledu přístupných a omezených kurzů) lze nalézt také zde.

Akademický rok: ZS: srpen–prosinec, LS: leden–duben

Studenti magisterského programu se musejí hlásit na kurzy na úrovni maîtrise (minimálně 6 kreditů).McGill University, MONTRÉAL


Na partnerské univerzitě se studentské výměny účastní pouze následující fakulty: of Arts, Education, Law a Science.


V roce 2015 se univerzita umístila na 64. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 24. místě podle žebříčku QS** a na 38. místě podle žebříčku THE***.


Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Jazyk: Výuka probíhá v angličtině. Pro kurzy na úrovni undergraduate není vyžadována zkouška TOEFL, pro graduate programy ano (minimálně 86 bodů v IBT testu a nejméně 20 v každé jednotlivé složce). Požadavky jednotlivých kateder na jazykovou způsobilost se však můžou lišit a je třeba, aby si je studenti předem zjistili.

Finance: na jeden semestr univerzita odhaduje výdaje na 6700 CAD (odhad našich výměnných studentů: 110 000–130 000 Kč). Zdravotní pojištění je nutné si zakoupit přes univerzitu (197 CAD). Bližší informace o finančních nákladech zde.

Akademický rok: ZS: září–prosinec, LS: leden–duben


Upozornění: Přijímací řízení pro GRADUATE programy je specifické pro jednotlivé obory a zájemcům se doporučuje, aby si předem důkladně prostudovali webové stránky příslušné fakulty/katedry. Podle sdělení McGill University je pro velký zájem zahraničních studentů šance na přijetí menší než na programy undergraduate (na které se můžou hlásit i studenti NMgr. či Ph.D. programu). Výměnní studenti programů undergraduate můžou po dohodě s přednášejícím navštěvovat jeden kurz na úrovni graduate.


Studenti doktorského studijního programu se můžou hlásit na výzkumné pobyty po předložení výzkumného projektu podepsaného svým garantem na UK a garantem na zahraniční univerzitě.


Závěrečné zprávy: ZS 12/13 OA


KOREA

Seoul National University


Smlouva je v přípravě, platná bude od ak. roku 2020/21


MEXIKO

Universidad Nacional Autónoma de México, CIUDAD DE MÉXICO


V roce 2015 se univerzita umístila na 201.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 160. místě podle žebříčku QS** a na 401.–500. místě podle žebříčku THE***


Internetové stránky

Informace o kurzech na úrovni undergraduate

Informace o kurzech na úrovni graduate


Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Jazyk: je nutné prokázat pokročilou znalost španělštiny odpovídající úrovni B2. Všechny kurzy jsou ve španělštině.

Finance: odhadované finanční náklady na měsíc: 350 USD ubytování, 300 USD strava, 200 USD učebnice a studijní materiál, 50 USD doprava.

Výměnní studenti si můžou vybrat 3–6 kurzů za semestr, a to i na více fakultách.


NĚMECKO

Stipendia Univerzity Hamburk a Nadace Hermanna a Else Schnabel

12. Universität HAMBURG 

Internetové stránky

Studijní program: Mgr., Ph.D.

Stipendium: 800 EUR na měsíc.

Uzávěrka přihlášek: (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

K uzávěrce je třeba na zahraniční oddělení doručit formulář žádosti a další požadované dokumenty


V roce 2015 se univerzita umístila na 151.–200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU* a na 219. místě podle žebříčku QS**.


Závěrečné zprávy studentů: Hamburg 16/17 NFF Hamburg 17/18 ETIK


Semestrální stipendijní pobyt


Uzávěrka přihlášek: únor/březen (výjezd v následujícím akademickém roce). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK.

Stipendium: výše se na jednotlivých univerzitách liší a vyplácí je přímo hostitelská univerzita.


Požadované materiály:

 1. strukturovaný životopis v němčině

 2. studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 3. souhlas se zpracováním osobních údajů - PhD, souhlas se zpracováním osobních údajů - Bc. a Mgr.

 4. konkrétní studijní plán

 5. doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (vedoucího dipl. práce / katedry / školitele)

 6. potvrzení o stupni znalosti němčiny (minimálně B1+)

 7. potvrzený výpis studijních výsledků v AJ (studenti magisterských a bakalářských programů; za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 8. PhD: potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie dodatku k Mgr. diplomu (AJ), celkový studijní průměr za Mgr. studium

 9. PhD: academic visitor application

 10. PhD: shrnutí tématu disertační práce

 11. PhD: předběžný příslib přijetí od pedagoga na zahraniční univerzitě


Bližší informace a seznam dostupných míst najdete zde.


Závěrečné zprávy studentů: Dresden 13/14 SHV Leipzig 17/18 ETIK Köln 17/18 D NFF


Měsíční jazykové kurzy němčiny


Uzávěrka přihlášek: ÚNOR. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Bližší informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .

Stipendium: studenti neplatí kurzovné; podrobnosti o dalších finančních příspěvcích viz jednotlivé univerzity níže (výdaje nad rámec těchto příspěvků si studenti hradí sami).


Požadované materiály:

1. vyplněný formulář přihlášky na jazykový kurz (doporučení proděkana pro zahraniční styky fakulty na přihlášce zajistí zahr. oddělení FHS)

2. motivační dopis v němčině

3. strukturovaný životopis v němčiněNOVÝ ZÉLAND

University of Otago, DUNEDIN


V roce 2015 se univerzita umístila na 201.–300. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 173. místě podle žebříčku QS** a na 201.–250. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzity, na stránách RUK a u .

Jazyk: požaduje se jazykový certifikát

Ubytování: zajištěno přijímající univerzitou, hrazeno studentem

Pojištění: povinné


Závěrečné zprávy: LS 2011/12 SKE, ZS 2013/14 SKE


RAKOUSKO

Universität WIEN


Jedná se o měsíční pobyt pro doktorandy - je třeba si předem zajistit předběžný příslib přijetí od akademického pracovníka na vídeňské univerzitě.


V roce 2015 se univerzita umístila na 151.–200. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 153. místě podle žebříčku QS** a na 142. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Uzávěrka přihlášek: podzim. Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Stipendium: 1 000 EUR.


Závěrečné zprávy studentů: 12/13 ISCOA, 14/15 D HISO, 15/16 D ISCOA


RUSKO

Lomonosov MOSCOW State University


V roce 2015 se univerzita umístila na 86. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 108. místě podle žebříčku QS** a na 161. místě podle žebříčku THE***.


Internetové stránky


Počet míst: není stanoven.


Podmínky: Dohoda osvobozuje od placení školného, neposkytuje stipendium, ubytování zajistí partnerská univerzita na náklady studenta. Orientační cena ubytování: 7000-8000 rublů/měsíc.


Dokumenty nezbytné k předložení na fakultu (v AJ nebo RJ)

 • Vyplněná přihláška

 • Studijní plán obsahující seznam požadovaných předmětů a plánované výsledky

 • Kopie cestovního dokladu

 • CV

 • Doporučující dopis

 • Motivační dopis

 • Potvrzení o jazykové zdanotnosti (RJ)

 • Potvrzení o zdravotní způsobilosti (testy na TBC a HIV nejsou nutné)


Průběh výběrového řízení:

Rektorátní termín pro odevzdání podkladů: pro pobyt v zimním semestru: 1. února, pro pobyt v letním semestre: 1. září. Na zahraničním oddělení FHS tedy zpravidla cca o 2 týdny dříve. Aktuální termíny uzávěrky jsou vyhlašovány v aktualitách.

Zájemci odevzdají výše uvedené podklady na zahraniční oddělení FHS, poté se přihlášky studentů postupují na odbor pro zahraniční vztahy rektorátu. Vybraní uchazeči jsou nominování na partnerskou univerzitu.


Podrobnější informace k možnosti studijního pobytu.


Studijní pobyty v rámci meziuniverzitní spolupráce nezakládají nárok na stipendium, ale studenti si mohou zažádat o příspěvek z Fondu mobility UK či v rámci fakultní soutěže FHS. Podrobnější informace naleznete zde.


SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ


 • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (pro výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

 • Podrobnější informace na stránkách univerzit, na stránách RUK a u


KANSAS State University


V roce 2015 se univerzita umístila na 401.–500. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU* a na 501.–600. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky


Informace pro výměnné studenty najdete na následujících webových stránkách:

incoming_students/undergraduate

incoming_students/graduate

prearrival

isss


Akademický rok

Kurzy

Ubytování

Pojištění

Poplatky


Studijní průměr nesmí být vyšší než 2.5 GPA. Je možno pracovat 20 hod týdně v kampusu.


State University of NEW YORK at New Paltz (SUNY)


Webové stránky


Jazyk: univerzita přijímá jakýkoli doklad o dostatečné jazykové způsobilosti.

Finance: náklady na semestr SUNY odhaduje na 7 803 USD (aktuálnost částky si studenti ověří na jejich stránkách), bude požadováno potvrzení z banky o této částce na účtu.

Pojištění: zahraniční studenti jsou povinni koupit si zdravotní pojištění na SUNY (580 USD).


Pro výměnné studenty je omezený přístup k nejžádanějším kurzům, např. journalism, communication and media, education, psychology. Podrobné informace o kurzech lze nalézt zde.


The University of New Orleans, LOUISIANA


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Jazyk: univerzita požaduje doklad o jazykové zkoušce TOEFL, FCE, CAE nebo CPE. Jiné doklady o jazykové způsobilosti budou muset být ze strany UNO předem schváleny. Informace o požadované úrovni TOEFL se nacházejí zde.

Finance: student bude muset dodat potvrzení z banky o částce na účtu ve výši 6 133 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UNO), což jsou i odhadované náklady na jeden semestr.

Pojištění: zdravotní pojištění zprostředkuje UNO za 428 USD; lze si ho však pořídit u jakékoli společnosti s pobočkou v USA, finanční krytí však musí splňovat požadavky UNO. Informace naleznete zde.


University of Oregon, EUGENE


Webové stránky

Information sheet


Akademický rok: skládá se z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné.

Finance: Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 6 500 USD (aktuálnost částky si prosím ověřte na stránkách UO), což jsou i odhadované náklady na jeden trimestr.

Jazyk: Univerzita vyžaduje certifikát TOEFL nebo IELTS (pro kurzy undergraduate: TOEFL ibt 60 bodů nebo PBT 500; IELTS 6,0; pro kurzy graduate: TOEFL ibt 90 nebo PBT 575, IELTS 7,0).

Pojištění: Zdravotní pojištění pro pobyt je nutné zakoupit na UO (Student Health Plan, 578 USD), nebo požádat o výjimku a prokázat, že vlastní zakoupené pojištění splňuje jejich požadavky.


Nová smlouva


University of WASHINGTON


V roce 2015 se univerzita umístila na 15. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 65. místě podle žebříčku QS** a na 32. místě podle žebříčku THE***.


Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Akademický rok se skládá ze tří trimestrů, každý z nich trvá 10 týdnů.

Jazyk: univerzita vyžaduje TOEFL (83 bodů v ibt za reading, writing, listening i speaking pro kurzy undergraduate, 92 graduate) nebo IELTS 7.

Finance: student bude muset dodat potvrzení z banky o částce na účtu ve výši 5 085 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UW), což jsou i odhadované náklady na jeden trimestr. Poplatek za on-line registraci pro graduate kurzy činí 75 USD.

Pojištění: nutno zakoupit na UW.

Pozor: Některé graduate programy požadují lepší studijní průměr než GPA 3.0 a vyšší počet bodů ve zkoušce TOEFL.


Pro výměnné studenty jsou omezené kurzy UNDERGRADUATE v oborech Communications, Psychology, Sociology a Studio Art a nejsou přístupné kurzy Finance, Accounting, IS300; I BUS300; OPMGT300; MKTG301; FIN350; MGMT300; MGMT320; BECON300 AND MGMT430. Dále nejsou k dispozici kurzy GRADUATE v oboru Art a professional programs.


ŠVÝCARSKO

Universität BASEL


V roce 2015 se univerzita umístila na 87. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 139. místě podle žebříčku QS a na 101. místě podle žebříčku THE***.


Internetové stránky


Uzávěrka přihlášek na FHS: únor/březen (výjezd v následujícím akademickém roce). Přesné termíny naleznete v aktualitách přibližně 1 měsíc před uzávěrkou.

Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u .


Požadované materiály:

 • vyplněný formulář Bewerbung um ein Stipendium im Rahmen der Partnerschaft

 • strukturovaný životopis v němčině

 • studijní záměr (motivační dopis) v němčině

 • doporučující dopis vyučujícího FHS v NJ či AJ (vedoucího dipl. práce / katedry / školitele)

 • potvrzení o stupni znalosti němčiny

 • potvrzený přehled výsledků za studium na VŠ v NJ či AJ (studenti magisterských a bakalářských programů; za studium na FHS zajistí zahraniční oddělení)

 • 1 fotografie pasového formátu

 • potvrzení o přijetí do doktorského studia, kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce s německým či anglickým překladem (pro doktorandy)


Závěrečné zprávy studentů: ZS 2010 SKE


Celosvětové hodnocení univerzit


*

 Academic Ranking of World Universities (ARWU) je žebříček, který vydává univerzita Jiaotong v Šanghaji. Žebříček je proto často označován jako "Šanghajský ranking".

Žebříček ARWU byl poprvé zveřejněn v roce 2003 – jako jeden z mála světových žebříčků přitom využívá kritéria, která se od prvního zveřejnění téměř nezměnila: absolventi instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; zaměstnanci instituce, kteří získali Nobelovu cenu nebo Fieldsovu medaili; vysoce citovaní výzkumníci ve 21 širokých oborových kategoriích; články publikované v časopisech Nature a Science; publikace zanesené v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index; akademický výkon instituce převedený na počet jejích zaměstnanců.


** QS World University Rankings (QS) samostatně existuje od roku 2010. Jeho metodologie však sahá již do období let 2004–2009, kdy společnost Quacquarelli Symonds spolupracovala s časopisem Times Higher Education na žebříčku THE. QS používá pro zpracování žebříčku celkem šest stálých kritérií se stálými váhami: šetření mezi akademickou obcí, šetření mezi zaměstnavateli, citace na instituci, poměr studujících a akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků, podíl studujících ze zahraničí, podíl akademických a vědeckých pracovnic/pracovníků ze zahraničí.


*** Times Higher Education World University Rankings (THE) je žebříček vysokých škol, za nímž stojí britský časopis Times Higher Education. THE se nezaměřuje pouze na jednu oblast činnosti vysokých škol a nevyužívá pro srovnávání institucí pouze jednoho zdroje: vedle vědecké, výzkumné a vývojové činnosti se zaměřuje také na vzdělávání, spolupráci s vnějším světem či mezinárodní rozměr instituce; vedle mezinárodní bibliografické databáze Web of Science se opírá o data z šetření mezi akademickou obcí.


Univerzita Karlova se v roce 2015 umístila na 201.–300. místě podle žebříčku ARWU, na 279. místě podle žebříčku QS a na 401.–500. místě podle žebříčku THE.


Poslední změna: 23. říjen 2019 14:32 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter