Kanada

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v LS 2021/2022:


Obecné informace:

  • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách.

  • Podrobnější informace naleznete na stránkách univerzit, na stránkách RUK a u teritoriální referentky .


Zájemci o zahraniční pobyt podávají přihlášku prostřednictvím online aplikace, podrobnější informace jsou k dispozici v manuálu.


U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů pro výběrové řízení na UK, které je nutné do aplikace nahrát. Tyto dokumenty slouží pouze pro výběr v rámci UK a nemusejí odpovídat dokumentům, které požaduje zahraniční univerzita! Je v zájmu studenta, aby si sám ověřil, jaké dokumenty vyžaduje zahraniční univerzita, zejména v případě jazykových certifikátů.

Concordia University

Webové stránky


Jazyk: Výuka probíhá v angličtině. Jazykové požadavky:

Finance: Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné. Odhadované náklady na měsíc jsou cca 1300 CAD a je nutné si zakoupit univerzitní zdravotní pojištění. 

Akademický rok: podzimní semestr: září – prosinec, zimní semestr: leden – duben

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 4


Seznam omezených kurzů: restricted courses

McGill University

Na partnerské univerzitě se studentské výměny účastní pouze následující fakulty: of Arts, Education, Law a Science.


V roce 2015 se univerzita umístila na 64. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 24. místě podle žebříčku QS** a na 38. místě podle žebříčku THE***.


Internetové stránky

Informace pro přijíždějící studenty


Jazyk: Výuka probíhá v angličtině. Pro kurzy na úrovni undergraduate není vyžadována zkouška TOEFL, pro graduate programy ano (minimálně 86 bodů v IBT testu a nejméně 20 v každé jednotlivé složce). Požadavky jednotlivých kateder na jazykovou způsobilost se však můžou lišit a je třeba, aby si je studenti předem zjistili.

Finance: na jeden semestr univerzita odhaduje výdaje na 6700 CAD (odhad našich výměnných studentů: 110 000–130 000 Kč). Zdravotní pojištění je nutné si zakoupit přes univerzitu (197 CAD). Bližší informace o finančních nákladech zde.

Akademický rok: ZS: září–prosinec, LS: leden–duben

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 4


Upozornění: Přijímací řízení pro GRADUATE programy je specifické pro jednotlivé obory a zájemcům se doporučuje, aby si předem důkladně prostudovali webové stránky příslušné fakulty/katedry. Podle sdělení McGill University je pro velký zájem zahraničních studentů šance na přijetí menší než na programy undergraduate (na které se můžou hlásit i studenti NMgr. či Ph.D. programu). Výměnní studenti programů undergraduate můžou po dohodě s přednášejícím navštěvovat jeden kurz na úrovni graduate.


*Studenti doktorského studijního programu se můžou hlásit na výzkumné pobyty po předložení výzkumného projektu podepsaného svým garantem na UK a garantem na zahraniční univerzitě.


Závěrečné zprávy: ZS 12/13 OA

Simon Fraser University

Webové stránky

Akademický rok: ZS: konec srpna – prosinec, LS: leden - duben

Seznam předmětů, které mají omezení pro výměnné studenty nebo zvláštní požadavky, najdete zde

Potřebné informace včetně výběru kurzů, povinných plateb a potvrzení o jazykové úrovni najdete na Exchange and Study Abroad to SFU a Application Process

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1

University of Toronto

Webové stránky


Jazyk: Výuka probíhá v angličtině.

Akademický rok: podzimní semestr: září – prosinec, zimní semestr: leden – duben

Počet nabízených míst (pro celou UK): 3 semestrální


Výměnní studenti nehradí poplatky za školné. Na partnerské univerzitě se spolupráce účastní pouze Faculty of Arts and Science, St George Campus. Zdravotní pojištění je nutné si zakoupit přes univerzitu (University Health Insurance Plan). Univerzita nezajišťuje ubytování, ale poskytuje informace o vhodných možnostech.


Informace pro výměnné studenty: inbound exchange and fact sheet 2021-2022.

Univerzita požaduje certifikát TOEFL nebo IELTS, podrobnosti o požadované jazykové úrovni najdete na language requirements.


Předměty je možné si vybírat z programu Master of Global Affairs a z kurzů Centre for European, Russian and Eurasian Studies (CERES) na úrovni graduate:

Université de Montréal

V roce 2015 se univerzita umístila na 101.–150. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 115. místě podle žebříčku QS** a na 113. místě podle žebříčku THE***


Webové stránky


Jazyk: Výuka probíhá ve francouzštině. Univerzita požaduje doklad o dostatečné jazykové způsobilosti (potvrzení pracoviště jazyků, státní zkouška z jazykové školy, apod.).

Finance: odhadované výdaje na 1 měsíc činí 1045 CAD (ubytování 500, strava 275, doprava 60, telefon a internet 60, ostatní 150), dále je třeba uhradit zdravotní pojištění ve výši 330 CAD na semestr. Podrobnější informace (včetně přehledu přístupných a omezených kurzů) lze nalézt také zde.

Akademický rok: ZS: srpen–prosinec, LS: leden–duben

Studenti magisterského programu se musejí hlásit na kurzy na úrovni maîtrise (minimálně 6 kreditů).

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 2


Poslední změna: 3. květen 2021 12:42 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter