• Zaměstnanci
  • Možnosti financování mobilit a projektů spolupráce

Možnosti financování mobilit a projektů spolupráce

Na výjezd či spolupráci ve vzdělávání lze získat financování jak z mezinárodních programů a externích nadací a institucí, tak z programů na podporu mobility a mezinárodní spolupráce na úrovni univerzity nebo fakulty.


S podporou z některého z mobilitních programů máte možnost realizovat výukový nebo výzkumný pobyt či školení ať už na partnerských univerzitách nebo individuálně mimo smluvní spolupráci.

Některé programy podporují také hostování akademiků a administrativních pracovníků.


mezinárodní programy

Erasmus+, CEEPUS, AKTION, DAAD, Fulbright, Fondy EHP, Mezinárodní visegrádský fond apod.


interní programy


Fond mobility UK, Fond na podporu strategických partnerství, Podpora internacionalizace na UK / FHS apod.

Základní přehled programů na podporu mobility

Žádosti o financování je třeba podávat k datu uzávěrky pro daný program a také je projednat a nechat schválit vedoucím pracoviště. Konkrétní termíny sledujte v Aktualitách nebo na webové stránkce příslušného programu

Program

Země / Přijímající instituce

Účel pobytu / typ spolupráce

Orientační termíny uzávěrek

Administrace

Erasmus+

individuální mobilita

Evropa

partnerské univerzity

výuka / kombinace výuky a školení (výjezdy i hostování na FHS)

4x ročně

únor / květen/

srpen / listopad

ZO FHS,

Evropská kancelář OZV RUK

Erasmus+

individuální mobilita

Evropa, možno i instituce mimo smluvní spolupráci

školení

(výjezdy i hostování na FHS)

4x ročně

únor / květen/

srpen / listopad

ZO FHS,

Evropská kancelář OZV RUK

Erasmus+ BIP

Evropa

realizace kombinovaných intenzivních výukových programů (v roli organizátora-koordinátora / partnera)

2x ročně

(konec listopadu / dubna )

ZO FHS,

Evropská kancelář OZV RUK

Erasmus+

projekty spolupráce

Evropa

společný projekt realizovaný několika institucemi

březen

Odd. vědy a výzkumu FHS,

Evropská kancelář OZV RUK

4EU+


Evropa

partnerské univerzity:

Heidelberg Universität

Sorbonne Université

Uniwersytet Warszawski

Università degli Studi di Milano

Københavns Universitet

Université de Genève

Paris-Panthéon-Assas University

4EU+ Akademické minigranty

Mimoprojektové mobility

4EU+ Visiting Professorships

SEED4EU+

sdílení kurzů FHS partnerům

4EU+ Joint Courses

4EU+ Shared Courses -

(Fond Povim)


Vzdělávací projektyleden

4x ročně

květen2 x ročně

(červen / prosinec)

ZO FHS,

4EU+ local office RUK

Strategická partnerství UK


Evropa + svět

partnerské univerzity


akademické pobyty, výuka, pořádání konferencí, workshopů, mimosemestrálních kurzů, vytvoření společné publikace;

příprava společného

vědeckého projektu, studijního programu

(výjezdy i hostování na FHS)

leden

ZO FHS,

Centrum strategických partnerství OZV RUK

Meziuniverzitní smlouvy

přímá spolupráce

Evropa + svět

partnerské univerzity

výzkumné pobyty

zvané přednášky

(výjezdy i hostování na FHS)

listopad/prosinec

ZO FHS, OZV RUK

Meziuniverzitní smlouvy

měsíční stipendijní pobyty

Německo

(Universität Hamburg / Köln)

měsíční výzkumné pobyty

listopad/prosinec

ZO FHS, OZV RUK

Fond mobility UK


vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (min. délka pobytu 3 týdny);

hostování zahr. vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na FHS

2x ročně

cca polovina března (jarní kolo)

cca polovina října (podzimní kolo)

ZO FHS, OZV RUK

Podpora internacionalizace na UK

POINT UK


podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami

2x ročně

duben / listopad

ZO FHS, OZV RUK

Internacionalizace na FHS

krátkodové výjezdy za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce (stávající nebo nové) s vazbou na vzdělávací činnost;

pobyty hostujících přednášejících na

FHS, které nelze podpořit z jiných zdrojů

začátek března / dubna / června / října


ZO a oddělení rozvoje FHS

CEEPUS

individuální mobilita /

vytvoření sítě univerzit

střední, východní a jihovýchodná Evropa; partnerské univerzity / mimo smluvní spolupráci

výuka v rámci sítě partner. univerzit;

freemover mimo smluv. spolupráci

(výjezdy i hostování na FHS)


založení sítě partnerských univerzit

červen / říjen

listopadleden

ZO FHS (v rámci sítě)

DZS CEEPUS (freemover)

International Visegrad Fund

individuální mobility

(několik typů - výzev v kategorii Scholarships, Fellowships)


granty


země Visegradu a

Albanie, Armenie, Azerbajždán, Bělorusko, Bosna a Herzegovina, Gruzie, Kosovo, Moldavsko, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Ukrajina

výzkumné / výukové pobyty; hostující badatelé na FHS


dlouhodobé (1-2 semestry) i krátkodové (2 - 10 týdnů) v závislosti na konkrétní výzvě v dané kategorii


duben / červen / průběžně (dle dané výzvy)

kancelář Mezinárodního Visegradského fondu

Mezinárodní smlouvy

Albánie, Bulharsko,Egypt,

Estonsko, Gruzie,

Litva, Lotyšsko, Maďarsko,Mongolsko, Polsko, Rumunsko,Řecko

Sev. Makedonie,

Slovensko

dle dané země

DZS AIA

Německo

DAAD

výzkumné pobyty; bilaterální výměna vědců

listopad; zač. května

DAAD

Rakousko

AKTION

individuální mobilita / projektová spolupráce

výzkumné a přednáškové pobyty, dokončení habilitace;


letní kolegia, společné vědecké semináře a workshopy, vědecké exkurze pro studenty

březen / duben /

říjen / listopad


duben / září

DZS MŠMTZO/Odd. pro rozvoj FHS, RUK, DZS MŠMT

USA

Fulbright


Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a přednášející; Fulbrightovo stipendium pro vědce a přednášející - výzkumné a přednáškové pobyty


hostování amerických akademiků

1. listopad předchozího ak. rokuzáří

Fulbrightova komise


Další možnosti externě financovaných mobilit


Program nadace Preussischer Kulturbesitz, Berlín pro Visiting Scholars (i na letní měsíce)


Možnosti Felowships na Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Vídeň


Program malých grantů Velvyslanectví USA v České Republice

Rámcový harmonogram termínů pro podávání žádostí (výběr)

Doporučujeme sledovat Aktuality a žádosti vyřizovat s dostatečným časovým předstihem před danou uzávěrkou pro podání žádosti.

Konkrétní termíny jsou zveřejňovány v Aktualitách nebo na webové stránkce příslušného programu.


leden

Strategická partnerství UK, 4EU+ minigranty

únor

Erasmus (výuka, školení)

březen

Fond mobility UK; Erasmus (KA2 - Projekty spolupráce); Aktion

duben

Point UK; Aktion (workshopy, exkurze pro studenty)

květen

Erasmus (výuka, školení)

červen

CEEPUS

červenec

Fond Povim (virtuální mobilita)

srpen

Erasmus (výuka, školení)

září

Aktion (workshopy, exkurze pro studenty); Fulbright

říjen

Fond mobility UK; CEEPUS; Aktion

listopad

Erasmus (výuka, školení); Point UK; Meziuniverzitní smlouvy; Fulbright; Mezinárodní smlouvy (DAAD); CEEPUS (freemover)

prosinec

Mezinárodní smlouvy; Fond Povim (virtuální mobilita); Erasmus (BIP)


Poslední změna: 21. květen 2024 10:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK