Podpora internacionalizace na FHS UK

2023

Příjem žádostí na podporu aktivit v roce 2023 je z důvodu vyčerpání finančních prostředků ukončen.


Mezi podporované aktivity patří:

  • výjezdy akademických pracovníků a dalších zaměstnanců za účelem rozvoje mezinárodní spolupráce (stávající nebo nové) s vazbou na vzdělávací činnost

a

  • pobyty hostujících přednášejících na FHS UK,

které nelze podpořit z jiných zdrojů.


Termín realizace pro mobility v roce 2023:

výjezdy (zahraniční pracovní cesty): nejpozději do 30. listopadu 2023

příjezdy (hostování): ve výjimečných případech po dohodě do 8. 12. 2023


Čerpání je třeba vyúčtovat nejpozději do termínu stanoveného Opatřením děkana upravujícím předkládání podkladů pro závěrečné účtování účetních operací za rok 2023.


  • Žádost o financování mobilit se zahraničními partnery v rámci Internacionalizace FHS UK předkládejte na formuláři ke stažení zde.

  • Žádosti je třeba předjednat s vedoucím pracoviště a v případě zvané přednášky na FHS / pozvání hosta také s garantem / garantkou příslušného studijního programu.

  • Žádost k posouzení zašlete e-mailem na .

  • Žádosti je možné zasílat průběžně.

    Doručené žádosti budou vyhodnocovány průběžně do vyčerpání prostředků.


Podpora internacionalizace na FHS UK je financována z prostředků Programu podpory strategického řízení VŠ a je administrována Zahraničním oddělením a Oddělením pro rozvoj FHS UK.


S dotazy je možné se obracet na ZO a Oddělení pro rozvoj FHS UK.Poslední změna: 29. září 2023 11:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK