Podpora internacionalizace na UK (POINT)

Cílem programu POINT je podpora krátkodobých internacionalizačních aktivit.

Podporu lze získat na:

  • výjezd akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

  • podporu organizace mezinárodních letních škol a jiných mimokurikulárních akcí nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (v souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). - plánovanou aktivitu prosím s dostatečným předstihem konzultujte se zahr. odd. FHS, které následně zajistí kontrolu a projednání žádosti na fakultě.

Podmínky udělení podpory, jakožto i podmínky podávání žádosti včetně kritérií výběru, jsou detailně specifikovány v Opatření rektora č. 10/2020.


Podání žádosti:

Žádosti o financování spolu s požadovanými přílohami se podávají prostřednictvím webové aplikace IS Věda (modul Interní soutěže).

Žádat lze o podporu aktivity, která bude realizovaná v aktuálním semestru případně semestru následujícím. V podzimním kole soutěže je možné žádat o podporu na akce, které se uskuteční během celého následujícího kalendářního roku.


Uzávěrky: žádosti lze podávat dvakrát ročně

  • jarní kolo: od 1. dubna do 30. dubna

  • podzimní kolo: od 1. listopadu do 30. listopadu


Souhrnné informace najdete na webové stránce POINT UK.

Kontakt: s dotazy ohledně plánovaých aktivit se obracejte na zahr. odd. FHS.


Poslední změna: 19. duben 2021 09:25 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter