Free-mover

Důležité upozornění: Realizace zahraniční mobility během pandemie koronaviru je na Vašem racionálním zvážení všech případných rizik spojených jednak s cestou, jednak s následnými opatřeními, a to též z hlediska rizik pro rodinné příslušníky, blízké osoby atd. Současně je vždy třeba ověřit s přijímací institucí, zda a za jakých podmínek Vás v dané situaci přijmou. Aktuální seznam rizikových zemí a zemí, kam je zakázáno cestovat je uveden na webu Ministerstva zdravotnictví. Doporučujeme sledovat také Mapu cestovatele MZV ČR která zahrnuje aktuální varování, doporučení a podmínky ke vstupu do jednotlivých zemí.


Pokud byste rádi vyjeli na jinou univerzitu, než jaké máme v nabídce, je to možné jako tzv. free-mover, to znamená, že si pobyt zajišťujete úplně sami a případně si můžete požádat o stipendium.

  • Jedná se o pobyty, které si student naplánuje a zařídí zcela individuálně. Nespadají pod výše uvedené programy

  • Náplň pobytu je třeba předem promyslet a zkonzultovat s garantkou*em SP / školitelem tak, aby se studiem na FHS souvisela, výjezd byl možný i bez nutného přerušení studia na FHS a získané kredity bylo možno v rámci studia na fHS uznat.

  • Možnosti financování: podrobněji zde.

  • Jak si pobyt zařídit individuálně?


Vyžaduje-li daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.


Poslední změna: 2. září 2021 14:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK