Fondy EHP

Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Program si klade za obecný cíl zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v České republice. Podporuje studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zapojit se mohou školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace.

Další informace k programu Vzdělávání naleznete zde.


Projekt mobilit na FHS

V období 2020 - 2022 byl na FHS realizován projekt mobilit

Jazyková pluralita: Severské a sámské jazyky na Fakultě humanitních studií – výjezdy zaměstnanců a studentů
Poslední změna: 17. duben 2023 07:33 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK