Fondy EHP

Prostřednictvím Fondů EHP přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy.

Program si klade za obecný cíl zvýšit vzdělanostní základnu a lidský kapitál v České republice. Podporuje studijní pobyty a projektovou spolupráci s Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem. Zapojit se mohou školy na všech úrovních vzdělávání, odborné instituce a neziskové organizace.

Další informace k programu Vzdělávání naleznete zde.


Aktuálně řešený projekt mobilit na FHS UK

Na FHS je v oblasti mobilit financován Fondy EHP 2014 - 2021, program Vzdělávání, projekt

Jazyková pluralita: Severské a sámské jazyky na Fakultě humanitních studií – výjezdy zaměstnanců a studentů


Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-2-007

Partnerské instituce:

  • Sámi University of Applied Sciences (Institut for Sámi teacher education and indigenous journalism)

  • University of Iceland (School of Humanities)

  • University of Bergen (Faculty of Humanities)

Období realizace: srpen 2020- srpen 2021

Hlavní řešitelka na FHS UK: Mgr. Marie Novotná, Ph.D.Poslední změna: 26. leden 2021 13:44 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter