BTHA

Česko-bavorská vysokoškolská agentura (BTHA)

Nabídka: stipendia na studijní pobyty / jazykové a odborné kurzy (letní a zimní školy)

Země: Německo (Bavorsko)

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D.

Uzávěrka přihlášek: 1. prosince (studijní pobyty na další ak. r.)

Bližší informace naleznete zde.Stipendia na jazykové a odborné kurzy (letní a zimní školy)

Stipendium zahrnuje poplatek za kurz pro studenta při účasti na jazykovém či odborném kurzu (letní/zimní škole) na veřejné vysoké škole v Bavorsku. Dále lze poskytnout příspěvek na ubytování ve výši max. 400 €, pokud ubytování není zahrnuto v poplatku za kurz. Při žádosti o stipendium na kurz němčiny se předpokládá znalost jazyka alespoň na úrovni B1.


O stipendium se mohou ucházet studenti a doktorandi veřejných vysokých škol z České republiky s českým státním občanstvím.


Více info naleznete zde.Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.Poslední změna: 15. únor 2024 13:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK