Jak vybírat?

Podle typu stáže


Studijní pobyt

Studijní pobyty jsou pobyty, na kterých se budete účastnit výuky dané univerzity. Existuje mnoho možností, jak si studijní pobyt zajistit, ale většina doktorandů si univerzity hledá samostatně podle svého zaměření a žádá o přijetí jako tzv. free-mover. Od univerzity budete potřebovat akceptační dopis, zároveň si ujasněte podmínky, za kterých Vás přijmou. Pokud je pro Vás důležitý např. přístup do knihovny, či možnost ubytovat se na koleji, vždy se nejprve ujistěte, že je to v rámci tohoto typu pobytu možné.


Studijním pobytem může být také výjezd přes některý ze stipendijních programů jako je např. CEEPUS, Visegrádský fond, GFPS, Fulbright, nebo Erasmus+.

Rozcestník programů

Přehled mobilitních programů naleznete v rozcestníku zde.


Výzkumný pobyt

Výzkumné pobyty jsou nejčastějším a nejoblíbenějším typem pobytu. Může se jednat v podstatě o cokoli od terénního výzkumu, konzultací se zahraničním školitelem, spoluúčasti na zahraničním výzkumu, po badatelský pobyt v knihovně.


Na výzkumné pobyty můžete využít většiny stipendijních programů (přehled najdete zde), kde jsou většinou předem určené podmínky, téma, nebo země výjezdu. Další možností je podání žádosti o finanční příspěvek v rámci Fondu mobility, fakultní soutěže, nebo podpory internacionalizace na UK (pouze pro kratší pobyty). Bližší informace o financování výzkumných pobytů naleznete zde.


Praktická stáž Erasmus+

Praktické stáže Erasmus+ jsou specifické v tom, že jejich náplní není přímo práce na Vaší disertaci, ale práce pro instituci či organizaci dle Vašeho výběru. Za týden byste měli odpracovat 30-40 hodin. Kromě Erasmus stipendia se můžete domluvit i na další finanční odměně.


Stáže Erasmus doktorandům doporučujeme více než studijní pobyty Erasmus vzhledem k tomu, že výběr institucí není omezený a náplň stáže je čistě na domluvě mezi Vámi a zahraniční institucí.


Bližší informace naleznete zde.


Podle země výjezdu

Obecně je poměrně komplikované vybírat si stáž podle země výjezdu. Jednodušší je to v případě studijních pobytů, nebo pokud pro danou oblast/zemi existuje nějaká konkrétní stipendijní nabídka (např. DAAD pro Německo, AKTION pro Rakousko, Barrande Fellowship Program pro Francii nebo Fulbright pro USA).


Podle financování

Typů financování existuje mnoho, základní rozdělení najdete zde a zde.
Poslední změna: 19. leden 2023 14:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK