Praktické stáže

Kdo se může hlásit?

 • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu

 • Studenti prezenční i kombinované formy studia

 • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti

 • V době výjezdu musí být student zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského/magisterského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského, po celou dobu pobytu v zahraničí musí být student zapsán ke studiu na FHS (u absolventských stáží toto platí do vyřízení veškeré administrativy)

 • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ naleznete také na stránkách UK zde (studenti) a zde (absolventi). Obecné infromace k praktickým stážím jsou dostupné na webových stránkách RUK.


Stáž se může uskutečnit v libovolné instituci (podrobněji zde) sídlící v zemi, jež je do programu Erasmus+ zapojena:

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie;

 • země EHP: Island, Lichtenštejnsko, Norsko;

 • kandidátské země: Turecko, Makedonie.


Stáž se nesmí uskutečnit v těchto institucích:

 • orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde);

 • organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).


Zahraniční instituci, podmínky a obsah praxe si studenti hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studenta na FHS. Motivační i akceptační dopis musí obsahovat jasný plán stáže, na kterém bude souvislost se studiem zřetelná. Pokud si nejste jisti náplní stáže, konzultujte ji s dostatečným předstihem se zahraničním oddělením. Podpořeni budou zejména magisterští studenti v posledním ročníku studia a doktorandi (těm praktickou stáž doporučujeme spíše než studijní pobyt).

Praktické informace

Objem práce: stážista by měl odpracovat dobu odpovídající plnému pracovnímu úvazku, tj. přibližně 30–40 hodin týdně.


Délka stáže: 2–12 měsíců (studentům, kteří se v daném stupni studia již zúčastnili studijního pobytu v zahraničí v rámci programu Erasmus+, se maximální délka stáže zkracuje o počet měsíců již v zahraničí strávených). Stáž se musí uskutečnit v termínu 1. 7. daného roku 15. 9. následujícího roku (tj. např. v akademickém roce 2020/2021 se stáže uskutečňují v období 1. 7. 2020 – 15. 9. 2021). Pozor: Erasmus počítá s tzv. euroměsíci - každý euroměsíc má 30 dní, maximální délka všech Erasmus pobytů je tedy 360 dní.


V případě zkrácení pobytu v zahraničí vyplývajícího z potvrzení délky pobytu má student povinnost vrátit neoprávněně čerpanou část stipendia. Stáž však nikdy nemůže být kratší než 2 měsíce. Pokud tato situace nastane, jednou z možností je vrácení plné výše stipendia.


Finanční zajištění: úspěšní kandidáti získají stipendium (rozdělení stipendií v ak. roce 2021/22 podle zemí je k dispozici zde); dále se mohou domluvit na další odměně přímo s přijímající institucí (zde je třeba zajistit, aby odměna nepocházela ze zdrojů EU).


Program Erasmus+ umožňuje účast na praktické stáži i absolventům (do 1 roku od absolvování studia) - viz. zde.

Prodloužení stáže

V případě zájmu o prodloužení původně schváleného pobytu kontaktujte zahraniční oddělení nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže. Zahraniční oddělení studenty informuje o dokumentech, jež je třeba doložit, aby mohlo být prodloužení stáže schváleno, a o tom, zda je na prodloužený pobyt možné získat finanční podporu z programu Erasmus+.


Pokud má student zájem prodloužit si praktickou stáž v zahraničí, musí si nejprve promyslet, zda mu to nenaruší průběh studia na FHS (řádné plnění povinných zkoušek/atestů/státnic atp.) – praktická stáž v zahraničí studijní povinnosti na FHS neodsouvá.


Základní podmínka prodloužení:

 • Celková délka pobytu (včetně prodlouženého období) nesmí přesáhnout 12 měsíců a pobyt musí být ukončen nejpozději s koncem akademického roku. Prodloužené období pobytu musí přímo navazovat na původně plánovaný pobyt.

Zájemci o prodloužení praktické stáže dodají (e-mailem) nejpozději 1 měsíc před původním koncem stáže na zahraniční oddělení FHS:

 • 1) Motivační dopis (proč chcete prodlužovat a jaký to pro vás bude mít přínos)

 • 2) Souhlas s prodloužením pobytu potvrzený přijímající institucí (akceptační dopis pro návazné období)

 • 3) Ve webové aplikaci UK doplňte plán stáže odpovídající navazujícímu období a informujte nás o tom. My následně zašleme upravený plán garantovi příslušného studijního programu k posouzení.

 • 4) Nechte vyplnit a potvrdit dokument Extension of Traineeship (v případě, že bude Vaše prodloužení schváleno, dokument podepíšeme a zašleme zahraniční instituci)


Dodané dokumenty budou komisí posouzeny a student bude o výsledku informovaný e-mailem. V případě schválení prodloužení, fakultní koordinátor upraví data prodloužení ve webové aplikaci UK. Zahraniční oddělení studenty zároveň informuje o tom, zda je na prodloužený pobyt možné získat finanční podporu z programu Erasmus+.


Pokud Vám budou přiznány dodatečné finanční prostředky na návazné období, bude vystaven Dodatek k rozhodnutí děkana o přiznání účelového stipendia. Evropská kancelář Odboru pro zahraniční styky RUK Vám případně následně zašle k podpisu Dodatek k Účastnické smlouvě, který upravuje délku pobytu v zahraničí a z ní vyplývající povinnosti po návratu.


V případě, že Vám finanční prostředky přiznány nebudou je možné praktickou stáž prodloužit bez nároku na navýšení finanční podpory (tzv.zero-grant). Student se statutem programu Erasmus+ může v prodlouženém období využívat všech výhod, které program Erasmus+ nabízí. Více informací naleznete na webových stránkách RUK.* Seznam institucí, které se na FHS obrátily s nabídkou stáže (není jisté, zda stážisty hledají i nyní, ale můžete je zkusit oslovit):

Instituce

Internetové stránky

E-mail

International Centre of the University of Bergen

uib.no

Erasmus Generation Napoli

erasmusgenerationnapoli.com

Universidade Nova de Lisboa

unl.pt

Brepols Publishers Thessaloniki

International Labour Organization (ILO)

ilo.org

MZV, úsek OBSE při OSN ve Vídni

stránky MZV

zastoupení agentury CzechTourism ve Velké Británii

czechtourism.com

European University Foundation

uni-foundation.eu

European Documentation Centre (EDC) of the University of Macerata (Italy)

University of Graz, Center of Inter-American Studies

roberta.maierhofer@uni-graz.at

Université de Lorraine

univ-lorraine.fr

University of Porto, Faculty of Fine Arts

sigarra.up.pt

Murcia City Council

informajoven.org

Universidad de Málaga

uma.es

Czech Tourism France

czechtourism.com, nabídka

The British International School

thebis.net

The RALF Partnership (Limerick, Cork)

ralfpartnership.com

COPERNICUS BERLIN e.V.

en.copernicusberlin.de

The IBD Partnership (Portsmouth, Brighton and Southampton)

ibdpartnership.co.uk

The IBD Partnership Germany (Cologne)

ibdpartnership.co.uk

Institute Perspectives (Bulgaria)

institute-perspectives.com

University of Bologna

unibo.it, mobilitas

FU International Academy Tenerife

fu-tenerife.com

INTK Utrecht

intk.com

, focus on marketing

EUROWEEK program (Poland)

euroweek.pl

position of Youth Leader


České centrum Milán

milano.czechcentres.cz

České centrum Mnichov

munich.czechcentres.cz

České centrum Brusel

czechcentres.cz

České centrum Paříž

paris.czechcentres.cz/cs/

České centrum Atény

České centrum Atény

České centrum Berlín

České centrum Berlín

České centrum Bratislava

České centrum Bratislava

České centrum Budapešť

České centrum Budapešť

České centrum Bukurešť

České centrum Bukurešť

České centrum Kyjev

České centrum Kyjev

České centrum Londýn

České centrum Londýn

České centrum Madrid

České centrum Madrid

České centrum Moskva

České centrum Moskva

České centrum New York

České centrum New York

České centrum Rotterdam

České centrum Rotterdam

České centrum Řím

České centrum Řím

České centrum Stockholm

České centrum Stockholm

České centrum Sofie

České centrum Sofie

České centrum Tokio

České centrum Tokio

České centrum Varšava

České centrum Varšava

České centrum Vídeň

České centrum Vídeň

Česká centra: nabízejí spíše stáže administrativního rázu, ale v některých případech i možnost získat zkušenosti s kulturním managementem, pořádáním akcí, PR, správou webu apod. Někdy mají i velmi konkrétní zaměření: na překlady a práci s textem, grafiku a fotografii... Studenti se aktivně účastní organizace různých kulturních akcí, přednášek, příp. mají možnost nahlédnout do praxe pořádání jazykových kurzů češtiny. Domluví-li si tedy studenti stáž tak, aby její náplň souvisela s daným studiem na FHS a prakticky doplňovala teoreticky získané poznatky, může se jednat o vhodnou instituci. Jelikož se uzávěrky v českých centrech mohou lišit od uzávěrek výběrových řízení na FHS, lze přímo oslovit konrétní české centrum a zaslat požadované dokumenty i mimo jimi stanovené termíny. Bližší informace získáte na adrese .
Poslední změna: 8. září 2021 17:15 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter