Studijní pobyty

Studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ je standardně semestrální. Zájemci se hlásí do fakultního výběrového řízení, ve kterém si můžou podat přihlášku až na tři partnerské univerzity dle libosti. Hlavní výběrové řízení je zpravidla v únoru a je určeno pro studijní pobyty na zimní semestr nebo na letní semestr následujícího akademického roku. V případě dostatku financí a volných míst může být vypsáno i doplňkové výběrové řízení, zpravidla v polovině září, pro výjezdy v letním semestru. Výběr univerzit již může být omezený, proto doporučujeme využívat zejména hlavního výběrového řízení.


Výzva pro podání žádostí pro dané kolo s konkrétním datem uzávěrky se vyhlašuje v Aktualitách ZO FHS.

Základní podmínky výjezdu

Při plánování výjezdu je třeba se seznamit se základními podmínkami pro výjezd. Studující 1. ročníku SHV s ohledem na studijní plán daný akreditací mohou vyjíždět nejdříve v letním semestru 2. ročníku. Přihlášky však doporučujeme podávat již v únorovém výběrovém řízení.

Partnerské univerzity

Seznam partnerských univerzit, na které se můžete hlásit v rámci hlavního / doplňkového výběrového řízení, je k dispozici v sekci Partnerské univerzity.

U každé univerzity naleznete také závěrečné zprávy studujících FHS, kteří na dané univerzitě v rámci programu Erasmus+ již studovali.

Kritéria výběru

Při výběru uchazečů hodnotíme následující

  • obsahovou i formální kvalitu dodaných materiálů (zejména motivační dopis - studijní záměr) a promyšlený výběr univerzity

  • plnění studijních povinností (kredity, složené povinné zkoušky apod.) a studijní výsledky (studijní průměr)

  • znalost cizího jazyka (výhodou jsou také absolvované kurzy v cizích jazycích na FHS - např. CET a UPCES či splnění OJAKu)

  • studentské zahraniční aktivity - např. buddy pro zahraniční studenty, nebo aktivní členství ve spolku ESN atd. - k těmto aktivitám budeme přihlížet v rámci výběrového řízení a mohou vám pomoci například v zajištění místa na vámi preferované univerzitě


Každou přihlášku posuzujeme komplexně a individuálně. Pokud například váš průměr není zrovna nejlepší, máte možnost to vysvětlit v motivačním dopise. Stejně tak pokud z nějakého (ideálně akademického) důvodu preferujete určitou univerzitu, napište nám proč.


Výběr provádí komise, jejímiž členy je proděkan pro studium, proděkanka pro zahraničí a zahraniční oddělení FHS. Všichni kandidáti obdrží informaci o výsledcích výběrového řízení přibližně do 1 měsíce od uzávěrky.

Informační schůzka

Doplňkové výběrové řízení

Informační schůzka pro zájemce k doplňkovému výběrovému řízení proběhne online prostřednictvím platformy MS Teams v pondělí 2. září 2024 od 10:30.


Registrační formulář je k dispozici zde.


Prezentace ze schůzky z ledna 2024 je ke stažení zde


Odpovědi na nejčastější otázky k výběrovému řízení naleznete také v sekci FAQ.


Poslední změna: 13. červen 2024 15:01 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK