Jak výběrové řízení probíhá?


Do výběrového řízení se přihlásíte dodáním všech potřebných dokumentů a založením přihlášky ve webové aplikaci.


A) Dokumenty


  • 1) Motivační dopis (studijní záměr) - přinesete osobně na zahraniční oddělení během konzultačních hodin a zároveň zašlete v PDF formátu na email - v AJ (nebo v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě) VZOR


  • 2) Seznam předběžně vybraných kurzů - v PDF formátu na email - viz internetové stránky jednotlivých partnerských univerzit zde, seznam uveďte včetně odkazů na jednotlivé předměty v online katalogu dané univerzity VZOR


  • 3) CV - v PDF formátu na email - v AJ (nebo v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě)


  • 4) Doporučení vyučující/ho FHS, který/á Vás dobře zná (bakaláři a magistři), nebo školitele/ky (doktorandi) – v ČJ (případně v AJ jedná-li se o zahraniční/ho vyučující/ho). Doporučení přineste buď vytištěné a podepsané osobně na zahraniční oddělení, nebo požádejte vyučující/ho, aby nám doporučení zaslala/a přímo ze své emailové adresy na .


  • 5) Souhlas vedoucího katedry (pouze magistři) - požádejte o něj s předstihem tajemnici/tajemníka katedry (poté zasílá vedoucí katedry na email )


  • 6) příslib spolupráce od akademického pracovníka na zahraniční univerzitě (pouze doktorandi)


B) Přihláška ve webové aplikaci


Přihláška se podává online ve webové aplikaci UK. V únorovém výběrovém řízení se aplikace otevře až 15.2. Na hlavní stránce zvolte Erasmus, v sekci Moje přihlášky zadejte Podat novou přihlášku a poté si vyfiltrujte nabídku pouze pro FHS.


V rámci jednoho výběrového řízení se lze přihlásit na 1–3 univerzity z nabídky, které jsou k dispozici ve webové aplikaci a zde. Na žádné jiné univerzity se nelze hlásit! V doplňkovém výběrovém řízení může být nabídka univerzit omezena, pokud byste chtěli s předstihem vědět, zda je Vaše vysněná univerzita k dispozici, kontaktujte Zahraniční oddělení.
Ke každé univerzitě, na niž se hlásíte, je třeba vyplnit přihlášku v on-line aplikaci a dodat konkrétní motivační dopis a seznam předmětů. Životopis (v každém příslušném jazyce) a doporučení dodáváte jen jednou. Výjezdy do zemí, kde máte trvalý pobyt, nebo jste držitelem jejich státního občanství, výrazně nedoporučujeme.


Odpovědi na nejčastější otázky (FAQ) k výběrovému řízení naleznete zde.


Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ (tj. kdo se může do programu zapojit).


Poslední změna: 27. březen 2020 15:10 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter