Jak výběrové řízení probíhá?

Do výběrového řízení se přihlásíte dodáním všech potřebných dokumentů a založením přihlášky ve webové aplikaci. Webová aplikace pro podání přihlášek do doplňkového výběrového řízení na LS 2021/2022 se otevře 1. 9. 2021. Vzhledem k nepatřičnému vývoji epidemiologické situace zasílejte níže uvedené dokumenty k výběrovému řízení na e-mail . Termíny pro předání motivačních dopisů budou upřesněny individuálně po mailu.

A) Dokumenty

Pokud se hlásíte na více univerzit (1-3), ke každé je třeba založit přihlášku v on-line aplikaci a dodat konkrétní motivační dopisy a seznam předběžně vybraných předmětů. Životopis, doporučení a souhlas garanta/ky příslušného studijního programu stačí dodat pouze jednou.


Vzhledem k nepatřičnému vývoji epidemiologické situace zasílejte níže uvedené dokumenty k výběrovému řízení na e-mail . Termíny pro předání motivačních dopisů budou upřesněny individuálně po mailu. Pozn. přihlášky můžete zasílat na výše uvedený mail dříve než bude spuštěna webová aplikace UK pro podání přihlášek.


  • 1) Motivační dopis (studijní záměr) - zašlete v PDF formátu na email - v AJ (a také v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě jestli se liší) VZOR. Pokud se hlásíte na více univerzit a dodáváte tak více motivačních dopisů, v dopisech uveďte pořadí, v jakém univerzity preferujete

  • 2) Seznam předběžně vybraných kurzů - v PDF formátu na email - viz internetové stránky jednotlivých partnerských univerzit zde, seznam uveďte včetně odkazů na jednotlivé předměty v online katalogu dané univerzity VZOR. Při výběru kurzů je nutné zohlednit případná omezení, např. minimálně 50% všech kurzů musí být z dané fakulty/katedry, s níž má FHS smlouvu, apod.

  • 3) CV - v PDF formátu na email - v AJ (nebo v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě)

  • 4) Doporučení vyučující/ho FHS, který/á Vás dobře zná (bakaláři a magistři), nebo školitele/ky (doktorandi) – v ČJ (případně v AJ jedná-li se o zahraniční/ho vyučující/ho). Doporučení přineste buď vytištěné a podepsané osobně na zahraniční oddělení, nebo požádejte vyučující/ho, aby nám doporučení zaslala/a přímo ze své emailové adresy na . Na doporučení neexistuje žádná šablona. Vyučující píší doporučení individuálně. Kvalitně napsané doporučení Vám může být nápomocné při výběrovém řízení.

  • 5) Souhlas garantky*a příslušného studijního programu (pouze magistři) - požádejte o něj s předstihem tajemnici/tajemníka studijního programu (poté zasílá garant studijního programu na email )

  • 6) Příslib spolupráce od akademického pracovníka na zahraniční univerzitě (pouze doktorandi)


B) Přihláška ve webové aplikaci


Přihláška se podává online ve webové aplikaci UK. Webová aplikace pro podání přihlášek do doplňkového výběrového řízení se otevře 1. 9. 2021. Na hlavní stránce zvolte Erasmus, v sekci Moje přihlášky zadejte Podat novou přihlášku a poté si vyfiltrujte nabídku pouze pro FHS.


V rámci jednoho výběrového řízení se lze přihlásit na 1–3 univerzity z nabídky, které jsou k dispozici ve webové aplikaci a zde. Na žádné jiné univerzity se nelze hlásit! V doplňkovém výběrovém řízení může být nabídka univerzit omezena, pokud byste chtěli s předstihem vědět, zda je Vaše vysněná univerzita k dispozici, kontaktujte Zahraniční oddělení.Ke každé univerzitě, na niž se hlásíte, je třeba vyplnit přihlášku v on-line aplikaci a dodat konkrétní motivační dopis a seznam předmětů. Životopis (v každém příslušném jazyce) a doporučení dodáváte jen jednou. Výjezdy do zemí, kde máte trvalý pobyt, nebo jste držitelem jejich státního občanství, výrazně nedoporučujeme.


Odpovědi na nejčastější otázky (FAQ) k výběrovému řízení naleznete zde.


Kvalifikační podmínky programu Erasmus+ (tj. kdo se může do programu zapojit).


Poslední změna: 23. červenec 2021 13:12 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter