Jak výběrové řízení probíhá?

Do výběrového řízení se přihlásíte dodáním všech potřebných dokumentů na ZO FHS UK a založením přihlášky ve webové aplikaci k dané uzávěrce.


Uzávěrky pro podání žádosti

Pro výjezd v akademickém roce 2023/24

Hlavní výběrové řízení pro výjezdy v zimním a letním semestru:

20. února 2023 (13:00).


Přihlášky ve webové aplikace bude možné zakládat od 15. února 2023 do uvedené uzávěrky. Požadované dokumenty je třeba zaslat na ZO FHS nejpozději do uvedené uzávěrky.

Požadované dokumenty

Pokud se hlásíte na více univerzit (1-3), ke každé je třeba založit přihlášku v on-line aplikaci a dodat konkrétní motivační dopisy a seznam předběžně vybraných předmětů. Životopis, doporučení a souhlas garanta/ky příslušného studijního programu stačí dodat pouze jednou.


Níže uvedené dokumenty k výběrovému řízení zasílejte v PDF formátu na e-mail . Dokumenty můžete zasílat na výše uvedený mail dříve než bude spuštěna webová aplikace UK pro podání přihlášek.

Motivační dopis zašlete emailem a zároveň předejte osobně na zahraniční oddělení FHS (kancelář č. 1.26) v konzultačních hodinách nejpozději k datu uzávěrky. V případě zhoršení epidemiologické situace bude možné i tento dokument zaslat v PDF formátu na email (případná změna bude oznámena zde na webu).


 1. Motivační dopis - studijní záměr

  v AJ (a také v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě, pokud se liší) VZOR. Pokud se hlásíte na více univerzit a dodáváte tak více motivačních dopisů, v dopisech uveďte pořadí, v jakém univerzity preferujete


 2. Seznam předběžně vybraných kurzů na partnerské univerzitě

  viz webové stránky jednotlivých partnerských univerzit zde, seznam uveďte do této vzorové šablony včetně odkazů na jednotlivé předměty z online nabídky kurzů dané univerzity. Při výběru kurzů je nutné vycházet z nabídky předmětů pro výměnné studenty a zohlednit případná omezení a požadavky partnerské univerzity, např. výběr kurzů pouze z daného oboru a fakulty/katedry, s níž má FHS smlouvu, nebo požadavek na určitý minimální počet kurzů z dané fakulty/katedry apod. (viz. stránky jednotlivých univerzit a závěrečné zprávy studujících, kteří již pobyt absolvovali).


 3. Strukturované CV

  v AJ (nebo v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě)


 4. Doporučení vyučující/ho FHS, který/á Vás dobře zná (bakaláři a magistři), nebo školitele/ky (doktorandi)

  v ČJ (případně v AJ jedná-li se o zahraniční/ho vyučující/ho). Na doporučení neexistuje žádná šablona. Vyučující píší doporučení individuálně. Kvalitně napsané doporučení Vám může být nápomocné při výběrovém řízení. Vyučujícího lze požádat, aby nám doporučení zaslal/a přímo ze své emailové adresy na .


 5. Souhlas garanta/ky příslušného studijního programu (pouze magistři)

  požádejte o něj s předstihem tajemnici/tajemníka studijního programu (poté zasílá garant studijního programu na email )


 6. Příslib spolupráce od akademického pracovníka na zahraniční univerzitě (pouze doktorandi)


Založení přihlášky ve webové aplikaci

Přihláška se podává online ve webové aplikaci UK. Webová aplikace pro podání přihlášek do výběrového řízení se otevře 15. února 2023. Přihlášku je třeba založit nejpozději do data uzávěrky daného výběrového řízení. Na hlavní stránce zvolte Erasmus, v sekci Moje přihlášky zadejte Podat novou přihlášku a poté si vyfiltrujte nabídku pouze pro FHS. Na žádné jiné univerzity se nelze hlásit!


V rámci jednoho výběrového řízení se lze přihlásit na 1–3 univerzity z nabídky zde, které jsou k dispozici ve webové aplikaci. Ke každé zvolené univerzitě je třeba v aplikaci založit přihlášku.


Informační schůzka

 • Hlavní výběrové řízení

Informační schůzka pro zájemce k hlavnímu výběrovému řízení proběhla online prostřednictvím platformy MS Teams ve středu 18. ledna 2023 od 11:00.


Prezentace ze schůzky je k dispozici zde.


Dovolujeme si Vás informovat, že v původní prezentaci z informační schůzky Erasmus+ byl omylem vložen odkaz na tabulku se seznamem partnerských univerzit (excelová tabulka) platný pro výběrové řízení v loňském roce. Potvrzujeme, že na webovou stránku již byla vložena aktualizovaná prezentace s opraveným odkazem, který odpovídá aktuální nabídce partnerských univerzit zveřejněné na webové stránce.


Velmi se omlouváme za případné komplikace.


Rádi bychom také potvrdili, že informace na našich webových stránkách k programu Erasmus+ byly a jsou aktuální, k žádným změnám nedošlo.


Odpovědi na nejčastější otázky k výběrovému řízení naleznete také v sekci FAQ.


Poslední změna: 14. únor 2023 11:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK