Jak výběrové řízení probíhá?

Do výběrového řízení se přihlásíte dodáním všech potřebných dokumentů na ZO FHS UK a založením přihlášky ve webové aplikaci k dané uzávěrce.


Uzávěrky pro podání žádosti

Pro výjezdy v akademickém roce 2024/25

Hlavní výběrové řízení pro výjezdy v zimním a letním semestru: 21. února 2024 (včetně).


Přihlášky ve webové aplikace bude možné zakládat od 08. února 2024 do uvedené uzávěrky. Požadované dokumenty musí být doručeny nejpozději do termínu uvedené uzávěrky.

Požadované dokumenty

Pokud se hlásíte na více univerzit (1-3), ke každé je třeba založit přihlášku v on-line aplikaci a dodat konkrétní motivační dopisy a seznam předběžně vybraných předmětů. Životopis, doporučení a souhlas garanta/ky příslušného studijního programu stačí dodat pouze jednou.


Níže uvedené dokumenty k výběrovému řízení zasílejte v PDF formátu na e-mail . Dokumenty můžete zasílat na výše uvedený mail dříve než bude spuštěna webová aplikace UK pro podání přihlášek.


 1. Motivační dopis - studijní záměr

  v AJ (a také v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě, pokud se liší) VZOR. Pokud se hlásíte na více univerzit a dodáváte tak více motivačních dopisů, v dopisech uveďte pořadí, v jakém univerzity preferujete


 2. Seznam předběžně vybraných kurzů na partnerské univerzitě

  viz webové stránky jednotlivých partnerských univerzit zde, seznam uveďte do této vzorové šablony včetně odkazů na jednotlivé předměty z online nabídky kurzů dané univerzity. Při výběru kurzů je nutné vycházet z nabídky předmětů pro výměnné studenty a zohlednit případná omezení a požadavky partnerské univerzity, např. výběr kurzů pouze z daného oboru a fakulty/katedry, s níž má FHS smlouvu, nebo požadavek na určitý minimální počet kurzů z dané fakulty/katedry apod. (viz. stránky jednotlivých univerzit a závěrečné zprávy studujících, kteří již pobyt absolvovali).


 3. Strukturované CV

  v AJ (nebo v jazyce v němž bude probíhat výuka na partnerské univerzitě)


 4. Doporučení vyučující/ho FHS, který/á Vás dobře zná (bakaláři a magistři), nebo školitele/ky (doktorandi)

  v ČJ (případně v AJ jedná-li se o zahraniční/ho vyučující/ho). Na doporučení neexistuje žádná šablona. Vyučující píší doporučení individuálně. Kvalitně napsané doporučení Vám může být nápomocné při výběrovém řízení. Vyučujícího lze požádat, aby nám doporučení zaslal/a přímo ze své emailové adresy na .


 5. Souhlas garanta/ky příslušného studijního programu (pouze magistři)

  požádejte o něj s předstihem tajemnici/tajemníka studijního programu (poté zasílá garant studijního programu na email )


 6. Příslib spolupráce od akademického pracovníka na zahraniční univerzitě (pouze doktorandi)


Upozornění pro studující, kteří se již hlásili do minulých výběrových řízení: všechny dokumenty je potřeba zaslat aktualizované (nelze použít dokumenty předkládané v minulých výběrových řízeních).

Založení přihlášky ve webové aplikaci

Přihláška se podává online ve webové aplikaci UK. Webová aplikace pro podání přihlášek do výběrového řízení se otevře 08. února 2024. Přihlášku je třeba založit nejpozději do termínu uzávěrky daného výběrového řízení (21. února 2024). Na hlavní stránce zvolte Erasmus, v sekci Moje přihlášky zadejte Podat novou přihlášku a poté si vyfiltrujte nabídku pouze pro FHS. Na žádné jiné univerzity se nelze hlásit!


V rámci jednoho výběrového řízení se lze přihlásit na 1–3 univerzity z nabídky zde, které jsou k dispozici ve webové aplikaci. Ke každé zvolené univerzitě je třeba v aplikaci založit přihlášku.

Informační schůzka

Hlavní výběrové řízení

Informační schůzka pro zájemce k hlavnímu výběrovému řízení proběhla online prostřednictvím platformy MS Teams v pátek 19. ledna 2024 od 10:30.


Prezentace ze schůzky je ke stažení zde


Odpovědi na nejčastější otázky k výběrovému řízení naleznete také v sekci FAQ.
Poslední změna: 19. leden 2024 14:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK