CEEPUS

Co je program CEEPUS?

Program CEEPUS je stipendijní výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci tématicky zaměřených sítí univerzit ze zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu. Studenti mají možnost absolvovat studijní pobyt v rámci sítě nebo individuálně jako freemovers (pokud zvolená univerzita není zapojena do sítě nebo obor studenta neodpovídá zaměření sítě).

Program je určen studujícím bakalářských (alespoň ve 2. ročníku), magisterských a doktorských studijních programů.


Bližší informace a základní podmínky pro účast v programu najdete na stránkách české národní kanceláře Ceepus (při DZS MŠMT).


Centrální webové stránky programu: www.ceepus.info


KONTAKT na FHS UK: garant sítě na FHS UK a Zahraniční oddělení


VÝJEZD V RÁMCI SÍTĚ PARTNERSKÝCH UNIVERZIT FHS

V rámci tzv. sítě (CEEPUS network) je možné realizovat měsíční (studium a výzkum zaměřený k dizertační/diplomové práci) nebo semestrální studijní pobyty na některé z partnerských univerzit, případně se zúčastnit letních škol.


Možnosti pro ZS 2023/24 - měsíční pobyt:

University of Zagreb, Faculty of Philosophy and Religious Studies

University of Split, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Philosophy

The Pontifical University of John Paul II in Cracow, Faculty of Philosophy


V případě zájmu o výjezd v rámci programu CEEPUS na některou z partnerských institucí kontaktujte s dostatečným předstihem před uzávěrkou garanta dané sítě CEEPUS na FHS UK (v případě sítě Philosophy and Interdisciplinarity Jakub MAREK, Ph.D.) a zahraniční oddělení FHS UK a to do 12. června 2023.

Zájemci nejprve podají žádost na FHS UK, vybraní studující následně podají přihlášku přes centrální portál programu CEEPUS. Konečný výběr a schválení přihlášky provádí partnerská univerzita.


Podání žádosti na FHS UK (garant sítě a ZO)

Požadované dokumenty

  • studijní záměr v angličtině (max.1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační/diplomové práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu) / v případě semestrálních pobytů také předběžný seznam kurzů na partnerské univerzitě

  • doporučení školitele (PhD studující) / vedoucího diplomové práce (Mgr. a Bc. studující)

  • souhlas garanta studijního programu s výjezdem (Mgr. a Bc. studující)

FREEMOVER

Informace o administrativním postupu a možnostech studijního pobytu v rámci programu CEEPUS mimo partnerské univerzity FHS UK, jsou k dispozici na stránkách české národní kanceláře Ceepus.

Jako Free-mover se lze hlásit pouze na pobyty v letním semestru, student si vybírají univerzitu sami dle svého zaměření. Nedílnou součástí přihlášky je akceptační dopis s hostitelské univerzity.


Možnosti výjezdu:

Albánie

Bosna a Hercegovina

Bulharsko

Černá Hora

Chorvatsko

Maďarsko

Makedonie

Polsko

Rakousko

Rumunsko

Slovensko

Slovinsko

Srbsko

Priština - Kosovo


Uzávěrka přihlášek


Vyžaduje-li daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.


UZÁVĚRKY

Výjezd v rámci sítě

Uzávěrka žádostí k posouzení na FHS UK

  • začátek června (pro výjezd v ZS)

  • první polovina října (pro výjezd v LS)

Aktuální termín uzávěrky: zveřějňován v aktualitách ZO FHS UK


Uzávěrka pro podání žádostí přes CEEPUS portál

  • 15. červen (pro výjezd v ZS)

  • 31. říjen (pro výjezd v LS)

Freemover výjezd

30. listopad (pouze pro výjezd v LS)

Podání přímo přes portál programu CEEPUS.


FINANCOVÁNÍ

  • stipendium na pokrytí nákladů na ubytování a stravováním (vyplácí hostitelská univerzita)


Stipendium poskytuje národní kancelář programu CEEPUS v zemi hostitelské univerzity a vyplácí hostitelská univerzita studujícímu po příjezdu.

Bližší informace o výši stipendia, možnostech ubytování apod. v jednotlivých zemích jsou k dispozici na webových stránkách centrálního portálu programu CEEPUS CEEPUS Member Countries.


  • stipendium na jízdní výdaje (vyplácí FHS UK)


Poslední změna: 6. červen 2023 12:37 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK