CEEPUS

Co je program CEEPUS?

Program CEEPUS je stipendijní výměnný program zaměřený na regionální spolupráci v rámci tématicky zaměřených sítí univerzit ze zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu. Studenti mají možnost absolvovat studijní pobyt v rámci sítě nebo individuálně jako freemovers (pokud zvolená univerzita není zapojena do sítě nebo obor studenta neodpovídá zaměření sítě).

Program je určen studentům bakalářských (alespoň ve 2. ročníku), magisterských a doktorských studijních programů.


Bližší informace a základní podmínky pro účast v programu najdete na stránkách české národní kanceláře Ceepus (při DZS MŠMT).


Centrální webové stránky programu: www.ceepus.info


KONTAKT na FHS UK: konktatní osoby pro jednotlivé sítě a Zahraniční oddělení


ZAPOJENÍ FHS UK do CEEPUS univerzitních sítí a možnosti výjezdu


V rámci sítí je možné realizovat měsíční nebo semestrální studijní pobyty (studium a výzkum zaměřený k dizertační/diplomové práci) na některé z partnerských univerzit, případně se zúčastnit letních škol.


Měsíční (krátkodobé) studijní pobyty jsou určeny především studentům doktorských studijních programů, jejichž disertační práce souvisí se zaměřením partnerského pracoviště.


Pro každý akademický rok jsou po dohodě s partnery a koordinátorem sítě určeny konkrétní partnerské univerzity, na něž mají studenti FHS UK možnost vyjet. Seznam je uveden pod záložkou příslušné sítě zde a zde.


Zájemci se nejprve hlásí na zahraničním oddělení FHS UK, které vybrané studující nominuje na partnerskou univerzitu. Konečný výběr a schválení přihlášky provádí partnerská univerzita.


V případě zájmu o výjezd v rámci programu CEEPUS na některou z partnerských institucí kontaktujte s dostatečným předstihem kontaktní osoby pro jednotlié sítě CEEPUS na FHS UK a zahraniční oddělení FHS UK.


Uzávěrka přihlášek k posouzení na FHS UK: konec května (pro výjezd v ZS); první polovina října (pro výjezd v LS)

Aktuální termín uzávěrky: je zveřějňován v aktualitách ZO FHS UK


Požadované dokumenty na ZO FHS UK: studijní záměr v angličtině/němčině (max. 1 strana A4, v záhlaví uveďte: název a zaměření disertační/diplomové práce, preferovaný jazyk AJ/NJ, plánovaný termín pobytu), doporučení školitele (PhD studenti) / vedoucího diplomové práce na UK FHS a souhlas garanta studijního programu s výjezdem (magisterští studenti)


FINANCOVÁNÍ

  • stipendium na pokrytí nákladů na ubytování a stravování, které je vypláceno na hostitelské univerzitě.

Stipendium poskytuje národní kancelář programu CEEPUS v zemi hostitelské univerzity.

Bližší informace o výši stipendia, možnostech ubytování apod. v jednotlivých zemích jsou k dispozici na webových stránkách centrálního portálu programu CEEPUS CEEPUS Member Countries.


FREE-MOVER

Informace o administrativním postupu a možnostech studijního pobytu v rámci programu CEEPUS mimo partnerské univerzity FHS UK, jsou k dispozici na stránkách české národní kanceláře Ceepus.


Jako Free-mover se lze hlásit pouze na pobyty v letním semestru, student si vybírají univerzitu sami dle svého zaměření. Nedílnou součástí přihlášky je akceptační dopis s hostitelské univerzity.


Možnosti výjezdu:

1.) Albánie

2.) Bosna a Hercegovina

3.) Bulharsko

4.) Černá Hora

5.) Chorvatsko

6.) Maďarsko

7.) Makedonie

8.) Polsko

9.) Rakousko

10.) Rumunsko

11.) Slovensko

12.) Slovinsko

13.) Srbsko

14.) Priština - Kosovo


Uzávěrka přihlášek (přes centrální portál programu CEEPUS http://www.ceepus.info): 30. listopadu


U výběrových řízení na pobyty Free-mover jsou úspěšní také studenti FHS UK. Vybraní studenti realizovali studijní pobyty na Univerzitě ve Vídni, Wroclawi, Tiraně, Bratislavě, Budapešti a Záhřebu.
Vyžaduje-li daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.Poslední změna: 19. říjen 2021 15:45 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter