SYLFF

Výzva 2022

Stipendijní program SYLFF japonské nadace Tokyo Foundation for Policy Research (TKFD) slouží k podpoře vzdělávání vynikajících studentů s vůdčím potenciálem, kteří studují v humanitních a společenskovědních oborech. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Program je určen pro studenty denní formy doktorského studia (student nejvýše ve 3. ročníku) sociálněvědního nebo humanitního zaměření. Během doby pobírání stipendia je studentovou povinností dokončit nebo vypracovat podstatnou část své dizertační práce a realizovat část výzkumu v zahraničí.


Stipendium je udělováno na rok s možností prodloužení o jeden další rok. Výše stipendia je 12 500 USD/rok.

Na UK se udělují celkem 2 nová stipendia ročně.

Financování stipendia je zahájeno v říjnu 2022.


Požadované dokumenty v anglickém jazyce v .pdf formátu předloží student na zahraniční oddělení FHS UK emailem na do 29. dubna 2022.


Podmínky udělení stipendia na UK

 • student nejvýše 3. ročníku denní formy doktorského studia

  • stipendium není určeno studentům studujícím mimo standardní (řádnou) dobu studia

  • nabídka omezena pouze na studenty s českým občanstvím

  • student musí být po celou dobu studia zapsán ke studiu na UK.

 • realizace části výzkumu v zahraničí během doby pobírání stipendia

 • během doby pobírání stipendia je potřeba dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část.

 • student nesmí současně pobírat jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium či GAUK)

 • každý student je povinen uvést, že dizertační práce vznikla za podpory SYLFF stipendia


Požadované dokumenty

K výběrovému řízení studenti předloží studenti následující dokumenty (v AJ, pdf formát):

 • Přihláška podepsaná uchazečem

 • CV uchazeče (max. 2 strany A4; uveďte dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti)

 • Motivační dopis (max.1,5 strany A4)

 • Doporučení školitele


Výběrové řízení

Více informací k programu, postupu nominace a výběru uchazečů najdete na rektorátní webové stránce programu SYLFF.


Poslední změna: 7. únor 2022 15:19 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK