SYLFF

Stipendijní program SYLFF (Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund) se vyhlašuje od roku 1987 a je určen na podporu studentů, kteří studují v humanitních a společenských oborech. Jeho cílem je identifikovat a vychovávat vůdčí osobnosti, které při řešení globálních problémů dokáží překonávat rozdíly v národnosti, jazyce etnickém původu, náboženství a politických systémech.


Program je určen pro studenty denní formy doktorského studia (student nejvýše 3. ročníku) sociálního nebo humanitního zaměření. Během pobytu je studentovou povinností dokončit nebo vypracovat podstatnou část své dizertační práce.


Stipendium je udělováno na rok s možností prodloužení na další rok. Výše stipendia je 12 500 USD/rok. Podmínkou pro udělení stipendia je realizace zahraničního pobytu. Udělují se celkem 2 stipendia ročně (+ možnost prodloužení 2 stávajících).


Požadované dokumenty předloží student na zahraniční oddělení FHS UK ( ) v anglickém jazyce v .pdf formátu do 21. dubna 2021.


Více informací najdete na stránkach Rektorátu Univerzity Karlovy.


Pro otázky související s tímto programem se uskuteční informativní on-line setkání, které se bude konat 18. března 2021 od 16,30 hod. prostřednictvím aplikace Teams.


Program:

 • Představení programu SYLFF, jeho podmínky, principy a zásady, hodnotící kritéria, možnosti využití stipendia a navazující programy

 • Krátké prezentace současných stipendistů

 • Dotazy, diskuse


Svoji účast prosím potvrďte do 17. března 2021 na .

Podmínky pobytu

 • student FHS nejvýše 3. ročníku denní formy doktorského studia

  • stipendium není určeno studentům studujícím mimo standardní (řádnou) dobu studia

  • student musí být po celou dobu studia zapsán ke studiu na UK

  • nabídka omezena pouze na studenty s českým občanstvím.

 • realizace zahraničního pobytu během doby pobírání stipendia

 • během doby pobírání stipendia je potřeba dokončit dizertační práci nebo zpracovat její podstatnou část.

 • každý student je povinen uvést, že dizertační práce vznikla za podpory SYLFF stipendia


Požadované dokumenty

K výběrovému řízení studenti předloží studenti následující dokumenty (v AJ, pdf formát):

 • Přihláška

 • Životopis s uvedením dosavadní publikační, vědecké nebo umělecké činnosti

 • Motivační dopis obsahující plány po ukončení studia

 • Projekt disertační práce obsahující základní teze

 • Doporučení školitele, včetně souhlasu vedoucího katedry/pracoviště

 • Seznam plánovaných aktivit pro dobu pobírání stipendia na 2 roky (slouží pro hodnocení k udělení stipendia v 2. roce)

 • Doklad o plánovaném zahraničním pobytu - zvací dopis příp. akceptační dopis

 • Čestné prohlášení, že student nepobírá současně jiné stipendium (mimo standardní doktorské stipendium a GAUK), tedy jiné spolufinancování pobytu, např. Fond mobility, jiná nadace apod.

 • Bankovní údaje pro zaslání stipendia


Poslední změna: 12. březen 2021 11:55 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter