Fulbright

 • Nabídka:

  Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

  • A. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

  • B. Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

  • C. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

 • Země: USA

 • Studijní program: Mgr., Ph.D.

 • Výběrové řízení: Fulbrightova komise (3 kolové); požadované dokumenty: kopie diplomu a vysvědčení spolu s oficiálním výpisem studijních výsledků, vyplněný formulář Report on Proficiency in English, podepsaný formulář Signature Form, CV, 3 doporučující dopisy, TOEFL, GRE General Test; visiting student: pozvání a souhlas americké strany

 • Stipendium: na 1 akademický rok (9 měsíců), pokrývá životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. U studentů kategorie degree stipendium hradí i školné do výše maximálně 15.000 USD.

 • Uzávěrka přihlášek: každoročně 1. září (včetně, u poštovní zásilky rozhoduje poštovní razítko) pro studium v následujícím akademickém roce. Pro kategorii Visiting student researcher je stanovena ještě druhá uzávěrka, a to 1. února.

 • Bližší informace naleznete zde.

Informační webináře:

Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Účastnit se jich budou také čerství absolventi a současní stipendisté, kterých se můžete ptát na zkušenosti z pobytu, přijímacího řízení, a nás se zase můžete vyptat na vše ostatní, co s programem, přihláškou a pobytem v USA souvisí.


Webináře budou probíhat formou on-line zoom setkání.


Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.


27. dubna 15:00 hod. - Stipendium pro studium a výzkum v USA: pro studenty magisterského a vyššího stupně studiaPoslední změna: 16. duben 2021 11:45 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter