Fulbright

 • Nabídka:

  Cílem pobytu může být jedna z těchto variant:

  • A. Výzkumný pobyt (visiting research student) pro práci na samostatném vlastním výzkumném projektu, např. dizertační práci,

  • B. Absolvování celého studia (degree student) vedoucí k zisku titulu na americké univerzitě, stipendium pokrývá pouze první rok studia,

  • C. Studijní pobyt (non-degree student) nevedoucí k zisku titulu.

 • Země: USA

 • Studijní program: Mgr., Ph.D.

 • Výběrové řízení: Fulbrightova komise (3 kolové); Základními předpoklady pro podání žádosti o stipendium v jakémkoliv z našich programů jsou české občanství, dokončené minimálně bakalářské vzdělání a velmi dobrá znalost angličtiny.

 • Stipendium: pokrývá životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. U studentů kategorie degree stipendium hradí i školné do výše maximálně 15.000 USD.

 • Bližší informace naleznete zde.

Informační webináře:

Ke všem programům nabízí Fulbright sérii webinářů, na které zve všechny zájemce o stipendijní programy:

 • 17. dubna 2024 Program pro studenty

 • 24. dubna 2024 Fulbright-Masaryk program


Detailní informace k webinářům včetně registračních formulářů jsou k dispozici také na webové stránce.


Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.Poslední změna: 8. duben 2024 15:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK