Fulbright


Nabídka: magisterské nebo doktorské studium x krátkodobý, např. výzkumný pobyt (statut visiting research student)

Země: USA

Studijní program: Mgr., Ph.D.

Výběrové řízení: Fulbrightova komise (3 kolové); požadované dokumenty: kopie diplomu a vysvědčení spolu s oficiálním výpisem studijních výsledků, vyplněný formulář Report on Proficiency in English, podepsaný formulář Signature Form, CV, 3 doporučující dopisy, TOEFL, GRE General Test; visiting student: pozvání a souhlas americké strany

Stipendium: na 1 akademický rok (9 měsíců), pokrývá životní náklady, zdravotní pojištění a zpáteční letenku. U studentů kategorie degree stipendium hradí i školné do výše maximálně 15.000 USD.

Uzávěrka přihlášek: 01/09

Bližší informace naleznete zde.


Poslední změna: 20. srpen 2019 10:58 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter