• ERASMUS+

ERASMUS+

Program Erasmus funguje v Evropě od roku 1987, v České republice od roku 1998. Od roku 2014 je součástí programu Erasmus+, do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí.


V rámci programu Erasmus+ mohou studující vyjíždět na studijní pobyty, praktické stáže, krátkodobé mobility doktorandů, absolventské stáže nebo blended intensive programs. Na příslušných dlaždicích níže naleznete podrobné informace a uzávěrky pro podání žádostí do výběrových řízení k jednotlivým typům mobilit.


Všechno, co potřebujete vědět o programu Erasmus+ na FHS, najdete na těchto webových stránkách. Pokud i po jejich nastudování tápete, nebo je vám sympatičtější osobní setkání, kontaktujte nás.


Základní podmínky výjezdu

 • Studující bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 • Studující prezenční i kombinované formy studia.

 • Studující jakéhokoliv věku či národnosti.

 • Studijní pobyty / praktické stáže / krátkodobé mobility doktorandů:

  V době výjezdu musí být studující zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského/magisterského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského. Po celou dobu pobytu v zahraničí musí být studující zapsán ke studiu na FHS.

  Studující 1. ročníku SHV: s ohledem na studijní plán nové akreditace je možné vyjíždět nejdříve v letním semestru 2. ročníku. Přihlášky však doporučujeme podávat již v únorovém výběrovém řízení.

 • Absolventské stáže:

  V době výběrového řízení a během následného administrativního procesu musí být uchazeč stále zapsán ke studiu na FHS, v době výjezdu musí být již absolventem.

 • Při plánování výjezdu je třeba také rozvrhnout plnění studijních povinností na FHS tak, abyste v době odjezdu do zahraničí měli řádně splněno vše, co v daném úseku studia máte mít splněno.

  Min. požadované splněné povinné studijní povinnosti na FHS v době výjezdu platné pro studující bakalářských a magisterských studijních programů. Tyto povinnosti je třeba mít splněny nejpozději před zahájením mobility.

  Studující doktorských studijních programů: výjezd nezakládá nárok na posunutí studijních povinností předepsaných dle ISP na daný akademický rok.

 • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ na Univerzitě Karlově naleznete zde (studující) a zde (absolventi).

 • V rámci Erasmus+ se studující mohou účastnit pobytu v zahraničí opakovaně v každé úrovni svého vysokoškolského studia. Celkové penzum pro každou úroveň studia je 12 měsíců, přičemž těchto 12 měsíců může tvořit studijní pobyt (Student Mobility for Studies), praktická stáž (Student Mobility for Traineeship) a/nebo kombinace těchto aktivit.

  Podrobné informace o základních podmínkách programu Erasmus+ naleznete také na webové stránce ViaErasmus!.

Partnerské univerzity

 • Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje, naleznete v sekci Partnerské univerzity.

 • Výjezdy do zemí, kde má studující trvalý pobyt, nebo je držitelem daného státního občanství, výrazně nedoporučujeme.

Finanční zajištění

 • Diferenciaci grantu pro studijní pobyty a praktické stáže v ak. roce 2024/2025 naleznete zde.

 • Výše grantu pro studijní pobyty a praktické stáže do Velké Británie naleznete zde. Od akademického roku 2024/2025 je pro výjezdy do Velké Británie nově zavedeno stipendium na cestovní náklady, podrobné výše grantů neleznete zde

 • Výše grantu pro krátkodobé mobility doktorandů v ak. roce 2024/2025 naleznete zde.

 • Výše grantu pro BIP naleznete zde.

 • Příspěvek pro studující se speciálními potřebami - více informací naleznete zde.

 • Příspěvek na cestovní náklady v případě využití ekologičtějšího způsobu cesty například vlakem nebo autobusem - Green Erasmus


Poslední změna: 13. červen 2024 12:58 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK