• ERASMUS+

ERASMUS+


Uzávěrka hlavního výběrového řízení byla stanovena na 20.2.2020 (12:00). Webová aplikace k podávání přihlášek se otevře 15.2.


Informační schůzka pro zájemce se bude konat přbližně 2 týdny před uzávěrkou.


Prezentaci z poslední informační schůzky si můžete stáhnout zde.


Jak na Erasmus


Chtěli byste vyrazit do zahraničí, ale nevíte, co pro to udělat? Podívejte se na naši infografiku!ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+


Co je to program Erasmus+?

Program Erasmus funguje v Evropě od roku 1987, v České republice od roku 1998. Od roku 2014 je součástí programu Erasmus+, do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí. Rámcový program Erasmus+, neboli program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport pro období 2014–2020, navazuje na předchozí Program celoživotního učení (LLP).


Kdo se může hlásit?

  • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

  • Studenti prezenční i kombinované formy studia.

  • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti.

  • V době výjezdu musí být student zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského/magisterského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského. Po celou dobu pobytu v zahraničí musí být student zapsán ke studiu na FHS.

  • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ naleznete zde (studenti) a zde (absolventi).


Na jaké univerzity je možné se hlásit v rámci studijních pobytů?

Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje, naleznete zde. U každé univerzity naleznete také závěrečné zprávy studentů FHS, kteří na této univerzitě v rámci programu Erasmus+ již studovali.


Závěrečné zprávy všech českých studentů (tedy nejen FHS či UK), kteří se zúčastnili programu Erasmus, neleznete zde.


Jaká je výše přiděleného stipendia?

Diferenciaci grantu pro rok 2018/19 naleznete zde. Průměrná výše se pohybuje okolo 430 € na měsíc.

Studentovi, který pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách, nebo na toto stipendium má nárok, lze navýšit sazbu o 200 € na měsíc (nevztahuje se na praktické stáže).

Studenti se specifickými potřebami mohou zároveň požádat o dodatečné stipendium, bližší informace jsou k dispozici zde.
Poslední změna: 6. prosinec 2019 12:45 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter