• ERASMUS+

ERASMUS+

Uzávěrka hlavního výběrového řízení byla stanovena na 19. 2. 2021 (12:00).


Výsledky obdržíte emailem mezi 24. - 26. 3. 2021.Informační schůzka se konala online prostřednictvím MS Teams ve středu 3. 2. 2021, 15:00. Registrační formulář naleznete zde.


Prezentaci z poslední informační schůzky si můžete stáhnout zde.
ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+

Co je to program Erasmus+?

Program Erasmus funguje v Evropě od roku 1987, v České republice od roku 1998. Od roku 2014 je součástí programu Erasmus+, do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí. Rámcový program Erasmus+, neboli program EU pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport pro období 2014–2020, navazuje na předchozí Program celoživotního učení (LLP).


Kdo se může hlásit?

  • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

  • Studenti prezenční i kombinované formy studia.

  • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti.

  • V době výjezdu musí být student zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského/magisterského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského. Po celou dobu pobytu v zahraničí musí být student zapsán ke studiu na FHS.

    Studenti 1. ročníku SHV: s ohledem na studijní plán nové akreditace můžete vyjíždět nejdříve v letním semestru 2. ročníku. Přihlášky však doporučujeme podávat již v únorovém výběrovém řízení.

  • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ naleznete zde (studenti) a zde (absolventi).


Na jaké univerzity je možné se hlásit v rámci studijních pobytů?

Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje, naleznete zde. U každé univerzity naleznete také závěrečné zprávy studentů FHS, kteří na této univerzitě v rámci programu Erasmus+ již studovali.


Závěrečné zprávy všech českých studentů (tedy nejen FHS či UK), kteří se zúčastnili programu Erasmus, neleznete zde.


Jaká je výše přiděleného stipendia?

Diferenciaci grantu pro rok 2021/22 naleznete zde. Průměrná výše se pohybuje okolo 470 € na měsíc.

Studentovi, který pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách, nebo na toto stipendium má nárok, lze navýšit sazbu o 200 € na měsíc (nevztahuje se na praktické stáže), více informací naleznete zde.

Studenti se specifickými potřebami mohou zároveň požádat o dodatečné stipendium, bližší informace jsou k dispozici zde.


Poslední změna: 23. březen 2021 11:16 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter