• ERASMUS+

ERASMUS+

Program Erasmus funguje v Evropě od roku 1987, v České republice od roku 1998. Od roku 2014 je součástí programu Erasmus+, do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí. V roce 2021 vstupuje do nového programového období 2021-2027.


V rámci programu Erasmus+ mohou studující vyjíždět na studijní pobyty, praktické stáže, krátkodobé mobility doktorandů a absolventské stáže. Na příslušných odkazech naleznete podrobné informace a uzávěrky výběrových řízení k jednotlivým typům mobilit.

Kdo se může hlásit?

 • Studující bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 • Studující prezenční i kombinované formy studia.

 • Studující jakéhokoliv věku či národnosti.

 • Studijní pobyty / praktické stáže / krátkodobé mobility doktorandů:

  V době výjezdu musí být studující zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského/magisterského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského. Po celou dobu pobytu v zahraničí musí být studující zapsán ke studiu na FHS.

  Studující 1. ročníku SHV: s ohledem na studijní plán nové akreditace je možné vyjíždět nejdříve v letním semestru 2. ročníku. Přihlášky však doporučujeme podávat již v únorovém výběrovém řízení.

 • Absolventské stáže:

  V době výběrového řízení a během následného administrativního procesu musí být uchazeč stále zapsán ke studiu na FHS, v době výjezdu musí být již absolventem.

 • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ naleznete zde (studující) a zde (absolventi). Pro nastávající období mohou být podmínky ze strany UK upřesněny.

Partnerské univerzity

 • Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje, naleznete v sekci Partnerské univerzity.

 • Výjezdy do zemí, kde má studující trvalý pobyt, nebo je držitelem daného státního občanství, výrazně nedoporučujeme.

Jaká je výše přiděleného stipendia?

 • Diferenciaci grantu pro rok 2022/23 naleznete zde.

 • Studující, který pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách, nebo na toto stipendium má nárok, lze navýšit měsíční sazbu (nevztahuje se na praktické stáže), více informací naleznete zde.

 • Studující se specifickými potřebami mohou zároveň požádat o dodatečné stipendium, bližší informace jsou k dispozici zde.

 • "Green Erasmus" - nový projekt umožňující studujícím získat dodatečný příspěvek v případě využití ekologičtější cesty například vlakem nebo autobusem.


Poslední změna: 18. červenec 2022 15:03 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK