• ERASMUS+

ERASMUS+

Uzávěrka hlavního výběrového řízení pro výjezdy v akademickém roce 2022/23

byla stanovena na 18. 2. 2022 (12:00). Webová aplikace k podávání přihlášek se otevře 15. 2. 2022.


Oznámení o změně v souvislosti s hlavním výběrovým řízením Erasmus+ pro ak. rok 2022/23

Z technických důvodů je posunut termín otevření webové aplikace k podávání přihlášek a to na 15. 2. 2022. Termín uzávěrky výběrového řízení a vyhlášení zůstává beze změny. Děkujeme za pochopení.


Informační schůzka pro zájemce proběhla 2. 2. 2022 o 15:00 přes platformu Zoom.


Prezentaci z poslední informační schůzky si můžete stáhnout zde.


Seznam partnerských univerzit, na které se můžete hlásit v rámci hlavního výběrového řízení, je k dispozici v sekci Partnerské univerzity.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+

Co je to program Erasmus+?

Program Erasmus funguje v Evropě od roku 1987, v České republice od roku 1998. Od roku 2014 je součástí programu Erasmus+, do kterého je zapojeno přes 30 evropských zemí. V roce 2021 vstupuje do nového programového období 2021-2027.


Kdo se může hlásit?

 • Studenti bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu.

 • Studenti prezenční i kombinované formy studia.

 • Studenti jakéhokoliv věku či národnosti.

 • V době výjezdu musí být student zapsán minimálně ve 2. ročníku bakalářského/magisterského studia a maximálně ve 4. ročníku bakalářského/doktorského programu či 3. ročníku magisterského. Po celou dobu pobytu v zahraničí musí být student zapsán ke studiu na FHS.

  Studenti 1. ročníku SHV: s ohledem na studijní plán nové akreditace můžete vyjíždět nejdříve v letním semestru 2. ročníku. Přihlášky však doporučujeme podávat již v únorovém výběrovém řízení.

 • Ostatní kvalifikační podmínky programu Erasmus+ naleznete zde (studenti) a zde (absolventi). Pro nastávající období mohou být podmínky ze strany UK upřesněny.


Na jaké univerzity je možné se hlásit v rámci studijních pobytů?

Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje, naleznete v sekci Partnerské univerzity. U každé univerzity naleznete také závěrečné zprávy studujících FHS, kteří na této univerzitě v rámci programu Erasmus+ již studovali.


Výjezdy do zemí, kde máte trvalý pobyt, nebo jste držitelem jejich státního občanství, výrazně nedoporučujeme.


Závěrečné zprávy všech českých studujících (tedy nejen FHS či UK), kteří se zúčastnili programu Erasmus, naleznete zde.


Jaká je výše přiděleného stipendia?

 • Diferenciaci grantu pro rok 2021/22 naleznete zde.

 • Studentovi, který pobírá sociální stipendium za podmínek stanovených § 91 odst. 3, zákona o vysokých školách, nebo na toto stipendium má nárok, lze navýšit měsíční sazbu (nevztahuje se na praktické stáže), více informací naleznete zde.

 • Studenti se specifickými potřebami mohou zároveň požádat o dodatečné stipendium, bližší informace jsou k dispozici zde.

 • "Green Erasmus" - nový projekt umožňující studentům získat dodatečný příspěvek v případě využití ekologičtější cesty například vlakem nebo autobusem.


Poslední změna: 7. únor 2022 11:06 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK