• ERASMUS+
 • Krátkodobé mobility doktorandů

Krátkodobé mobility doktorandů

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi uskutečňovat krátkodobé fyzické mobility v zahraničí v rámci programu Erasmus+. V rámci krátkodobých mobilit doktorandů lze vyjet buď na studijní pobyt a nebo na praktickou stáž. Díky této novince je nyní pro doktorandy snažší plnit si povinnou zahraniční stáž.


Základní informace

Výběrové řízení

Evidence zahraniční mobility

Základní informace

Kdo se může hlásit?

 • v době výjezdu musí být studující zapsán maximálně ve 4. ročníku doktorského studijního programu

 • po celou dobu pobytu v zahraničí musí být studující zapsán ke studiu na FHS

Typy pobytů

 • Studijní pobyt: zpracování disertační práce, konzultace, návštěva knihovny apod.

 • Praktická stáž: praktické stáže jsou specifické v tom, že jejich náplní není přímo a pouze práce na vaší disertaci, ale konkrétní práce/úkoly, které budete vykonávat pro přijímací instituci.

Na jaké instituce je možné vyjet?

 • studijní pobyt lze absolvovat v jedné z partnerských univerzit Fakulty humanitních studií

  • Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje na doktorské úrovni studia, naleznete zde.

   V tabulce mimo jiné naleznete i užitečné odkazy na vybrané fakulty a katedry.

 • praktické stáže lze absolvovat v libovolné instituci v jedné z partnerských zemí programu Erasmus+

  • Stáže se nesmí uskutečnit v těchto institucích: orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde); organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).

Délka mobility

 • krátkodobé mobility by měly trvat 30 dní (ve výjimečných a odůvodněných případech může být zkráceno na 21 dní)

Výše stipendia (platí pro studijní pobyty i praktické stáže):

 • do 14. dne aktivity 70 EUR/den

 • od 15. do 30. dne aktivity 50 EUR/den

Výběrové řízení

Žádosti je možné odevzdávat ke stanovené uzávěrce. Výzva pro podání žádostí pro dané kolo s konkrétním datem uzávěrky se vyhlašuje v Aktualitách ZO FHS.


Aktuální uzávěrka pro podání žádostí do výběrového řízení Erasmus+ na výjezdy na krátkodobé mobility doktorandů v akademickém roce 2023/24:


1. kolo: středa 9. srpna 2023 (včetně)


Harmonogram výběrových řízení
uzávěrka výběrového řízení

realizace výjezdu1. kolo


začátek srpna


mezi 1. říjnem a 15. zářím2. kolozačátek říjnamezi 1. lednem a 15. zářím


3. kolozačátek března


mezi 1. květnem a 15. zářím4. kolo


začátek květnamezi 1. červencem a 15. zářím


Mobilita se musí uskutečnit v termínu od 1. 10. do 15. 9. daného akademické roku

(tj. např. v akademickém roce 2023/2024 se stáže uskutečňují v období 1. 10. 2023 – 15. 9. 2024).


V případě vyčerpání finančních prostředků nebudou vypsána všechna 4 kola výběrového řízení. S podáním žádosti tak není třeba čekat na úzávěrku, která je nejbližší k Vámi plánované době realizace. Pokud již máte stáž domluvenou, žádost můžete podat hned v prvním kole.

Požadované dokumenty

Požadované dokumenty musí být doručeny nejpozději do termínu uvedené uzávěrky.

Požadované podepsané dokumenty je třeba zaslat e-mailem ve formátu PDF nazahranicni@fhs.cuni.cz.

Upozorňujeme, že požadované dokumenty na studijní pobyt a praktickou stáž se liší. Pečlivě si tedy prostudujte níže uvedené informace.

Krátkodobé studijní pobyty

 • formulář žádost k výběrovému řízení (krátkodobé mobility PhD)

 • studijní záměr (v AJ)

  • včetně studijního plánu / náplně pobytu dle domluvy s akademickým kontaktem na partnerské univerzitě

   (příprava dizertační práce; konzultace; návštěva kurzů (uveďte jaké) atd.)

 • strukturované CV (v AJ)

 • doporučení školitele

  • v ČJ (v AJ jedná-li se o zahraniční/ho vyučující/ho)

  • Vyučující píší doporučení individuálně, neexistuje předepsaná šablona. Kvalitně napsané doporučení Vám může být nápomocné při výběrovém řízení. Vyučujícího lze požádat, aby nám doporučení zaslal/a přímo ze své emailové adresy na Je vyžadován dokument s podpisem (stačí sken).

 • příslib spolupráce od akademického pracovníka na zahraniční univerzitě (v AJ)

  • studující je povinen sám oslovit akademického pracovníka ohledem možnosti konzultací po dobu pobytu

  • v žádosti o příslib uveďte, že mobilitu plánujete uskutečnit v rámci programu Erasmus+

Krátkodobé praktické stáže

 • formulář žádost k výběrovému řízení (krátkodobé mobility PhD)

 • motivační dopis / účel pobytu (v AJ)

  • včetně pracovní náplně stáže dle domluvy s přijímací institucí; náplň stáže musí mít přímou souvislost se studiem a zaměřením na FHS

   (je třeba uvést konkrétní náplň stáže; úkony, které budete jako stážista pro přijímající instituci vykonávat)

 • strukturované CV (v AJ)

 • doporučení školitele

  • v ČJ (v AJ jedná-li se o zahraniční/ho vyučující/ho)

  • Vyučující píší doporučení individuálně, neexistuje předepsaná šablona. Kvalitně napsané doporučení Vám může být nápomocné při výběrovém řízení. Vyučujícího lze požádat, aby nám doporučení zaslal/a přímo ze své emailové adresy na

 • akceptační dopis z přijímací instituce (v AJ/FJ/NJ/ŠJ)

  • souhlas přijímající instituce s přijetím na praktickou stáž

  • Dopis by měl obsahovat název instituce, kontaktní osobu včetně e-mailu, dohodnutou náplň stáže a data pobytu; stačí naskenovaný dokument s podpisem a razítkem.

Evidence zahraniční mobility

Pokud vyjíždíte na jakoukoli zahraniční stáž v rámci Vašeho studia, je Vaší povinností stáž evidovat v SIS a po svém návratu do SIS nahrát podepsaný a orazítkovaný formulář Confirmation of Erasmus+ Period. Pokud tato pravidla nedodržíte, riskujete, že Vám zahraniční stáž nebude uznána. Více informací zde.

Závěrečné dokumenty (platí pro studijní pobyty i praktické stáže)

 • Confirmation of Erasmus+ Period - originál dokumentu fyzicky na ZO FHS nebo emailem od přijímající instituce na

  • Pozn.: k ukončení krátkodobých mobilit je potřeba využít předepsaný formulář pro výjezdy v rámci programu Erasmus+, nikoliv formulář ze SIS

 • Hodnotící zpráva z mobility na 1 stranu A4 (v případě studijního pobytu); Traineeship certificate (v případě praktické stáže)

 • 2 závěrečné zprávy:

  • EU Survey (automaticky generovaný email od Evropské komise)

 • Akademický dotazník FHS


Poslední změna: 2. červen 2023 14:50 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK