• ERASMUS+
 • Krátkodobé mobility doktorandů

Krátkodobé mobility doktorandů

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi uskutečňovat krátkodobé fyzické mobility v zahraničí v rámci programu Erasmus+. V rámci krátkodobých mobilit doktorandů lze vyjet buď na studijní pobyt a nebo na praktickou stáž. Díky této novince je nyní pro doktorandy snažší plnit si povinnou zahraniční stáž.


Základní informace

Výběrové řízení

Evidence zahraniční mobility

Základní informace

Kdo se může hlásit?

 • v době výjezdu musí být studující zapsán maximálně ve 4. ročníku doktorského studijního programu

 • po celou dobu pobytu v zahraničí musí být studující zapsán ke studiu na FHS

Na jaké instituce je možné vyjet?

 • studijní pobyt lze absolvovat v jedné z partnerských univerzit Fakulty humanitních studií

  • Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje na doktorské úrovni studia, naleznete zde.

   V tabulce mimo jiné naleznete i užitečné odkazy na vybrané fakulty a katedry.

 • praktické stáže lze absolvovat v libovolné instituci v jedné z partnerských zemí programu Erasmus+

  • Stáže se nesmí uskutečnit v těchto institucích: orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde); organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).

Délka mobility

 • krátkodobé mobility by měly trvat 30 dní (ve výjimečných a odůvodněných případech může být zkráceno na 21 dní)

Výše stipendia (platí pro studijní pobyty i praktické stáže):

 • do 14. dne aktivity 70 EUR/den

 • od 15. do 30. dne aktivity 50 EUR/den

Výběrové řízení

Žádosti je možné odevzdávat ke stanovené uzávěrce. Výzva pro podání žádostí pro dané kolo s konkrétním datem uzávěrky se vyhlašuje v Aktualitách ZO FHS.


Aktuální uzávěrka pro podání žádostí do 2. kola výběrového řízení na krátkodobé mobility doktorandů přes program Erasmus+ je stanovena na pondělí 10. října 2022 ve 13:00.


Harmonogram výběrových řízení
uzávěrka výběrového řízení

realizace výjezdu1. kolo


začátek srpna


mezi 1. říjnem a 15. zářím2. kolozačátek říjnamezi 1. lednem a 15. zářím


3. kolozačátek března


mezi 1. květnem a 15. zářím4. kolo


začátek květnamezi 1. červencem a 15. zářím


Mobilita se musí uskutečnit v termínu od 1. 10. do 15. 9. daného akademické roku

(tj. např. v akademickém roce 2022/2023 se stáže uskutečňují v období 1. 10. 2022 – 15. 9. 2023).

Požadované dokumenty

Na zahraniční oddělení FHS je potřeba zaslat emailem na adresu následující dokumenty ve formátu .pdf. Upozorňujeme, že požadované dokumenty na studijní pobyt a praktickou stáž se liší. Pečlivě si tedy prostudujte níže uvedené informace.


Krátkodobé studijní pobyty

 • studijní záměr (v AJ)

  • včetně studijního plánu / náplně pobytu dle domluvy s akademickým kontaktem na partnerské univerzitě

   (příprava dizertační práce; konzultace; návštěva kurzů (uveďte jaké) atd.)

 • strukturované CV (v AJ)

 • doporučení školitele

  • v ČJ (v AJ jedná-li se o zahraniční/ho vyučující/ho)

  • Vyučující píší doporučení individuálně, neexistuje předepsaná šablona. Kvalitně napsané doporučení Vám může být nápomocné při výběrovém řízení. Vyučujícího lze požádat, aby nám doporučení zaslal/a přímo ze své emailové adresy na

 • příslib spolupráce od akademického pracovníka na zahraniční univerzitě

  • studující je povinen sám oslovit akademického pracovníka ohledem možnosti konzultací po dobu pobytu


Krátkodobé praktické stáže

 • motivační dopis / účel pobytu (v AJ)

  • včetně pracovní náplně stáže dle domluvy s přijímací institucí; náplň stáže musí mít přímou souvislost se studiem a zaměřením na FHS

   (je třeba uvést konkrétní náplň stáže; pracovní pozici; úkony, které bude stážista vykonávat)

 • strukturované CV (v AJ)

 • doporučení školitele

  • v ČJ (v AJ jedná-li se o zahraniční/ho vyučující/ho)

  • Vyučující píší doporučení individuálně, neexistuje předepsaná šablona. Kvalitně napsané doporučení Vám může být nápomocné při výběrovém řízení. Vyučujícího lze požádat, aby nám doporučení zaslal/a přímo ze své emailové adresy na

 • akceptační dopis z přijímací instituce (v AJ/FJ/NJ/ŠJ)

  • souhlas přijímající instituce s přijetím na praktickou stáž

  • Dopis by měl obsahovat název instituce, kontaktní osobu včetně e-mailu, dohodnutou náplň stáže a data pobytu; stačí naskenovaný dokument s podpisem a razítkem.

Evidence zahraniční mobility

Pokud vyjíždíte na jakoukoli zahraniční stáž v rámci Vašeho studia, je Vaší povinností stáž evidovat v SIS a po svém návratu do SIS nahrát podepsaný a orazítkovaný formulář Confirmation of Erasmus+ Period. Pokud tato pravidla nedodržíte, riskujete, že Vám zahraniční stáž nebude uznána. Více informací zde.

Závěrečné dokumenty (platí pro studijní pobyty i praktické stáže)


Poslední změna: 17. srpen 2022 14:19 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK