• ERASMUS+
 • Krátkodobé mobility doktorandů

Krátkodobé mobility doktorandů

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi uskutečňovat krátkodobé fyzické mobility v zahraničí v rámci programu Erasmus+. V rámci krátkodobých mobilit doktorandů lze vyjet buď na studijní pobyt a nebo na praktickou stáž.


Krátkodobé mobility by měly trvat 30 dní (ve výjimečných a odůvodněných případech může být zkráceno na 21 dní).


Zájemci o krátkodobou mobilitu doktorandů v rámci programu Erasmus+ se hlásí do výběrového řízení dodáním požadovaných dokumentů. V případě dostatku finančních prostředků se výběrová řízení konají 4x ročně dle daného harmonogramu.

Výzva pro podání žádostí pro dané kolo s konkrétním datem uzávěrky se vyhlašuje v Aktualitách ZO FHS.


Základní podmínky výjezdu

 • v době výjezdu musí být studující zapsán maximálně ve 4. ročníku doktorského studijního programu

 • po celou dobu pobytu v zahraničí musí být studující zapsán ke studiu na FHS

 • Výjezd nezakládá nárok na posunutí studijních povinností předepsaných dle ISP na daný akademický rok. Při plánování výjezdu je třeba také naplánovat plnění studijních povinností na FHS tak, abyste v době odjezdu do zahraničí měli řádně splněno vše, co v daném úseku studia máte mít splněno.

S podrobnýmí základními podmínkami pro výjezd se seznamte zde.

Náplň pobytů

Rozdíl mezi studijním pobytem a praktickou stáží

 • Studijní pobytzpracování disertační práce, konzultace, návštěva knihovny apod.


 • Praktická stáž: praktické stáže jsou specifické v tom, že jejich náplní není přímo a pouze práce na vaší disertaci, ale konkrétní práce/úkoly, které budete vykonávat pro přijímací instituci. Zahraniční instituci, podmínky a náplň stáže si studující hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studujícího na FHS.

Na jaké instituce je možné vyjet?

 • studijní pobyt lze absolvovat v jedné z partnerských univerzit Fakulty humanitních studií

  • Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje na doktorské úrovni studia, naleznete zde.

   V tabulce mimo jiné naleznete i užitečné odkazy na vybrané fakulty a katedry.


 • praktické stáže lze absolvovat v libovolné instituci v jedné z partnerských zemí programu Erasmus+

  • Stáže se nesmí uskutečnit v těchto institucích: orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde); organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).

Finanční zajištění

výše stipendia v ak. roce 2023/2024 (studijní pobyty i praktické stáže)

 • do 14. dne aktivity 79 EUR/den

 • od 15. do 30. dne aktivity 56 EUR/den


Poslední změna: 8. duben 2024 15:51 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK