• ERASMUS+
 • Krátkodobé mobility doktorandů

Krátkodobé mobility doktorandů

Aby bylo možné lépe vyhovět různorodým potřebám doktorandů v oblasti vzdělávání a zajistit rovné příležitosti, mohou doktorandi uskutečňovat krátkodobé fyzické mobility v zahraničí v rámci programu Erasmus+. V rámci krátkodobých mobilit doktorandů lze vyjet buď na studijní pobyt a nebo na praktickou stáž. Díky této novince je nyní pro doktorandy snažší plnit si povinnou zahraniční stáž.


Základní informace

Výše stipendia

Výběrové řizení

Pro vybrané studující

Závěrečné zprávy studujících


Základní podmínky

 • v době výjezdu musí být studující zapsán maximálně ve 4. ročníku doktorského studijního programu

 • po celou dobu pobytu v zahraničí musí být studující zapsán ke studiu na FHS

 • Výjezd nezakládá nárok na posunutí studijních povinností předepsaných dle ISP na daný akademický rok. Při plánování výjezdu je třeba také naplánovat plnění studijních povinností na FHS tak, abyste v době odjezdu do zahraničí měli řádně splněno vše, co v daném úseku studia máte mít splněno.

S podrobnýmí základními podmínkami pro výjezd se seznamte zde.

Typy pobytů

 • Studijní pobyt: zpracování disertační práce, konzultace, návštěva knihovny apod.

 • Praktická stáž: praktické stáže jsou specifické v tom, že jejich náplní není přímo a pouze práce na vaší disertaci, ale konkrétní práce/úkoly, které budete vykonávat pro přijímací instituci. Zahraniční instituci, podmínky a náplň stáže si studující hledají a domlouvají sami. Základní podmínkou výběrového řízení je přímá souvislost se studiem a zaměřením daného studujícího na FHS.

Na jaké instituce je možné vyjet?

 • studijní pobyt lze absolvovat v jedné z partnerských univerzit Fakulty humanitních studií

  • Seznam univerzit, se kterými FHS UK v rámci programu Erasmus+ spolupracuje na doktorské úrovni studia, naleznete zde.

   V tabulce mimo jiné naleznete i užitečné odkazy na vybrané fakulty a katedry.

 • praktické stáže lze absolvovat v libovolné instituci v jedné z partnerských zemí programu Erasmus+

  • Stáže se nesmí uskutečnit v těchto institucích: orgány EU, instituce a ostatní subjekty EU včetně specializovaných agentur (jejich úplný výčet viz zde); organizace, které řídí programy EU, jako jsou například národní agentury (v zájmu vyloučení možného střetu zájmů nebo dvojího financování).

Délka mobility

 • krátkodobé mobility by měly trvat 30 dní (ve výjimečných a odůvodněných případech může být zkráceno na 21 dní)

Výše stipendia na ak.rok 2023/2024 (platí pro studijní pobyty i praktické stáže):

 • do 14. dne aktivity 79 EUR/den

 • od 15. do 30. dne aktivity 56 EUR/den


Poslední změna: 8. září 2023 16:18 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK