Letní školy

ZAHRANIČNÍ LETNÍ ŠKOLY


Níže najdete některé pozvánky na letní školy v zahraničí. Tento seznam není úplný. Zahraniční univerzity v některých případech nabízejí studentům partnerských univerzit odpuštění nebo snížení poplatku za letní školu.


O finanční podporu letních škol lze žádat přes Podporu internacionalizace na UK.


Další nabídky letních škol najdete na stránkách RUK a portálu Summer schools in Europe.


Největší množství pozvánek na letní školy se zpravidla začíná objevovat během února - května.


Univie: summer school for International and European Studies (Austria)


The univie: summer school will take place from July 18th to August 15th 2020. The four week program offers high level European Studies courses and the Austrian Arbitration Academy and German Language courses.


The European Studies courses are held in English and focus on Europe and the European Union. They cover political, economic, and legal, but also historical and cultural aspects of the multiple transformations the continent is currently undergoing. The Austrian Arbitration academy focuses on international dispute settlement by arbitral tribunals.


Students from all over the world have been drawn to the program, not only because of its outstanding academic reputation and the excellent opportunities it offers students to study German, but also because of its location directly on the shores of Lake Wolfgang, one of Austria's most scenic lakes in the picturesque Salzkammergut region and because of the excellent sports and recreational facilities.


The campus life creates an environment which encourages intercultural and social exchange and favours mutual understanding within the international student population. Participants thus broaden their horizons, meet colleagues from different fields of study, make friends for life and build connections for their future professional careers.


Website, brochure, application form


For further information or special requests please contact .


Archiv letních škol


k dispozici zde.


Poslední změna: 20. listopad 2019 12:51 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter