Letní / zimní školy

ZAHRANIČNÍ LETNÍ ŠKOLY

Níže najdete některé pozvánky na letní školy v zahraničí. Tento seznam není úplný. Zahraniční univerzity v některých případech nabízejí studentům partnerských univerzit odpuštění nebo snížení poplatku za letní školu. O finanční podporu letních škol lze žádat přes Podporu internacionalizace na UK.


Další nabídky letních škol najdete na stránkách RUK a portálu Summer schools in Europe.


Největší množství pozvánek na letní školy se zpravidla začíná objevovat během února - května.


Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.Poslední změna: 21. září 2021 12:42 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter