Letní / zimní školy

ZAHRANIČNÍ LETNÍ ŠKOLY

Níže najdete některé pozvánky na letní školy v zahraničí. Tento seznam není úplný. Zahraniční univerzity v některých případech nabízejí studentům partnerských univerzit odpuštění nebo snížení poplatku za letní školu. O finanční podporu letních škol lze žádat přes Podporu internacionalizace na UK.


Další nabídky letních škol najdete na stránkách RUK a portálu Summer schools in Europe.


Největší množství pozvánek na letní školy se zpravidla začíná objevovat během února - května.


Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.


Online Winter School: Global Challenges for Our Sustainable Future

In this online Winter University, organized by KU Leuven, you will work in multinational and multidisciplinary student teams to identify, elaborate on and formulate a possible strategy to deal with global challenges for a sustainable future. Experts from the KU Leuven will introduce and illustrate the broad theme of sustainability from the Humanities point of view, using several cases. Each student team will delve into a self-chosen global challenge and formulate a possible evidence-based approach to a sustainable future.


The Winter University will take place from Monday 15 January until Friday 26 January 2024. The Winter University is aimed at graduate (Master's) students in Human Sciences (e.g. Arts, Economics and Business, Social Sciences, and Theology and Religious Sciences) or from other disciplines, and with an interest in sustainability.  Undergraduate (Bachelor's) students in their final year are also welcome to apply.


Poslední změna: 14. září 2023 14:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK