Letní / zimní školy

ZAHRANIČNÍ LETNÍ ŠKOLY

Níže najdete některé pozvánky na letní školy v zahraničí. Tento seznam není úplný. Zahraniční univerzity v některých případech nabízejí studentům partnerských univerzit odpuštění nebo snížení poplatku za letní školu. O finanční podporu letních škol lze žádat přes Podporu internacionalizace na UK.


Další nabídky letních škol najdete na stránkách RUK a portálu Summer schools in Europe.


Největší množství pozvánek na letní školy se zpravidla začíná objevovat během února - května.


Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.


AU SUMMER UNIVERSITY 2023 (Aarhus, Denmark)

Aarhus Summer University is offering more than 100 courses in total within most academic areas in 2023. As all teaching is research-based, courses have a strong academic foundation. All courses are planned to take place on campus.


More information on course offer and admissions is available on the Summer University official website.


Students who wish to apply as exchange students are asked to submit a motivation letter and proof of English competency as specified on the official website to the CU International Office by March 1, 2023.

Students who wish to apply as freemovers can do so by March 15, 2023 (noon).

Summer Institute in Computational Social Science

From Monday, July 24 to Friday, August 04, 2023, the Ludwig Maximilian University of Munich will host a partner site for the Summer Institute in Computational Social Science. The purpose of SICSS Munich is to bring together interested Master students, PhD students, postdoctoral students, and faculty in Germany. The Summer Institute is for both social scientists (broadly conceived) and data scientists (broadly conceived).


The instructional program will involve lectures and group problem sets in the first week and participant-led research projects in the second week. Covered topics include collecting digital trace data, automated text analysis, transparent and reproducible research, and research ethics.


Participation in the summer institute is free of charge. Applications are possible until March 3. You can visit the official website for additional details about how to apply.

Turku Åbo Summer School

Turku Åbo Summer School offers 16 topical, wide-ranging and fully accredited courses from the key areas of five higher education institutions in the Turku region.


Most of the courses are taught on-site and require presence in Turku 7-18 August. In addition, there are five self-paced online courses that you can take part in anywhere. The course fees vary only between 45-75€.


Application is open from January 2023 to 15 April 2023. More information is available here.

Bordeaux Summer Schools 2023

The University of Bordeaux is organizing the Bordeaux Summer Schools. Taking place both online and on-site between May and September 2023, the programme offers a range of high-quality, international summer schools for graduate and doctoral students as well as young researchers.


To apply for a summer school, please consult the specific website of the summer school and follow the application guidelines. The application deadline and requirements are specified on the application webpage.

French + Sciences programme

The Campus France Office in the Czech Republic is offering one new grant to support a Czech student who would like to register in the “French + Sciences programme”, a 3-week summer school (May/June 2023) focusing on “Sustainable development” (in Montpellier) or “Transport and energy” (in Rouen – Normandy).


Each programme includes site visits to companies, conferences, and encounters with specialists in the selected field, as well as French courses. No level in French is required to register to this programme: the whole scientific programme will be held in English, and the participants will attend French courses 15 hours/week (beginner or advanced level).


The deadline for application to the grant is March 25, 2023. To apply, send an email to this address, with a CV and a cover letter (in English or in French):

The registration to each programme will take place online. You will find more information about deadlines for registration and details about each programme here.

v


Poslední změna: 9. březen 2023 10:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK