• Doktorandi

Doktorandi

Studijní programy kladou na své studenty povinnost absolvovat zahraniční stáž (studijní pobyt, studijně-výzkumný pobyt, praktická stáž apod).


Výběr stáže konzultujte se svým školitelem či garantem studijního programu. Pokud byste rádi konzultovali stáže z hlediska jejich uznatelnosti vzhledem ke studiu, či po obsahové stránce, obracejte se na odd. doktorských studií.


Na těchto stránkách najdete informace k nabízeným možnostem výjezdů do zahraničí v rámci stipendijních programů včetně programu Erasmus+, meziuniverzitních dohod a možností financování výjezdů typu free-mover.


Doporučení jak mezi danými možnostmi vybírat, najdete přímo pod tímto odkazem.


Výjezd do zahraničí nezakládá nárok na posunutí studijních povinností předepsaných dle ISP na daný akademický rok.


Základem úspěšného výjezdu je vždy  evidence stáže v SIS  a následné dodání potvrzeného Confirmation of Study Period po vašem návratu a spárování stáže v modulu ISP. Bez těchto 2 kroků vám stáž nebude uznána! Návod na založení stáže v modulu individuální studijní plán je k dispozici zde.


Poslední změna: 22. září 2023 17:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK