Podpora internacionalizace


Cílem Podpory internacionalizace na Univerzitě Karlově je poskytnout finanční podporu pro zahraniční mobility studentů ve smyslu následujících krátkodobých pobytů.


Pro studenty to znamená možnost získání finanční podpory na:

  • podporu účasti či výjezdu studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

  • mezinárodní soutěže a mistrovství,

  • studentské konference či

  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity


Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím interních soutěží UK dvakrát ročně, a to vždy od 1. února do 28. února a od 1. října do 31. října (nejpozději v poslední den lhůty pro podávání žádostí).


Podpora internacionalizace na UK vychází z Opatření rektora 35/2018.


Více informací naleznete zde. Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail .


- Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

- Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které terpve proběhnou.

- Není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a Fondu mobility na stejný program.

- Podpořeny budou mobility s aktivní účastí.

- Délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů.


Poslední změna: 26. červen 2019 11:46 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter