Podpora internacionalizace na UK (POINT)

Cílem Podpory internacionalizace na Univerzitě Karlově (POINT) je poskytnout finanční podporu pro zahraniční mobility studentů na krátkodobé pobyty v maximální délce 3 týdny.


Pro studenty UK to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů a letních jazykových škol),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference s aktivní účastí,

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


O finanční příspěvek může žádat student prezenční i distanční formy studia.


Podpora internacionalizace na UK se řídí Opatřením rektora 10/2020 a dále metodickými pokyny. Tyto pokyny mohou být v rámci kalendářního roku aktualizovány před každým kolem (jarním i podzimním). Věnujte jim prosím pozornost.


Podání žádosti

Žádosti do programu lze podávat dvakrát ročně prostřednictvím aplikace IS Věda.

Manuál pro podání žádosti je k dispozici v aplikaci na nástěnce a zde.


Termíny pro podávání žádostí do POINTu:

 • Od 1. 4. do 30. 4. pro jarní kolo

 • Od 1. 11. do 30. 11. pro podzimní kolo


Důležitá upozornění

 • Virtuální mobility nejsou finančně podporovány.

 • Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

 • Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou.

 • Jeden žadatel může v daném kole podat pouze jednu žádost o finanční podporu.

 • Není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a Fondu mobility na stejný program.

 • Příspěvek z programu POINT nelze kombinovat s finanční podporou od Grantové agentury UK.

 • Podpořeny budou mobility s aktivní účastí. Aktivní účastí se rozumí aktivní výstup či zapojení do programu (prezentace příspěvku).

 • Přidělená podpora je poskytována účelově, tj. je vázána na konkrétního žadatele, aktivitu a termíny realizace.


Podrobné informace prosíme nastudujte na rektorátní webové stránce programu Podpora internacionalizace na UK (POINT).


Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail .Poslední změna: 4. leden 2023 10:30 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK