Podpora internacionalizace

Cílem Podpory internacionalizace na Univerzitě Karlově (POINT) je poskytnout finanční podporu pro zahraniční mobility studentů na krátkodobé pobyty v maximální délce 3 týdny.


Pro studenty UK to znamená možnost získání finanční podpory na:

 • výjezd na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference,

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


V jarním kole 2022 je umožněno žádat také o finanční příspěvek na podporu krátkodobých virtuálních mobilit.


Žádosti do programu lze podávat prostřednictvím aplikace IS Věda dvakrát ročně.

Manuál pro podání žádosti je k dispozici v aplikaci na nástěnce a zde.


Termíny pro podávání žádostí do POINTu:

 • Od 1. 4. do 30. 4. pro jarní kolo

 • Od 1. 11. do 30. 11. pro podzimní kolo


Podpora internacionalizace na UK vychází z Opatření rektora 10/2020.


Více informací naleznete zde. Otázky týkající se této aktivity prosím směřujte na e-mail .


 • Finanční podpora se nevztahuje na letní jazykové školy.

 • Zpětná refundace není možná, lze žádat jen na aktivity, které teprve proběhnou.

 • Není možné žádat o finanční podporu z Podpory internacionalizace a Fondu mobility na stejný program.

 • Podpořeny budou mobility s aktivní účastí.

 • Délka pobytů, na kterou je požadováno financování, je zpravidla do 3 týdnů.


Poslední změna: 1. duben 2022 11:44 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK