Česko-německý fond budoucnosti


Nabídka: studijní pobyt, jehož výstupem bude práce na konkrétním projektu s českoněmeckou tematikou

Země: Německo

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D.

Výběrové řízení: ČNFB + zahr. univerzita; požadované dokumenty: vyplněný formulář, CV, nástin projektu, kopie maturitního vysvědčení, přehled o dosavadním průběhu studia, doporučující dopis jednoho pedagoga z FHS, potvrzení o přijetí (student si univerzitu hledá sám), osvědčení o znalosti jazyka + fakultativně: plánovaný rozvrh přednášek, seminářů, kurzů atd.

Stipendium: 10 x 650 € + 650 €

Uzávěrka přihlášek: 15/12 (pro následující ak. rok)

Bližší informace naleznete zde.Poslední změna: 7. srpen 2019 13:43 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter