Česko-německý fond budoucnosti

Nabídka: jedno- a dvousemestrální stipendijní pobyty

Země: Německo

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D.

Výběrové řízení: čtyřčlenná nezávislá komise - hodnotí koncepce projektů, znalost jazyka, dosavadní studijní výsledky

Stipendium:

  • Bc: 650€

  • Mgr: 800€

  • PhD: 800€

Uzávěrka přihlášek: vždy k 31. lednu pro následující akademický rok

Bližší informace naleznete zde.

Česko-bavorský stipendijní program pro jazykovou asistenci v sousední zemi

Nabídka: stipendia studentům z České republiky, kteří budou jako rodilí mluvčí po dobu několika měsíců podporovat výuku češtiny ve školách v Bavorsku

Země: Německo (Bavorsko)

Výběrové řízení: Bavorská státní kancelář ve spolupráci s Bavorským ministerstvem pro vyučování a kulturu zajistí výběr a financování českých jazykových asistentů v bavorských školách

Stipendium: 850€


Zájemci z České republiky se mohou obrátit na Bavorské ministerstvo pro vyučování a kulturu.Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.Poslední změna: 28. duben 2022 15:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK