Česko-německý fond budoucnosti

Nabídka: studijní pobyt, jehož výstupem bude vědecký projekt s českoněmeckou tematikou

Země: Německo

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D.

Výběrové řízení: čtyřčlenná nezávislá komise - hodnotí koncepce projektů, znalost jazyka, dosavadní studijní výsledky

Požadované dokumenty:

 • nástin projektového záměru

 • kopie maturitního vysvědčení

 • doporučení pedagoga domovské vysoké školy

 • potvrzení pedagoga hostitelské vysoké školy o přijetí ke studiu (student si univerzitu hledá sám)

 • strukturovaný životopis

 • přehled o dosavadním průběhu studia, členěný podle semestrů

 • osvědčení o znalosti jazyka

 • plánovaný rozvrh přednášek, seminářů, kurzů atd.

Stipendium:

 • Bc: 650€

 • Mgr: 800€

 • PhD: 800€

Uzávěrka přihlášek: vždy k 31. lednu pro následující akademický rok

Bližší informace naleznete zde.


Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.Poslední změna: 21. září 2021 12:50 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter