Česko-německý fond budoucnosti

Nabídka: jedno- a dvousemestrální stipendijní pobyty

Země: Německo

Studijní program: Bc., Mgr., Ph.D.

Výběrové řízení: čtyřčlenná nezávislá komise - hodnotí koncepce projektů, znalost jazyka, dosavadní studijní výsledky

Stipendium:

  • Bc: 650€

  • Mgr: 800€

  • PhD: 800€

Uzávěrka přihlášek: vždy k 31. lednu pro následující akademický rok

Bližší informace naleznete zde.Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.Poslední změna: 9. leden 2024 13:25 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK