• Akademici

Akademici

AKTUALITY

Měsíční výzkumný pobyt na Universität Wien


Partnerská Univerzita Vídeň nabízí 4 jednoměsíční stipendia pro mladé vědce (tj. PhD studenty a post-doc pracovníky).


Výše stipendia činí 1.000 €. Nástup u těchto pobytů je možný od poloviny února – prosince 2020. Ubytování si vybraní kandidáti musí zajistit sami.


Zájemci si musí předem dojednat svůj výzkumný pobyt s vídeňským akademickým partnerem (supervisorem), kterého lze nalézt zde. Uchazeč se partnerovi představí a přiloží stručný životopis a popis plánovaného výzkumného pobytu. Uvede, že pokud bude Univerzitou Karlovou nominován, obdrží od Univerzity Vídeň měsíční stipendium. Zájemce si rovněž předem dojedná termín případného pobytu. Vědecký partner vystaví příslib přijetí (acceptance letter of a supervisor), který zájemce předloží společně s následujícími dokumenty v anglickém jazyce:


 • Application form

 • Souhlas se zpracováním osobních údajů

 • Strukturovaný životopis

 • Seznam publikací

 • Stručná bibliografie vztahující se k výzkumnému tématu

 • Podrobný popis výzkumného pobytu a jeho cíle

 • Doporučující dopis z UK a studijní průměr z předešlého studia

 • Předběžný příslib přijetí od vídeňského pedagoga (acceptance letter of a supervisor)


Podrobnosti naleznou uchazeči v tomto dokumentu.


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 21. 11. 2019, 12:00.


Měsíční výzkumný pobyt na Universität Hamburg


V rámci meziuniverzitní spolupráce mají akademici FHS UK možnost získat stipendium ve výši 1400 EUR/měsíc (70 EUR/den) na měsíční výzkumný pobyt na partnerské Universität Hamburg. Pobyty mohou být i kratší, v tomto případě se výše stipendia odvíjí od denní sazby.


Výběrové řízení je vyhlášeno pro rok 2019, nástup je možný v období únor-prosinec 2020.


Požadované dokumenty:


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 21. 11. 2019, 12:00.


Měsíční výzkumný pobyt na Universität zu Köln


V rámci meziuniverzitní spolupráce mají akademici FHS UK možnost získat stipendium ve výši 1500 EUR na měsíční výzkumný pobyt na partnerské Universität zu Köln


Výběrové řízení je vyhlášeno pro rok 2019, nástup je možný v období únor-prosinec 2020.


Požadované dokumenty:


Uzávěrka pro podávání přihlášek na zahraničním oddělení FHS: 21. 11. 2019, 12:00.


Výzkumné pobyty v Izraeli


Program Masaryk Distinguished Chair je určen pro české akademiky, vědce a doktorandy, kteří jsou zaměstnáni na vysokoškolské instituci v ČR.


Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům ze všech jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany Interdisciplary Center Herzliya, úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu.


Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2019. Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině prosím zasílejte na e-mailovou adresu .


Více informací a instrukce k přihláškám naleznete zde.


Mobilita akademických pracovníků v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro rok 2020

UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení mobility akademických pracovníků za účelem krátkodobých výzkumných pobytů na partnerských univerzitách UK.

Fakultní uzávěrka pro podávání žádostí do výběrového řízení pro rok 2020 je 18. listopadu 2019.

Pracovní program spolu s požadovanými přílohami odevzdejte na zahraniční oddělení FHS.

Podrobné informace k vyhlášení spolu se seznamem partnerských univerzit a formuláři jsou k dispozici zde.


Financování mobilit se zahraničními partnery z prostředků na podporu internacionalizace FHS UK v roce 2019

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 2. výzvu pro předkládání žádostí o financování.

Žádosti zasílejte na zahraniční oddělení FHS průběžně, nejpozději však do 31. 10. 2019.

Žádosti budou posuzovány průběžně do vyčerpání prostředků.

Formulář žádosti ke stažení zde.


Aktivity je třeba realizovat a financovat nejpozději do 30. 11. 2019.

Mezi podporované aktivity patří:

 • Mobility pracovníků (přednostně výjezdy) za účelem rozvoje dlouhodobé mezinárodní spolupráce (stávající nebo nové) s vazbou na vzdělávací činnost

  – např. podpora společných studijních programů; organizace workshopů, letních škol, zvaných přednášek, společných kurzů; výuka/vystoupení/prezentace na zahraniční univerzitě; propagace cizojazyčných studijních programů

 • Aktivity spojené s 4EU aliancí a strategickými partnerstvími UK

 • Pobyty hostujících přednášejících na FHS UK


Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2020/21

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti naleznete zde.


Pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.) je určeno Fulbright-Masarykovo stipendium. Více informací najdete zde.


Pracovníci univerzit v ČR mohou do svých kurzů přizvat stávající přednášející a badatele z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Aktualizovaný seznam stipendistů pro daný rok je k dispozici zde. Je také možné pozvat stipendisty z ostatních evropských zemí do ČR na krátkodobé hostování v rámci programu Intercountry Travel Grant. Fulbrightova komise usiluje o to, aby pobyt stipendistů Fulbrightova programu v ČR byl co nejintenzivněji využit, proto velmi ráda zprostředkuje kontakt mezi stipendistou a dalšími univerzitními či akademickými pracovišti v ČR.Archiv aktualit


Poslední změna: 12. listopad 2019 16:49 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter