• Akademici

Akademici

AKTUALITY

Ruth Crawford Mitchell Fellowship


The Nationality Rooms Program is proud to announce the availability of the annual Ruth Crawford Mitchell Fellowship which will enable a Czech or Slovak professional to conduct research at the University of Pittsburgh during the 2020 Fall Term (late August to mid-December 2020). The amount of the award is $7,000. The submission deadline is March 30, 2020. Applications require a reference from a University of Pittsburgh faculty member who will serve as a mentor to the scholar. The link to the fellowship is http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars.


If you have any questions or want further clarification, please do not hesitate to email to Cristina Lagnese ( ).


Finacování spolupráce se strategickými partnery UK 2020


Fond pro podporu strategických partnerství UK vyhlašuje výzvu k podávání návrhů projektů spolupráce pro rok 2020.

Partnerské univerzity:

1) Strategičtí partneři (max. 150,000 Kč na projekt)

Švýcarsko Universität Zürich

Austrálie Macquaire University

Velká Británie University of St Andrews

2) Klíčoví partneři (max. 60,000 Kč na projekt)

Velká Británie University of Oxford, University of Cambridge, University of Edinburgh

Kanada McGill University

Izrael Hebrew University of Jerusalem

Austrálie University of Melbourne

Polsko Uniwersytet Jagielloński

Německo Universität zu Köln

Nizozemí Universiteit Leiden


Podrobné informace

Uzávěrka pro předkládání návrhů na zahraničním oddělení FHS: 22. 1. 2020, 12:00.


Výzkumné pobyty v Izraeli


Program Masaryk Distinguished Chair je určen pro české akademiky, vědce a doktorandy, kteří jsou zaměstnáni na vysokoškolské instituci v ČR.


Obsahem pobytů jsou zejména výzkumné aktivity v oblasti humanitních a společenskovědních oborů, program je však otevřen i zájemcům ze všech jiných vědních disciplín. Veškerá finanční a administrativní podpora je zajištěna ze strany Interdisciplary Center Herzliya, úspěšní žadatelé navíc obdrží paušální grant ve výši 500 USD na týden pobytu.


Uzávěrka přihlášek je 30. listopadu 2019. Přihlášky včetně příloh (CV, bibliografie, doporučujícího dopisu, atd.) v angličtině prosím zasílejte na e-mailovou adresu .


Více informací a instrukce k přihláškám naleznete zde.


Mobilita akademických pracovníků v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro rok 2020

UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení mobility akademických pracovníků za účelem krátkodobých výzkumných pobytů na partnerských univerzitách UK.

Fakultní uzávěrka pro podávání žádostí do výběrového řízení pro rok 2020 je 18. listopadu 2019.

Pracovní program spolu s požadovanými přílohami odevzdejte na zahraniční oddělení FHS.

Podrobné informace k vyhlášení spolu se seznamem partnerských univerzit a formuláři jsou k dispozici zde.


Financování mobilit se zahraničními partnery z prostředků na podporu internacionalizace FHS UK v roce 2019

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje 2. výzvu pro předkládání žádostí o financování.

Žádosti zasílejte na zahraniční oddělení FHS průběžně, nejpozději však do 31. 10. 2019.

Žádosti budou posuzovány průběžně do vyčerpání prostředků.

Formulář žádosti ke stažení zde.


Aktivity je třeba realizovat a financovat nejpozději do 30. 11. 2019.

Mezi podporované aktivity patří:

  • Mobility pracovníků (přednostně výjezdy) za účelem rozvoje dlouhodobé mezinárodní spolupráce (stávající nebo nové) s vazbou na vzdělávací činnost

    – např. podpora společných studijních programů; organizace workshopů, letních škol, zvaných přednášek, společných kurzů; výuka/vystoupení/prezentace na zahraniční univerzitě; propagace cizojazyčných studijních programů

  • Aktivity spojené s 4EU aliancí a strategickými partnerstvími UK

  • Pobyty hostujících přednášejících na FHS UK


Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2020/21

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti naleznete zde.


Pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.) je určeno Fulbright-Masarykovo stipendium. Více informací najdete zde.


Pracovníci univerzit v ČR mohou do svých kurzů přizvat stávající přednášející a badatele z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Aktualizovaný seznam stipendistů pro daný rok je k dispozici zde. Je také možné pozvat stipendisty z ostatních evropských zemí do ČR na krátkodobé hostování v rámci programu Intercountry Travel Grant. Fulbrightova komise usiluje o to, aby pobyt stipendistů Fulbrightova programu v ČR byl co nejintenzivněji využit, proto velmi ráda zprostředkuje kontakt mezi stipendistou a dalšími univerzitními či akademickými pracovišti v ČR.Archiv aktualit


Poslední změna: 21. leden 2020 14:31 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter