• Zaměstnanci

Zaměstnanci

AKTUALITY

Fond mobility UK - jarní kolo 2023

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK.


Cílem FM UK je finanční podpora mimo jiné pro

 • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí

 • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě


Přihlášky do jarního kola FM UK je možné podávat elektronicky přes aplikaci IS věda od 1. 2. 2023 do 17. 3. 2023, 13:00.


Více informací o Fondu mobility UK najdete zde. .

Erasmus+ zaměstnanecká mobilita - 2. čtvrtletí 2023

ZO FHS vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o výjezd v rámci programu Erasmus+ v 2. čtvrtletí 2023 do výběrového řízení.


Uzávěrka pro podávání žádostí pro toto období byla stanovena na 28. února 2023, 15:00.


Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím webové aplikace IS Věda (po přihlášení v modulu PAS projekty a soutěže).


Před zasláním žádosti do výběrového řízení je třeba plánovaný pobyt a náplň předjednat s danou přijímající partnerskou univerzitou a vedoucím pracoviště na FHS.


Podrobné informace k výběrovému řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace k zaměstnanecké mobilitě Erasmus+ jsou k dispozici zde.


International Office of the CU Faculty of Humanities is announcing a call for applications for the Erasmus+ staff mobility programme in Q2 of 2023.


The application deadline has been set to February 28 (3PM).


Applications are to be submitted online via the online platform IS Věda (after login, go to the PAS Projects and Tenders Module).


All mobilities and their contents have to be discussed and pre-agreed sufficiently in advance with the receiving instituiton and relevant department at the FHS.


Further details concerning the Call for Applications are available here.

Further details concerning Erasmus+ staff mobility are available here.

Finacování spolupráce se strategickými partnery UK 2023

Fond pro podporu strategických partnerství UK vyhlašuje výzvu k podávání návrhů projektů spolupráce pro rok 2023.


 • Strategičtí partneři

  Švýcarsko

  Universität Zürich

  Austrálie

  Macquaire University

  Velká Británie

  University of St Andrews


Podrobné informace jsou dostupné zde.


Formulář s požadovanými přílohami je třeba odevzdat na zahraniční oddělení FHS do 14. února 2023 (12:00).

Před odevzdáním formuláře na ZO FHS, je třeba nechat návrh schválit a podepsat vedoucím pracoviště.


Spolupráce v rámci strategických partneství - uskupení CENTRAL (výzva 2023/2024)

Strategické uskupení CENTRAL - Univerzita Karlova, Humboldtova Univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a ELTE Univerzita v Budapešti – podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědců.


Do 17. března 2023 je možné předkládat žádosti o financování společných workshopů výzkumných pracovníků včetně doktorandů univerzit sdružených v síti CENTRAL.


Podrobné informace o programu a aktuální výzvě jsou k dispozici zde.


Poslední změna: 1. únor 2023 15:31 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK