• Zaměstnanci

Zaměstnanci

AKTUALITY

Zaměstnanecká mobilita v rámci Erasmus+ 3. čtvrtletí 2022

ZO FHS vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o výjezd v rámci programu Erasmus+ ve 3. čtvrtletí 2022 do výběrového řízení.


Uzávěrka pro podávání žádostí pro toto období je stanovena na středu 25. května 2022. Žádosti lze podávat e-mailem na adresu Zahraničního oddělení .


Podrobné informace k výběrovému řízení jsou k dispozici zde.


Před zasláním žádosti do výběrového řízení je třeba plánovaný pobyt a náplň předjednat s danou přijímající partnerskou univerzitou.


Podrobné informace k zaměstnanecké mobilitě Erasmus+ jsou k dispozici zde.

Podpora internacionalizace UK (POINT) - jarní kolo

Své žádosti můžete zasílat v rámci jarního kola od 1. dubna do 30. dubna 2022.


Mezi podporované aktivity patří:

  • výjezd akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

  • podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01) - před založením žádosti prosíme plánovanou aktivitu konzultujte s dostatečným předstihem, nepojzději do 20. 4. 2022, se zahr. odd. FHS


V rámci jarního kola 2022 je umožněno žádat finanční příspěvek i na podporu virtuálních mobilit (bod 1 a 2). V případě organizace mezinárodních letních škol v tomto ohledu k žádné změně nedochází - fakulty a součásti UK mají i nadále povinnost realizovat letní školu fyzicky za přítomnosti studentů.


Spolupráce s University of St. Andrews - Joint Seed Funding 2022

Žádosti o financování projektů spolupráce je možné podávat do 25. 4. 2022 na zahraničním oddělení fakulty.


Podrobné informace k aktuální výzvě a přehled požadovaných dokumentů najdete zde.


Poslední změna: 29. duben 2022 15:36 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK