• Zaměstnanci

Zaměstnanci

AKTUALITY

Zaměstnanecká mobilita v rámci Erasmus+ 1. čtvrtletí 2023

ZO FHS vyhlašuje výzvu pro podávání žádostí o výjezd v rámci programu Erasmus+ ve 1. čtvrtletí 2023 do výběrového řízení.


Uzávěrka pro podávání žádostí pro toto období byla stanovena na 30. listopadu (15:00).


Žádosti se podávají elektronicky prostřednictvím webové aplikace IS Věda (po přihlášení v modulu PAS projekty a soutěže). Žádosti lze podávat od 1. listopadu (06:00) do dané uzávěrky.


Před zasláním žádosti do výběrového řízení je třeba plánovaný pobyt a náplň předjednat s danou přijímající partnerskou univerzitou a vedoucím pracoviště na FHS.


Podrobné informace k výběrovému řízení jsou k dispozici zde.

Podrobné informace k zaměstnanecké mobilitě Erasmus+ jsou k dispozici zde.


International Office of the CU Faculty of Humanities is announcing a call for applications for the Erasmus+ staff mobility programme in Q1 of 2023.


The application deadline has been set to November 30 (3PM).


Applications are to be submitted online via the online platform IS Věda (after login, go to the PAS Projects and Tenders Module). Applications can be filed from November 1 (6AM) until the application deadline.


All mobilities and their contents have to be discussed and pre-agreed sufficiently in advance with the receiving instituiton and relevant department at the FHS.


Further details concerning the Call for Applications are available here.

Further details concerning Erasmus+ staff mobility are available here.


Podpora internacionalizace UK (POINT) - podzimní kolo

Své žádosti můžete zasílat v rámci podzimního kola od 1. listopadu do 30. listopadu 2022.


Mezi podporované aktivity patří:

  • výjezd akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

  • podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01). Akci je třeba realizovat fyzicky za přítomnosti studentů.

    Žádost je třeba s dostatečným předstihem před podáním projednat s vedoucím pracoviště a zahraničním oddělením FHS.


Více informací k POINT UK najdete zde.


Měsíční stipendijní pobyty v Německu v roce 2023

Vyhlašujeme nabídku měsíčních stipendijních pobytů pro akademiky v roce 2023 v rámci meziuniverzitní spolupráceJedná se o tyto univerzity:

  • Universität zu Köln

  • Universität Hamburg


Uzávěrka podávaní přihlášek byla stanovena na 5. 12. 2022. Bližší informace naleznete zde.


Mobilita akademických pracovníků v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce pro rok 2023

UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení mobility akademických pracovníků za účelem krátkodobých pobytů na partnerských univerzitách UK.


Fakultní uzávěrka pro podávání žádostí do výběrového řízení pro rok 2023 je 5. prosince 2022.

Pracovní program spolu s požadovanými přílohami zašlete na zahraniční oddělení FHS.


Podrobné informace k vyhlášení spolu se seznamem partnerských univerzit a formuláři jsou k dispozici zde.
Poslední změna: 9. listopad 2022 15:18 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK