• Zaměstnanci

Zaměstnanci

AKTUALITY

4EU+ podpora mimo-projektových mobilit zaměstnanců

aktuální nejbližší uzávěrka: 15. září (pro výjezdy 1. října až 31. března)

OZV RUK vyhlašuje výzvu na podávání žádostí o financování mimo-projektových mobilit v rámci 4EU+.


Schéma podporuje mobility, které probíhají na partnerských univerzitách Aliance 4EU+ bez vazby na konkrétní schválený projekt (EDU projekty, SEED4EU+, minigranty atp.). Zároveň do této kategorie spadají také mobility, které se nekonají na partnerských institucích, ale mají zřejmou vazbu na aktivity Aliance (např. prezentace výsledků aliančního projektu, rozšíření alianční spolupráce atp.).


Na takovou mobilitu je možné žádat o finanční podporu ze zdrojů 4EU+ v rámci výběrových řízení, a to čtyřikrát ročně (v březnu, červnu, září a prosinci) na následující dva kvartály.

Aktuální nejbližší uzávěrka: 15. září pro výjezdy 1. října až 31. března


Žádost se podává online a požadovanou přílohou je písemný souhlas vedoucího Vašeho pracoviště na FHS, potvrzení o přijetí (akceptační dopis) z hostitelské instituce a program výjezdu.

Podrobné informace najdete zde, souhrnně ke stažení také zde.

Projekty spolupráce SEED4EU+ v rámci univerzitní aliance 4EU+ v roce 2025

Projektový záměr včetně rozpočtu je třeba dodat na ZO FHS do pondělí 9. září. Konečný deadline pro podání návrhu prostřednictvím přihlašovacího online formuláře je 30. září 2024.

Univerzitní aliance 4EU+ vyhlašuje výzvu SEED4EU+, která poskytuje finanční podporu na spolupráci na netradičních a inovativních iniciativách, které překračují běžné rámce grantových výzev.


Společné návrhy mohou podávat výzkumníci a akademici s titulem PhD a vyšším zaměstnáni na jedné z osmi univerzit 4EU+. Návrhy musí zahrnovat účastníky z alespoň tří členských univerzit 4EU+ na základě poskytnutých Letters of Intent. Pakliže nemáte momentálně žádné kolegy / kontakty na členských univerzitách, doporučujeme využít službu Grant Support Service.


Výzva je otevřena pro všechny akademické disciplíny, přičemž návrhy musí tematicky zapadat do alespoň jednoho z 4EU+ Flagshipů. Zvláštní důraz je kladen na návrhy s výrazným výzkumným zaměřením.


Mezi podporované aktivity patří například:

  • workshopy k přípravě společných projektů financovaných z externích zdrojů

  • konference, série workshopů nebo sympozia s cílem prohloubit výzkumnou spolupráci v rámci aliance 4EU+

  • kooperativní výzkumné pobyty pro akademiky a studující doktorského studijních programů


Veškeré informace o výzvě včetně přihlašovacího formuláře jsou dostupné na webu 4EU+.


Před podáním návrhu prostřednictvím přihlašovacího online formuláře je třeba nejprve schválit na fakultě projektový záměr včetně rozpočtu. Projektový záměr vyplňte, nechte schválit vedoucím pracoviště a zašlete na zahraniční oddělení do pondělí 9. září. A to i v případě, že jste byli osloveni aliančními partnery s nabídkou zapojení se do projektu a naše fakulta by tak v projektu vystupovala v roli partnera, ne koordinátora.


Konečný deadline pro podání návrhu je 30. září 2024.


Informační webinář k výzvě SEED4EU+ bude zveřejněn na webových stránkách aliance, zde.


Pokud máte ohledně výzvy jakékoliv dotazy, neváhejte se obrátit na fakultního koordinátora 4EU+ na adrese , případně na 4EU+ Local Office na UK; .Poslední změna: 18. červenec 2024 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK