• Akademici

Akademici

AKTUALITY

Finacování spolupráce se strategickými partnery UK 2021

Fond pro podporu strategických partnerství UK vyhlašuje výzvu k podávání návrhů projektů spolupráce pro rok 2021.


Partnerské univerzity:

1) Strategičtí partneři (max. 150,000 Kč na projekt)

Švýcarsko

Universität Zürich

Austrálie

Macquaire University

Velká Británie

University of St Andrews

2) Klíčoví partneři (max. 60,000 Kč na projekt)

Velká Británie

University of Oxford

University of Cambridge

University of Edinburgh

Kanada

McGill University

Izrael

Hebrew University of Jerusalem

Austrálie

University of Melbourne

Polsko

Uniwersytet Jagielloński

Německo

Universität zu Köln

Nizozemí

Universiteit Leiden


Podrobné informace

Uzávěrka pro předkládání návrhů na zahraničním oddělení FHS: 22. 1. 2021, 12:00.

Nabídka měsíčních stipendijních pobytů v Německu

Vyhlašujeme nabídku měsíčních stipendijních pobytů v rámci meziuniverzitní spolupráce. Jedná se o tyto univerzity:


 • Universität zu Köln

  • 2 – 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky

   • akademici – 1500 EUR měsíčně

 • Universität Hamburg

  • 2 - 3 jednoměsíční stipendia pro doktorandy nebo akademiky

   • akademici – 1600 EUR měsíčně


Stipendium je určeno na výzkumné pobyty v roce 2021 - v případě, že akademici nemohou uvést přesné datum pobytu na partnerské univerzitě, je možné použít tuto informaci v přihlášce.


Uzávěrka je 20. 12. 2020 (12:00).


Požadované dokumenty:


Mobilita akademických pracovníků v rámci přímé meziuniverzitní spolupráce - VÝZVA pro rok 2021

UK vyhlašuje výběrové řízení na obsazení mobility akademických pracovníků za účelem krátkodobých výzkumných pobytů na partnerských univerzitách UK.

Fakultní uzávěrka pro podávání žádostí je 4. prosince 2020.

Podrobné informace k vyhlášení spolu se seznamem partnerských univerzit a formuláři jsou k dispozici zde.


Žádosti (pracovní program s podpisem žadatele a vedoucího pracoviště) spolu s požadovanými přílohami je možné zasílat ve formátu PDF do data uzávěrky na zahraniční oddělení FHS e-mailem na .


POINT - Podpora internacionalizace - podzimní kolo

Své žádosti můžete zasílat v rámci podzimního kola od 1. listopadu do 30. listopadu 2020.


Mezi podporované aktivity patří:

 • účasti či výjezdy studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

 • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

 • mezinárodní soutěže a mistrovství,

 • studentské konference,

 • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Více informací k POINT UK najdete zde.


Poslední změna: 2. prosinec 2020 16:13 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter