• Akademici

Akademici

AKTUALITY

Spolupráce v rámci strategických partneství - uskupení CENTRAL (výzva pro rok 2021)

Strategické uskupení CENTRAL - Univerzita Karlova, Humboldtova Univerzita v Berlíně, Univerzita Vídeň, Univerzita Varšava a ELTE Univerzita v Budapešti – podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědců.


Do 10. května 2021 je možné na ZO FHS předkládat žádosti o financování přípravných workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit.


Podrobné informace o programu a aktuální výzvě jsou k dispozici zde.

Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2022/23

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti naleznete zde.


Pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.) je určeno Fulbright-Masarykovo stipendium. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Více informací najdete zde.


Pracovníci univerzit v ČR mohou do svých kurzů přizvat stávající přednášející a badatele z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Aktualizovaný seznam stipendistů pro daný rok je k dispozici zde. Je také možné pozvat stipendisty z ostatních evropských zemí do ČR na krátkodobé hostování. Uzávěrka přihlášek je 30. září na pobyty v roce 2022. V současných podmínkách cestovních omezení tento program není aktivní, jeho obnovení bude včas oznámeno na našich webových stránkách. Přihlášky na rok 2022 přijímáme, nemůžeme však zaručit, že pobyty bude možné realizovat.


Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Webináře budou probíhat formou on-line zoom setkání.


Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.


  • 22. dubna 16:30 hod. Stipendium pro vědce a přednášející: pro držitele PhD, pro profesionály

  • 3. května 14:00 hod. Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

  • 5. května 16:30 hod. Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a studenty doktorského studia

  • 3. června 15:00 hod. Hostování amerických stipendistů v České republice

POINT - Podpora internacionalizace - jarní kolo

Žádosti v rámci jarního kola je možné podávat od 1. dubna do 30. dubna 2021.


Cílem programu je podpora krátkodových internacionalizačních aktivit.

Mezi podporované aktivity pro fakulty a akademiky patří:

  • výjezd akademických pracovníků a studentských zástupců fakulty na jednání v rámci mezinárodních univerzitních sítí (jako např. Coimbra, LERU, UNICA, Europaeum apod.);

  • krátkodobé výjezdy akademických pracovníků za účelem přípravy mezinárodních projektů;

  • podpora organizace mezinárodních letních škol nehospodářské povahy organizovaných fakultami či dalšími součástmi UK (V souladu s Rámcem pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací (2014/C 198/01).


Plánujete-li žádat o podporu organizace letní školy, kontaktujte zahr. odd. FHS s dostatečným předstihem před uzávěrkou z důvodu zajištění kontroly a projednání žádosti na fakultě.


Více informací k POINT UK najdete zde.


Poslední změna: 19. duben 2021 16:37 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter