• Akademici

Akademici

AKTUALITY

Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2022/23

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti naleznete zde.


Pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.) je určeno Fulbright-Masarykovo stipendium. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Více informací najdete zde.


Pracovníci univerzit v ČR mohou do svých kurzů přizvat stávající přednášející a badatele z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Aktualizovaný seznam stipendistů pro daný rok je k dispozici zde. Je také možné pozvat stipendisty z ostatních evropských zemí do ČR na krátkodobé hostování. Uzávěrka přihlášek je 30. září na pobyty v roce 2022. V současných podmínkách cestovních omezení tento program není aktivní, jeho obnovení bude včas oznámeno na našich webových stránkách. Přihlášky na rok 2022 přijímáme, nemůžeme však zaručit, že pobyty bude možné realizovat.


Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Webináře budou probíhat formou on-line zoom setkání.


Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.


  • 22. dubna 16:30 hod. Stipendium pro vědce a přednášející: pro držitele PhD, pro profesionály

  • 3. května 14:00 hod. Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

  • 5. května 16:30 hod. Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a studenty doktorského studia

  • 3. června 15:00 hod. Hostování amerických stipendistů v České republice

Poslední změna: 19. květen 2021 11:02 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter