• Akademici

Akademici

AKTUALITY

Fond mobility pro ak. r. 2020/2021 - podzimní kolo

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK na základě vyhlášených priorit FM UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte zahr. oddělení s dostatečným předstihem).


Žádosti do podzimního kola je možné podávat klasicky přes aplikaci IS věda od 21. 9. 2020 do 15. 10. 2020 (fakultní uzávěrka).


Vzhledem ke světové pandemii Covid-19 má podzimní kolo FM UK více podob. Proběhne nejen standardní podzimní kolo, ale i tzv. „zrychlené“ kolo, které zohledňuje případné výjezdy se začátkem v měsících červenec, srpen, září a říjen 2020. Podrobné informace jsou dostupné na rektorátních stránkách FM UK a manuálu pro žadatele.


Více informací o Fondu mobility UK najdete zde.


POINT - Podpora internacionalizace - podzimní kolo

Své žádosti můžete zasílat v rámci podzimního kola od 1. listopadu do 30. listopadu 2020.


Mezi podporované aktivity patří:

  • účasti či výjezdy studentů UK na letní školy (s výjimkou jazykových pobytů),

  • krátkodobé neplacené odborné studentské stáže v maximální délce do 3 týdnů,

  • mezinárodní soutěže a mistrovství,

  • studentské konference,

  • jednání vztahující se k internacionalizaci aktivit univerzity.


Více informací k POINT UK najdete zde.


Poslední změna: 4. září 2020 13:15 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter