• Akademici

Akademici

AKTUALITY

Fond mobility UK - podzimní kolo

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK na základě vyhlášených priorit FM UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte zahr. oddělení s dostatečným předstihem).


Přihlášky do podzimního kola FM UK je možné podávat klasicky přes aplikaci IS věda od 20. 9. 2021 do 15. 10. 2021 včetně.


Více informací o Fondu mobility UK najdete zde. Podrobné informace jsou dostupné na rektorátních stránkách FM UK.

IEG Fellowships for Postdocs

The Leibniz Institute of European History (IEG) awards fellowships to international postdocs in European history, the history of religion, historical theology, or other historical disciplines.


The IEG funds projects on European history from the early modern period until 1989/90. We are particularly interested in projects:

  • with a comparative or cross-border approach,

  • on European history in its relation to the wider world, or

  • on topics of intellectual and religious history.


The IEG Fellowship provides a unique opportunity to pursue your individual research project while living and working for 6–12 months at the Institute in Mainz. The monthly stipend is € 1,800.


During the fellowship you are required to reside at the Institute in Mainz, actively participate in the IEG's research community and the weekly colloquia and present your work at least once during your fellowship. Applicants must have completed their doctorate no more than three years before taking up the fellowship. Proficiency in English and a sufficient command of German is expected in order to participate in discussions at the Institute.


The application details are described in this document. More information can be found on this website.


Application deadline: October 15, 2021 (For IEG Fellowships beginning in April 2022 or later)

Stipendia Fulbrightova programu na akademický rok 2022/23

Fulbrightovo stipendium pro vědecké pracovníky a přednášející z ČR ve všech oborech. Podmínkou je titul Ph.D. (nebo jeho starší ekvivalent), předchozí úspěšná výzkumná a/nebo pedagogická činnost, dobrá znalost angličtiny, kvalitní výzkumný projekt a pozvání z USA. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Stipendium je poskytováno na dobu tří až deseti měsíců podle potřeb žadatele. Podrobnosti naleznete zde.


Pro ty zástupce akademické obce v ČR, kteří jsou kromě svého úzkého odborného zaměření činní také v akademickém a veřejném životě (v akademickém senátu, v neziskové organizaci, v místní samosprávě apod.) je určeno Fulbright-Masarykovo stipendium. Pravidelná uzávěrka přihlášek je 1. listopadu na následující akademický rok. Více informací najdete zde.


Pracovníci univerzit v ČR mohou do svých kurzů přizvat stávající přednášející a badatele z USA, kteří každoročně v ČR jeden či dva semestry přednášejí či se věnují výzkumu v rámci Fulbrightova programu. Aktualizovaný seznam stipendistů pro daný rok je k dispozici zde. Je také možné pozvat stipendisty z ostatních evropských zemí do ČR na krátkodobé hostování. Uzávěrka přihlášek je 30. září na pobyty v roce 2022. V současných podmínkách cestovních omezení tento program není aktivní, jeho obnovení bude včas oznámeno na našich webových stránkách. Přihlášky na rok 2022 přijímáme, nemůžeme však zaručit, že pobyty bude možné realizovat.


Pro zájemce o stipendia Fulbrightovy komise na rok 2022/2023 jsme připravili sérii prakticky zaměřených webinářů k jednotlivým programům. Webináře budou probíhat formou on-line zoom setkání.


Pro přihlášení je potřeba odeslat registrační formulář nejpozději tři dny před konáním akce.


  • 22. dubna 16:30 hod. Stipendium pro vědce a přednášející: pro držitele PhD, pro profesionály

  • 3. května 14:00 hod. Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor

  • 5. května 16:30 hod. Fulbright-Masarykovo stipendium pro vědce a studenty doktorského studia

  • 3. června 15:00 hod. Hostování amerických stipendistů v České republice

Poslední změna: 15. září 2021 15:39 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter