• Akademici

Akademici

AKTUALITY


S lítostí Vám musíme oznámit, že kolegium rektora konané dne 24. 3. 2020 rozhodlo o zrušení jarního kola Fondu mobility UK a také o zrušení jarního kola Podpora internacionalizace UK (POINT) pro rok 2020 kvůli současným mimořádným opatřením provázejícími šíření koronovairu. Podzimní kolo tímhle rozhodnutím není ovlivněno.


Pro nejnovější informace o Fondu mobility sledujte rektorátní stránky přes tento odkaz. Nové informace o POINTu najdete také na stránkách rektorátu. Oficiální oznámení o zrušení jarních kol bude zveřejněno v aplikaci i na webu UK ve výše uvedených sekcích nejpozději v pondělí 30.3.2020.


V případe jakýchkoli informací se na nás neváhejte obrátit na .


Podpora INTERNACIONALIZACE NA FHS UK v roce 2020

Výzva pro předkládání žádostí o financování mobilit a projektů se zahraničními partnery z prostředků na podporu internacionalizace FHS UK(ukazatel D) je v současné situaci pozastavena.

Bližší informace budou zveřejněny s ohledem na další vývoj.


Fond mobility pro ak. r. 2020/2021

Zahraniční oddělení FHS UK vyhlašuje uzávěrku pro podávání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK na:


  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí (zvláště pak v rámci přípravy společného programu, zejména doktorského, s prestižním zahraničním subjektem),

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na UK (v případě zájmu o tuto nabídku prosím informujte naše oddělení s dostatečným předstihem).


Přihlášky můžete podávat od 3. února 2020 do 17. března 2020, 12:00 (ZRUŠENO). V rámci podzimního kola se můžete přihlásit od 21. září 2020 do 15. října 2020, 12:00.


Do data uzávěrky je třeba podat žádost o podporu spolu s požadovanými přílohami. Žádosti se podávají prostřednictvím webové aplikace.


Více informací o Fondu mobility naleznete zde.
Poslední změna: 3. duben 2020 18:00 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter