Blended Intensive Programmes

Krátkodobé kombinované intenzivní programy jsou novinkou programu Erasmus+, která umožňuje kombinaci fyzické mobility (v délce 5-30 dní) a virtuální aktivity.

Jedná se krátké výukové a studijní programy nebo školení, které společně vytvoří a realizují minimálně 3 vysokoškolské instituce ze 3 různých Erasmus+ programových zemí.

Každý program je zaměřen na konkrétní téma a má své specifické podmínky.


Nabídka programů BIP a účast studujících FHS

Financování výjezdu

Admistrativní postup


Nabídka programů BIP a účast studujících FHS

Programů se mohou účastnit studující všech stupňů studia v závislosti na podmínkách konkrétního programu.

V případě zájmu o účast v BIP programu je třeba projít fakultním výběrovým řízením.


Nabídku programů BIP, do nichž je FHS zapojena, zveřejňujeme průběžně na webových stránkách ZO v aktualitách spolu s vyhlášením fakultního výběrového řízení.


V ak. roce 2022/23 spolupracujeme na:

Program „FieldS“ zaměřený na terénní praxi (květen 2023)

koordinátor Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici


International Summer School - Disability, participation and activism: The politics of knowledge building and networking across Europe

(červenec + září 2023)

koordinátor Humboldt-Universität zu Berlin

Financování výjezdu

Erasmus+ stipendium 2023/2024

1.- 14. den: 79,- EUR/den

5. – 30. den: 56 EUR/den

(+příp. Green Erasmus)

Účastníkům se speciálními potřebami může být tato částka odpovídajícím způsobem navýšena.

Admistrativní postup

Fakultní výběrové řízení

Nominace na RUK fakultou

Podání přihlášky studentem a podpis Learning Agreementu

Výplata stipendia na realizaci výjezdu (po podpisu Rozhodnutí o přiznání stipendia a Účastnické smlouvy)

Evaluace výjezdu (doložení povýjezdové dokumentace - Confirmation of Study Period; Transcript / Certificate / Hodnotící zpráva; závěrečná zpráva)Poslední změna: 4. červen 2024 15:45 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK