Absolventské stáže


Univerzita Karlova ve spolupráci s konsorciem EDUCA nabízí na ak. rok 2017/18 zahraniční praktické stáže pro absolventy v rámci programu Erasmus+. Předpokládaná délka stáže je 2 měsíce s průměrnou výší stipendia 500 EUR/měsíc. Na stáž je třeba se přihlásit ještě před završením studia (před obhajobou závěrečné práce).


Zájemce o absolventskou stáž musí být studentem ještě v době výběrového řízení a během následného administrativního postupu (do podpisu účastnické smlouvy). Prioritou UK je podpora absolventů, kteří budou dále pokračovat ve své pedagogické a vědecko-výzkumné činnosti na UK, podpora post-doců a absolventů s další profesní činností navazující na UK.


V roce 2018 se uskuteční další kolo stáží pro absolventy. Zájemci se mohou průběžně hlásit zahraničnímu oddělení.


Podmínky programu


  • Praktickou stáž absolventů mohou studenti absolvovat v každé zemi zapojené do programu Erasmus+ kromě České republiky a země svého trvalého pobytu

  • Absolventské praktické stáže se může účastnit každý student končící Bc, Mgr/NMgr, nebo Ph.D. program.

  • Praxe mohou trvat 2 – 12 měsíců (24 měsíců u 5ti letých Mgr. programů). Za minimální délku 2 měsíců se považuje 60 dní. Nutno zohlednit délku ostatních Erasmus+ pobytů, které student v daném studijním programu již absolvoval. Absolventská stáž se k nim započítává. Dále se zohledňují přidělené finance a počet zájemců.

  • Stáž musí odpovídat studijnímu zaměření studenta.

  • Předpokládaný počet odpracovaných hodin týdně je 40.


Požadavky: na zahraniční oddělení je potřeba v elektronické podobě zaslat následující dokumenty v angličtině (v případě, že bude stáž probíhat v jiném jazyce než v angličtině, odevzdají zájemci dokumenty v čj a v jazyce, v němž bude stáž probíhat):


  • životopis

  • motivační dopis

  • přihlášku

  • akceptační dopis (není podmínkou)


Více informací o absolventských stážích naleznete na stránkách RUK a konsorcia EDUCA.


Dokumenty ke stažení
Poslední změna: 6. srpen 2019 11:45 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter