Výběrové řízení


Žádosti je možné odevzdávat průběžně v konzultačních hodinách vždy alespoň 2 měsíce před plánovaným odjezdem.


Požadavky: na zahraniční oddělení je třeba osobně donést:


  • strukturovaný životopis (v ČJ a v jazyce, v němž bude stáž probíhat)

  • motivační dopis obsahující předběžný pracovní detailní plán stáže a její zdůvodnění (v ČJ a v jazyce, v němž bude stáž probíhat)

  • zvací/akceptační dopis: souhlas přijímající instituce s přijetím na praktickou stáž (dopis by měl obsahovat název instituce, kontaktní osobu včetně e-mailu, dohodnutou náplň stáže a data pobytu; není třeba zasílat originál poštou, stačí naskenovaný dokument s podpisem a razítkem) – v AJ/FJ/NJ/ŠJ

  • doporučení vedoucího bakalářské práce (bakalářští studenti) / vedoucího katedry (studenti magisterských oborů) / školitele (doktorandi) – v ČJ (či v AJ, jedná-li se o zahraničního vyučujícího)

  • souhlas vedoucí/ho katedry s výjezdem (pouze Mgr.)


Podrobné informace k administrativnímu postupu v případě úspěchu ve výběrovém řízení naleznete zde.


Poslední změna: 6. srpen 2019 11:34 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

U Kříže 8

158 00 Praha 5


zahranicni@fhs.cuni.cz


Kancelář 6018 (6. patro, budova B)

(+420) 251 080 334

FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter