Výběrové řízení

Žádosti je možné odevzdávat průběžně v konzultačních hodinách vždy alespoň 2 měsíce před plánovaným odjezdem.


Požadavky: na zahraniční oddělení je třeba osobně donést (vzhledem k aktuální situaci a nařízení vlády stačí dokumenty zaslat na e-mailovou adresu ZO):

  • strukturovaný životopis (v ČJ a v AJ + v jazyce, v němž bude stáž probíhat jestli se liší)

  • motivační dopis obsahující předběžný pracovní detailní plán stáže a její zdůvodnění (v ČJ a v jazyce, v němž bude stáž probíhat)

  • zvací/akceptační dopis: souhlas přijímající instituce s přijetím na praktickou stáž (dopis by měl obsahovat název instituce, kontaktní osobu včetně e-mailu, dohodnutou náplň stáže a data pobytu; není třeba zasílat originál poštou, stačí naskenovaný dokument s podpisem a razítkem) – v AJ/FJ/NJ/ŠJ

  • doporučení vedoucího bakalářské práce (bakalářští studenti) / garantky*a příslušného studijního programu (studenti magisterských oborů) / školitele (doktorandi) – v ČJ (či v AJ, jedná-li se o zahraničního vyučujícího)

  • souhlas garanta příslušného studijního programu s výjezdem (pouze Mgr.)


Podrobné informace k administrativnímu postupu v případě úspěchu ve výběrovém řízení naleznete zde.


Poslední změna: 6. duben 2021 15:41 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter