Výběrové řízení

Žádosti je možné odevzdávat ke stanovené uzávěrce. Výzva pro podání žádostí pro dané kolo s konkrétním datem uzávěrky se vyhlašuje v Aktualitách ZO FHS.


Aktuální uzávěrka pro podání žádostí do výběrového řízení Erasmus+ na výjezdy na praktickou stáž v akademickém roce 2023/24:


1. kolo: středa 9. srpna 2023 (včetně)


Harmonogram výběrových řízení
uzávěrka výběrového řízení


realizace výjezdu1. kolo


začátek srpna


mezi 1. říjnem a 15. zářím2. kolozačátek říjnamezi 1. lednem a 15. zářím


3. kolozačátek března


mezi 1. květnem a 15. zářím4. kolo


začátek květnamezi 1. červencem a 15. zářím


Stáž se musí uskutečnit v termínu od 1. 10. do 15. 9. daného akademické roku

(tj. např. v akademickém roce 2023/2024 se stáže uskutečňují v období 1. 10. 2023 – 15. 9. 2024).


V případě vyčerpání finančních prostředků nebudou vypsána všechna 4 kola výběrového řízení. S podáním žádosti tak není třeba čekat na úzávěrku, která je nejbližší k Vámi plánované době realizace. Pokud již máte stáž domluvenou, žádost můžete podat hned v prvním kole.

Požadované dokumenty

Požadované dokumenty musí být doručeny nejpozději do termínu uvedené uzávěrky.

Požadované podepsané dokumenty je třeba zaslat e-mailem ve formátu PDF na :


  • strukturovaný životopis (v ČJ a v AJ + v jazyce, v němž bude stáž probíhat jestli se liší)

  • motivační dopis včetně pracovní náplně stáže dle domluvy s přijímající institucí a její zdůvodnění (v ČJ a v jazyce, v němž bude stáž probíhat)

  • zvací/akceptační dopis: souhlas přijímající instituce s přijetím na praktickou stáž (dopis by měl obsahovat název instituce, kontaktní osobu včetně e-mailu, dohodnutou náplň stáže a data pobytu; není třeba zasílat originál poštou, stačí naskenovaný dokument s podpisem a razítkem) – v AJ/FJ/NJ/ŠJ

  • doporučení vedoucího bakalářské / magisterské práce / školitele – v ČJ (či v AJ, jedná-li se o zahraničního vyučujícího). Je vyžadován dokument s podpisem (stačí sken).

  • souhlas garanta příslušného studijního programu s výjezdem (Bc. a Mgr.)


Podrobné informace k administrativnímu postupu v případě úspěchu ve výběrovém řízení naleznete zde.


Vyžaduje-li v případě externích nabídek či individuálně zajišťovaných pobytů daná instituce potvrzení/nominaci/doporučení ze strany zahraničního oddělení FHS UK, je třeba zahraniční oddělení požádat s dostatečným předstihem (doporučujeme minimálně 20 pracovních dní) a žádost řádně doložit - podrobné informace k postupu najdete zde.


Poslední změna: 2. červen 2023 15:12 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK