• Ostatní programy
 • Fondy EHP
 • Jazyková pluralita: Severské a sámské jazyky na Fakultě humanitních studií – výjezdy zaměstnanců a studentů

Jazyková pluralita: Severské a sámské jazyky na Fakultě humanitních studií – výjezdy zaměstnanců a studentů

Projekt je financován Fondy EHP 2014 - 2021 v rámci programu Vzdělávání, projekty mobilit.

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-2-007

Období realizace: srpen 2020- srpen 2022

Hlavní řešitelka na FHS UK:

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.Partnerské instituce:

 • Sámi University of Applied Sciences (Institut for Sámi teacher education and indigenous journalism)

 • University of Iceland (School of Humanities)

 • University of Bergen (Faculty of Humanities)


Popis aktivit

Výběrové řízení na FHS UK

Zprávy z pobytu

Dokumenty ke stažení - výjezd


Popis aktivit

Projekt zahrnuje výměnu pedagogů a studentů bakalářských, magisterských i doktorských programů mezi Fakultou humanitních studií Karlovy Univerzity a Univerzitou v Bergenu, Univerzitou Islandu a Sámskou Univerzitou. Má za cíl podpořit neoborovou výuku severských a malých jazyků na FHS UK a rozšířit povědomí studentů o jazykové a kulturní situaci na Severu a zároveň posílit bilaterální vztahy mezi FHS UK a institucemi v donorských zemích, stejně tak i rozšířit povědomí o EHP grantech.

Učitelské mobility zahrnují výukové pobyty norských a islandských učitelů norštiny, sámštiny, islandštiny a staroseverštiny na FHS UK i stínování zahraničních pedagogů na partnerských univerzitách jejich českými kolegy, čímž umožní vytváření a inovaci učebních postupů při výuce těchto jazyků pro studenty, kteří nestudují filologii, ale učí se jazyky v rámci širší nabídky humanitního vzdělávání.

Studentské mobility umožní motivovaným českým studentům FHS UK zdokonalit se v jazyce, seznámit se s norským či islandským prostředím a pracovat na s tím spojeném tématu kvalifikační práce. Návštěvy islandských a norských studentů vyšších stupňů vzdělávání v Praze budou zahrnovat asistenci při výuce jazyků na FHS, čímž jim umožní získat praxi pro další pedagogickou práci.


Výběrové řízení pro mobilitu studentů

studijní pobyty na University of Bergen a University of Iceland


 • Termín mobility: mobilita proběhne kombinovanou formou, začne online v letním semestru 2021 účastí na distanční výuce a bude pokračovat výjezdem v srpnu 2021

 • Náplň mobility: studium norštiny nebo práce na bakalářské/diplomové práci


Základní podmínky:

 1. Aktivní studium na FHS UKbakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu

 2. Absolvent kurzů Norský svět I. anebo Četba staroseverských textů


Přihláška k výběrovému řízení: motivační dopis


Uzávěrka přihlášek: podepsaný motivační dopis je třeba zaslat e-mailem na zahraniční oddělení FHS zahranicni@fhs.cuni.cz do 25. ledna 2021 do 12:00.

Výběrové řízení: došlé přihlášky posoudí komise složená z vedoucí a členů Katedry jazyků a literatury a zahraničního oddělení FHS.


Další informace ohledně náplně mobility a podmínek lze získat u Mgr. Marie Novotné, Ph.D. (vedoucí Katedry jazyků a literatury a vyučující kurzu Četba staroseverských textů).


Počet míst

University of Bergen: 2

University of Iceland: 1


Výše stipendia

 • Norsko: 6 875 Kč na cestu a 30 000 Kč na pobyt v lce 1 měsíc

 • Island: 9 000 Kč na cestu a 30 000 Kč na pobyt v délce 1 měsíc


Zprávy z pobytu


Poslední změna: 26. červenec 2021 12:19 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter