Jazyková pluralita: Severské a sámské jazyky na FHS UK – výjezdy zaměstnanců a studentů

.


Fondy EHP 2014 - 2021 program Vzdělávání, projekty mobilit.

Číslo projektu: EHP-CZ-MOP-2-007

Období realizace: srpen 2020- srpen 2022

Hlavní řešitelka na FHS UK:

Mgr. Marie Novotná, Ph.D.Partnerské instituce:

Sámi University of Applied Sciences (Institut for Sámi teacher education and indigenous journalism)

University of Iceland (School of Humanities)

University of Bergen (Faculty of Humanities)Popis aktivit

Projekt zahrnuje výměnu pedagogů a studentů bakalářských, magisterských i doktorských programů mezi Fakultou humanitních studií Karlovy Univerzity a Univerzitou v Bergenu, Univerzitou Islandu a Sámskou Univerzitou. Má za cíl podpořit neoborovou výuku severských a malých jazyků na FHS UK a rozšířit povědomí studentů o jazykové a kulturní situaci na Severu a zároveň posílit bilaterální vztahy mezi FHS UK a institucemi v donorských zemích, stejně tak i rozšířit povědomí o EHP grantech.

Učitelské mobility zahrnují výukové pobyty norských a islandských učitelů norštiny, sámštiny, islandštiny a staroseverštiny na FHS UK i stínování zahraničních pedagogů na partnerských univerzitách jejich českými kolegy, čímž umožní vytváření a inovaci učebních postupů při výuce těchto jazyků pro studenty, kteří nestudují filologii, ale učí se jazyky v rámci širší nabídky humanitního vzdělávání.

Studentské mobility umožní motivovaným českým studentům FHS UK zdokonalit se v jazyce, seznámit se s norským či islandským prostředím a pracovat na s tím spojeném tématu kvalifikační práce. Návštěvy islandských a norských studentů vyšších stupňů vzdělávání v Praze budou zahrnovat asistenci při výuce jazyků na FHS, čímž jim umožní získat praxi pro další pedagogickou práci.


Výběrová řízení pro mobilitu studentů

měsíční studijní pobyt s prvky praktické stáže na Sámi University of Applied Sciences (Sámská vysoká škola, severní Norsko) (LS 2022)

 • Termín mobility: volí student sám v období květen-červen nebo srpen 2022

 • Náplň mobility: individuální studium nebo práce na bakalářské/diplomové práci s cílem prohloubení znalostí o sámské kultuře a společnosti

Základní podmínky:

 1. Aktivní studium na FHS UKbakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu

 2. Účast v kurzu Sámský jazyk, kultura a společnost (v LS 2022)

Přihláška k výběrovému řízení: motivační dopis (do 1 strany)

Výběrové řízení: došlé přihlášky posoudí komise složená z vedoucí a členů Katedry jazyků a literatury a zahraničního oddělení FHS.

Výběrové řízení proběhlo v dubnu 2022.

Další informace ohledně náplně mobility a podmínek lze získat u (vyučující kurzu Sámský jazyk, kultura a společnost).

Počet míst: 1

Webové stránky Sámi University of Applied Sciences

měsíční studijní pobyt na University of Bergen (LS 2022)

 • Termín mobility: přelom června a července 2022 (letní škola) nebo srpen 2022 (individuální studium)

 • Náplň mobility: studium norštiny nebo práce na kvalifikační práci

Základní podmínky:

 1. Aktivní studium na FHS UKbakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu

 2. Absolvent kurzů Norský svět: jazyk a kultura I. a Norský svět II. (případně zápis kurzu v aktuálním LS 2022)

Přihláška k výběrovému řízení: motivační dopis (do 1 strany)

Výběrové řízení: přihlášky posoudí komise složená z vedoucí a členů Katedry jazyků a literatury a zahraničního oddělení FHS.

Výběrové řízení proběhlo v březnu 2022.

Počet míst: 2

Akademický kontakt: Mgr. Marie Novotná, Ph.D. (vedoucí Katedry jazyků a literatury)

studijní pobyty na University of Bergen a University of Iceland (LS 2021)

 • Termín mobility: mobilita proběhne kombinovanou formou, začne online v letním semestru 2021 účastí na distanční výuce a bude pokračovat výjezdem v srpnu 2021

 • Náplň mobility: studium norštiny nebo práce na bakalářské/diplomové práci

Základní podmínky:

 1. Aktivní studium na FHS UKbakalářském nebo navazujícím magisterském studijním programu

 2. Absolvent kurzů Norský svět I. anebo Četba staroseverských textů

Přihláška k výběrovému řízení: motivační dopis

Výběrové řízení proběhlo v lednu 2021.

Další informace ohledně náplně mobility a podmínek lze získat u Mgr. Marie Novotné, Ph.D. (vedoucí Katedry jazyků a literatury a vyučující kurzu Četba staroseverských textů).

Zprávy studentů z pobytu

 • Studentka prvního ročníku bakalářského studia na FHS UK absolvovala v srpnu 2021 měsíční studijní pobyt na University of Iceland v Reykjavíku. Závěrečná zpráva je k dispozici zde.


 • Studentka druhého ročníku bakalářského studia na FHS UK absolvovala v srpnu 2022 měsíční studijní pobyt kombinovaný se stáží na Sámi University of Applied Sciences. Závěrečná zpráva je k dispozici zde.


 • Studentka prvního ročníku bakalářského studia na FHS UK absolvovala v červenci 2022 letní kurz norštiny pořádaný University of Bergen. Závěrečná zpráva je k dispozici zde.


 • Studentka prvního ročníku bakalářského studia na FHS UK absolvovala v červenci 2022 letní kurz norštiny pořádaný University of Bergen. Závěrečná zpráva je k dispozici zde.

Fotogalerie

Spolupráce s University of Iceland

 • V listopadu 2021 proběhli na FHS UK přednášky prof. Aðalheiður Guðmundsdóttir (University of Iceland) na téma „The Genres of Icelandic Sagas" a „The Double Nature of the Werewolf“.


 • V srpnu 2021 se vyučující FHS UK zúčastnili školení na University of Iceland. Náplní návštěvy bylo stínování islandských učitelů v kurzech staroseverštiny a moderní islandštiny jako druhého jazyka za účelem inovace výukových metod a přípravy studijních materiálů pro výuku staroseverštiny v kombinaci s moderní islandštinou. Součástí návštěvy bylo také stínování na pracovišti depozutujcí islandské středové rukopisy.


 • V prosinci 2021 se studentka z University of Iceland zúčastnila praktické stáže na FHS UK. Studentka se v rácmi stáže podílela na výuce v kurzech staroseverštiny a staroseverské literatury na FHS UK.

Spolupráce se Sámi University of Applied Sciences

 • V dubnu 2022 se vyučující FHS UK se zúčastnili školení na Sámi University of Applied Sciences. Náplní návštěvy bylo stínování zahraničních pedagogů sámských jazyků a kultury na partnerské univerzitě za účelem vytváření materiálů a inovace učebních postupů při výuce sámských jazyků jako cizího minoritního jazyka na FHS UK. • V květnu 2022 proběhli na FHS UK přednášky Dr. Katri Somby a Lena S. Gaup, MA (Sámi University of Applied Sciences) na téma „The fall of Iron curtain and construction of Sámi national symbols" a „Sámi people and Norwegian State: case of Alta rivel dam construction" (K. Somby) a „Reindeer herding in Sámi culture" a „Yoik tradition and performance" (L. Gaup). Návštěvy se účastnil i norský velvyslanec, Robert Kvile.


Spolupráce s University of Bergen

 • V dubnu 2022 proběhli na FHS UK přednášky prof. Helen Frances Leslie-Jacobsen (University of Bergen) na téma „Law Books in Norway and Iceland“ a „Legal, Religious and Medical Spheres of Madness in Medieval Norway and Iceland“.


 • V dubnu 2022 proběhli na FHS UK přednášky dr. Ilke Wunderlich (University of Bergen) v rámci kurzu "Norský svět: jazyk a kultura II.". Náplní návštěvy byla také spolupráce na přípravě nové učebnice norštiny.


 • V květnu 2022 proběhlo na Zahraničním oddělení a Oddělení vědy a výzkumu FHS UK školení s J. Schloon (University of Bergen). Náplní školení bylo sdílení dobré praxe ohledně mobility zaměstnanců a podpory akademiků v rámci mezinárodních i interních výzkumných projektů a programů.


 • V srpnu 2022 se vyučující FHS UK zúčastnili školení na University of Bergen. Náplní návštěvy bylo stínování výuky v rámci Letního kurzu norštiny pořádaného UiB, společná práce nad rukopisem učebnice Norský svět s Ilkou Wunderlich, garantkou projektu na UiB, stínování odborného pracoviště a příprava výukových materiálů pro kurz Sociolingvistika.

Poslední změna: 17. duben 2023 07:36 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK