Strategická partnerství UK

Seznam strategických partnerů

Švýcarsko Universität Zürich

Austrálie Macquarie University

Velká Británie University of St Andrews

Podrobné informace o jednotlivých univerzitách


Podrobné informace k programu Strategických partnerství UK a aktuality ohledně možností spolupráce jsou k dispozici na rektorátních webových stránkách Centra strategických partnerství UK.


Spolupráce se strategickými partnery je podporována z Fondu na podporu strategických partnerství UK a případně dalších finančních fondů zveřejněných na webu Centra.


S dotazy je možné se obracet na Centrum strategických partnerství UK či zahraniční oddělení FHS UK.


Fond na podporu strategických partnerství

Aktuální výzva pro rok 2023 se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK, vyjma projektů v rámci schématu Joint Seed Funding a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní separátně vyhlašovaná výběrová řízení.

Podporované aktivity s partnery

 • příprava podání mezinárodního projektu

 • podpora nových týmů (včetně zapojení doktorandů) a projektů

 • spolupráce pracovišť (kateder a ústavů) na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace

 • příprava mezinárodních studijních programů

 • příprava projektů, které dále zhodnotí a prohloubí význam navázaného partnerství

 • akademické pobyty, přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální

  kurzy a podobně

 • podpora zakládání společných výzkumných center nebo středisek

 • online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy)

 • podpora stávajících týmů a navazujících aktivit (na základě výstupů z předešlých projektů a prokázaného rozvoje výzkumu)


U aktivit se strategickými partnery se očekává nadstandardní úroveň výstupu.

 • Kritéria hodnocení předložených projektů.

Termín realizace aktivit

do 30. listopadu 2023 (včetně vyúčtování !)

Financování

 • limit na projekt/aktivitu: max. 150 000 Kč

 • Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu v externích zdrojích (EU programy apod.) a v interních zdrojích (post-doc Fond JUNIOR, Fond mobility, atd.).

Podávání návrhů projektů

Formulář s požadovanými přílohami je třeba odevzdat na zahraniční oddělení FHS

do 14.února 2023 (12:00)

Před odevzdáním formuláře na ZO FHS, je třeba nechat návrh schválit a podepsat vedoucím pracoviště.
Poslední změna: 24. leden 2023 12:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK