Strategická partnerství UK

Seznam partnerských univerzit


Aktuální výzva pro rok 2021 se týká aktivit se všemi strategickými partnery UK, vyjma projektů v rámci schématu joint seed funding s Univerzitou Curych a společné výzvy uskupení CENTRAL, které mají svá vlastní separátně vyhlašovaná výběrová řízení.


Formy spolupráce

  • online aktivity (přednášky, kurzy, konference, workshopy)

  • spolupráce pracovišť na výuce a výzkumu nebo vytvoření společné publikace

  • příprava společného vědeckého projektu

  • příprava mezinárodních studijních programů, projektů, které pak dále zhodnotí a dále prohloubí význam navázaného partnerství

  • středně dlouhé akademické pobyty (cca 14 dní i více), přednášky, cyklus přednášek, konference, workshopy, mimosemestrální kurzy a podobně

  • podpora všech navazujících aktivit


U aktivit se strategickými partnery se očekává nadstandardní úroveň výstupu.


Financování: 60 000 Kč (klíčová partnerství) a 150 000 Kč (strategičtí partneři);

  • Podporovány jsou pouze aktivity nemající alternativu v externích zdrojích (EU programy apod.) a v interních zdrojích (Fond post-doc, Fond mobility, Stipendium Václava Havla, atd.).


Termín realizace: březen - listopad daného kalendářního roku


Uzávěrka pro předkládání návrhů projektů k výběrovému řízení na FHS (zahraniční oddělení): 22. ledna 2021 (12:00)


Podrobné informace najdete na stránkách Centra strategických partnerství UK. S dotazy je možné se obracet na zahraniční oddělení FHS UK či případně přímo na Centrum strategických partnerství UK.


Poslední změna: 29. prosinec 2020 16:14 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter