Uskupení CENTRAL: společná výzva

Strategické uskupení CENTRAL je partnerství pěti renomovaných středoevropských univerzit (Univerzita Karlova, Humboldt Universität zu Berlin, Universität Wien, ELTE Budapest, Varšavská univerzita), které se zaměřuje na realizaci rozmanitých výzkumných a osvětových aktivit, a zviditelnění akademického diskurzu regionu střední a východní Evropy v rámci Evropy i mimo ni.


Uskupení poskytuje platformu pro vědeckou diskusi a akademickou i studentskou výměnu.

Jednou z celé řady aktivit jsou každoročně vyhlašované Workshops s cílem zapojit studenty doktorského studia a nabídnout jim tak možnost setkat s kolegy z dalších univerzit a pod vedením zkušených akademiků řešit problémy a zabývat se konkrétními otázkami svého výzkumu.


WORKSHOPS - Výzva 2023/2024

Výzva je určena pro skupiny výzkumných pracovníků včetně doktorandů univerzit sdružených v síti CENTRAL.


Cíl aktivity:

zahájení nové spolupráce (vč. inovativní výuky / školení pro mladé výzkumné pracovníky) nebo konsolidaci stávajících kontaktů

Typ aktivity:

1 / 2 (dvou až třídenní) workshopy pro týmy z min. tří členských univerzit realizované na jedné ze zapojených univerzit (respektive dvou)

Složení týmu:

2 – 4 výzkumní pracovníci z jedné univerzity včetně vedoucího týmu, kterým je senior researcher (min. post-doktorand s pětiletou výzkumnou praxí) a minimálně. 1 doktorand.


Možné jsou inter/multidisciplinární skupiny.

Termín realizace:

01/09/2023 – 31/03/2024 

Financování:

cestovné a pobytové náklady hradí vysílající univerzita,

catering a pronájem prostor hostitelská univerzita.


Na základě pravidel dané instituce.


Podrobné informace včetně formuláře žádosti naleznete na webové stránce CENTRAL Workshops.


Termín pro podání přihlášek: 17. března 2023 (23:59 CET).

Řešitelé odevzdávají společně na email , zároveň je třeba zaslat v kopii na a také informovat zahraniční oddělení FHS UK na .


S dotazy je možné se obracet na Centrum strategických partnerství UK.Poslední změna: 1. únor 2023 15:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK