Uskupení CENTRAL

Strategické uskupení CENTRAL vzniklo v roce 2014 společnou deklarací pěti středoevropských univerzit (Humboldt-Universität zu Berlin, Eötvös Loránd University, Univerzita Karlova, The University of Warsaw, The University of Vienna) a podporuje multilaterální spolupráci primárně v oblasti výuky, výzkumu a podpory mladých vědců.


CENTRAL Workshops

WORKSHOPS - Výzva pro rok 2021

Nabídka financování přípravných workshopů mladých vědeckých skupin s minimální účastí tří členských univerzit.


Workshopy budou financovány za účelem konsolidace existujících společných projektů nebo zahájení projektů nových. Hledisko undržitelnosti projektu i po realizaci workshopu je jedním z hodnotících kritérií při výběrovém řízení.

Typ aktivity:

až 2 (dvou až třídenní) workshopy pro týmy z

min. tří členských univerzit

Složení týmu:

2 – 4 účastníci, vedoucí týmu: senior researcher

(min. post- doktorand s pětiletou zkušeností) a

min. jeden PhD student

Finanční dotace:

cestovné a pobytové náklady hradí vysílající univerzita,

catering a pronájem prostor přijímající univerzita


Formulář žádosti o financování je k dispozici zde. Podrobné informace včetně kritérií výběru naleznete zde nebo na stránkách uskupení CENTRAL.


Uzávěrka na zahraničním oddělení FHS UK: 10. května 2021.


S dotazy je možné se obracet na Centrum strategických partnerství UK nebo ZO FHS UK.Poslední změna: 19. duben 2021 12:59 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter