4EU+


Pro hledání partnerů na ostatních 4EU+ univerzitách lze využít sekci „Search for partners“ na 4EU+ Sharepointu, návod je dispozici zde.


Společné vzdělávací projekty 4EU+

Projekty mohou nabývat různé formy, od workshopů a krátkých intenzivních studijních zkušeností po společné kurzy, moduly či studijní programy. Všechny návrhy by měly být ambiciózní a inovativní. Všechny projekty musí zahrnovat alespoň tři členské univerzity 4EU+ a spadat do jedné ze čtyř vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships).


Podrobné informace včetně online formuláře žádosti jsou k dispozici na stránkách 4EU+ zde.

Před podáním návrhu žadatelům doporučujeme kontaktovat Evropské centrum.


Uzávěrka pro podání žádosti pro výzvu 2021 je 1. 3. 2021.


Minigranty UK

Finanční podporu lze využít k podpoře rozvoje výzkumných projektů a iniciativ v oblasti research-based education (příprava projektového návrhu, organizace konference/workshopu, cestovní náklady na setkávání týmu, podpora výměny doktorandů či postdoků, krátkodobých stáží, administrativní výpomoc apod.).


Podporované aktivity musí být v souladu s Mission Statement Aliance 4EU+ a musí oborově či tematicky odpovídat jedné ze 4 vybraných tematických oblastí (tzv. Flagships) Aliance 4EU+. Všechny projekty musí zahrnovat alespoň tři členské univerzity 4EU+.


Podrobné informace včetně FAQ a online formuláře žádosti jsou k dispozici na stránkách Evropského centra UK zde.


Uzávěrka pro podání žádosti pro výzvu 2021 je 1. 3. 2021.


Kontaktní osoba na FHS UK

Ing. Jana Klopfštocková (oddělení pro rozvoj)

Mgr. Jakub Marek, Ph.D. (akademický koordinátor)


Poslední změna: 22. únor 2021 17:48 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter