Meziuniverzitní smlouvy

Mobilita vědeckých a pedagogických pracovníků a doktorandů: výzkumné, studijní a přednáškové pobyty v délce 1–3 týdny, které si pracovníci předem dojednají se svými partnery na dané zahraniční partnerské univerzitě.


  • Formulář pracovní program (Academic Visitor Application)

    V případě že z důvodu stále se měnící epidemiologické situace v ČR i v zahraničí nechcete nebo nemůžete uvést přesné datum pobytu na partnerské univerzitě, je možné jak v „Academic visitor application“ tak ve zvacím dopise zahraničního partnera použít tuto formulaci: The stay will be realized during the year 2021 and due to the epidemiological situation, specific dates will be set and agreed by both parties in a due course before the stay.

    Přílohy: Souhlas se zprac.osob.údajů

    Zvací dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele,

    Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země).


Finance: FHS obvykle hradí jízdné a pojištění, partnerská instituce ubytování a stravné – záleží na podmínkách stanovených ve smlouvě s konkrétní univerzitou.


Povinnosti účastníků mobility: na ZO fakulty nahlásit sjednaný termín pobytu (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně) nebo případné storno pobytu (neprodleně); do 14 dnů po návratu vyplnit formulář Zprávy ze zahraniční cesty


Bližší podrobné informace jsou k dispozici Na stránkách zahraničního odboru RUK.


Poslední změna: 24. listopad 2020 16:45 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter