Meziuniverzitní smlouvy

Mobilita vědecko-pedagogických pracovníků a doktorandů: výzkumné, studijní a přednáškové pobyty v délce 1–3 týdny, které si pracovníci předem dojednají se svými partnery na dané zahraniční partnerské univerzitě.Podmínky a postup níže platí pouze pro Německo, Finsko, Lotyšsko, Polsko, Slovensko a Řecko.


V případě ostatních zemí jsou dohody pouze rámcové a blíže podmínky akademických pobytů nestanovují, nezajišťují financování a není u nich vyžadována nominace ze strany rektorátu UK. Akademici si v těchto případech pobyt dojednávají přímo s přijímajícím pracovištěm dle podmínek dané univerzity a fakulta rektorát o výjezdu pracovníka pouze informuje. V případě nutnosti asistence rektorátu při komunikaci se zahraniční univerzitou lze kontaktovat koordinátora pro daný stát.


Podrobné informace k mobilitě jsou k dispozici na webové stránce programu Zahraničního odboru RUK.

Podání žádosti

Požadované dokumenty

  • Zvací dopis na hlavičkovém papíře od zahraničního partnera dokládající souhlas s účelem pobytu žadatele

  • Odůvodnění vícečetného pobytu (při žádostech o více než 2 výjezdy za rok do jedné země)


Pracovní programy spolu s požadovanými přílohami odevzdejte na zahraničním oddělení FHS.


Uzávěrka žádostí: listopad/prosinec (přesný termíny vždy viz aktuality)

(mimoevropské destinace lze projednat individuálně kdykoli během roku)


Možnosti financování

  • pobytové náklady (ubytování a stravné): přispívá hostitelská partnerská univerzita v závislosti na podmínkách stanovených ve smlouvě s konkrétní univerzitou

    Výše příspěvků je odlišná v každé zemi a řídí se i aktuálními finančními možnostmi dané univerzity. V případě, že zahraniční univerzita nemá dostatečné finanční prostředky k uhrazení pobytových nákladů nebo je může uhradit jen částečně, je třeba si zajistit dodatečný zdroj financování.


Povinnosti účastníků mobility

  • na ZO fakulty nahlásit sjednaný termín pobytu nejméně měsíc předem (pokud nebylo specifikováno v žádosti, či došlo ke změně) nebo případné storno pobytu (neprodleně)

  • do 14 dnů po návratu vyplnit a odevzdat formulář Zprávy z pobytu.Poslední změna: 9. listopad 2023 14:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK