Fond mobility UK

Cílem FM UK je finanční podpora mimo jiné pro

  • krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty v zahraničí - minimální délka pobytu jsou 3 týdny. Zvláště pak v rámci přípravy společného programu (zejména doktorského) s prestižním zahraničním subjektem.

  • pobyty zahraničních vysokoškolských nebo vědeckých pracovníků na univerzitě na základě vyhlášených priorit

Rada FM UK každoročně vyhlašuje pro jednotlivé kategorie priority, které naleznete zde.


Podání žádosti:

Žádosti spolu s požadovanými přílohami se podávají prostřednictvím webové aplikace IS Věda (modul Interní soutěže).

Žádosti lze podat pouze na naplánované, nikoli již uskutečněné pobyty.

Žádat lze o příspěvek v maximální výši 50 % předpokládaných výdajů (je tedy zároveň třeba zajistit financování druhé poloviny výdajů z jiných zdrojů).


Uzávěrky:

Žádosti lze podávat dvakrát ročně:

  • jarní kolo (od cca začátku února do cca poloviny března

  • podzimní kolo (od cca poloviny září do cca poloviny října

Konkrétní data uzávěrek na FHS platná v aktuálním roce jsou zveřejněna v aktualitách zahr. odd. FHS


Souhrnné informace najdete na webové stránce FM UK.


Kontakt: s dotazy ohledně plánovaného pobytu se obracejte na zahr. odd. FHS.


Poslední změna: 28. duben 2021 06:35 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter