University of St. Andrews (Joint Seed Funding)

Formát Joint Seed Funding má za cíl iniciovat novou spolupráci mezi univerzitami. Cílem společného financování je podpořit první kroky spolupráce a není zamýšleno jako kompletní financování projektů.


Aktivity:

  • výzkumné workshopy

  • krátkodobé výzkumné pobyty

  • mobilita za účelem přípravy společných výzkumných projektů nebo vzdělávacích programů

Aktivity mohou probíhat v Praze nebo v St Andrews; podporovány jsou žádosti, které zahrnují spolupráci napříč obory.

Podrobné informace a úplně znění výzvy 2022 jsou k dispozici zde.


Složení týmu:

  • Hlavními řešiteli by měli být akademičtí pracovníci na plný nebo částečný úvazek s pracovní smlouvou minimálně do konce projektu. 


Požadované dokumenty:

  • Žádost - formulář společné žádosti ke stažení zde

  • Endorsement Letters vedoucích pracovišť a děkanů (dopis děkana FHS UK zajistí ZO FHS na základě projednání žádosti na fakultě)

  • Formulář žádosti a Edorsement Letter vedoucího pracoviště FHS UK podejte na ZO FHS UK k projednání na fakultě do data fakultní uzávěrky.

Uzávěrka žádostí pro rok 2022 na ZO FHS: 25. 4. 2022


Financování:

Obě univerzity se podílí na financování rovným dílem (tzv. 50 % - 50%) a společně rozhodují i o schválení předložených projektů.

Na straně UK je Joint Seed Funding financován z Fondu pro podporu strategických partnerství.


Podrobné informace najdete na stránkách Centra strategických partnerství UK. S dotazy je možné se obracet na zahraniční oddělení FHS UK či případně přímo na Centrum strategických partnerství UK.Poslední změna: 6. duben 2022 14:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK