University of St. Andrews:Joint Seed Funding

Výzva pro podávání společných projektů s University of St Andrews


Formát Joint Seed Funding má za cíl iniciovat novou spolupráci mezi univerzitami. Cílem společného financování z obou univerzit je podpořit první kroky spolupráce a není zamýšleno jako kompletní financování projektů.


Aktivity:

 • Intenzivní výzkumné semináře

 • Pedagogické workshopy (např. spolupráce v oblasti online nebo jiných kurzů).

 • Krátkodobé výzkumné pobyty

 • Letní/zimní programy

 • Projekty společného mezinárodního online vzdělávání (COIL)

Podrobné informace a úplně znění výzvy 2023 jsou k dispozici zde.

Aktivity mohou probíhat v Praze nebo v St Andrews; podporovány jsou žádosti, které zahrnují spolupráci napříč obory.


Složení týmu:

 • Hlavními řešiteli by měli být akademičtí pracovníci na plný nebo částečný úvazek s pracovní smlouvou minimálně do konce projektu. 


Financování:

Obě univerzity se podílí na financování rovným dílem (tzv. 50 % - 50%) a společně rozhodují i o schválení předložených projektů.

Na straně UK je Joint Seed Funding financován z Fondu pro podporu strategických partnerství.


Podávání žádostí a termín uzávěrky

Požadované dokumenty

 • Žádost - formulář společné žádosti ke stažení zde

 • CV žadatele z UK

  CV žadatele z University of St Andrews

 • Endorsement Letter (doporučující dopis) děkana FHS

  (zajistí ZO FHS na základě projednání žádosti na fakultě)

  Endorsement Letter (doporučující dopis) vedení fakulty (School) University of St Andrews

 • Formulář žádosti zašlete e-mailem na ZO FHS k projednání na fakultě do data fakultní uzávěrky.

  Žádost je třeba nejprve předjednat s vedoucím pracoviště na FHS a v případě odsouhlasení spolupráce jej požádat o zaslání souhlasu se zapojením do spolupráce e-mailem na


Uzávěrka žádostí pro rok 2023 na ZO FHS: 24. 4. 2023


Žadatel následně odevzdá společnou žádost do termínu rektorání uzávěrky: jedna společná žádost musí být podána do pátku 5. května 2023 (18:00 hodin středoevropského času) prostřednictvím online odkazu.

Součástí žádosti musí být všechny požadované dokumenty (ve formátu PDF).Informace

Podrobné informace najdete na stránkách Centra strategických partnerství UK.


dotazy je možné se obracet na zahraniční oddělení FHS UK či případně přímo na Centrum strategických partnerství UK.Poslední změna: 6. září 2023 11:03 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK