University of Zurich (Joint-Seed Money Funding)

Formát Joint Seed Money Funding má za cíl iniciovat novou spolupráci mezi univerzitami.


Aktivity:

  • Intensive research workshops

Intensive research workshops

  • Short term research stays (for established as well as junior researchers)

  • Research-oriented teaching / short intensive graduate seminars

  • Mobility for the preparation of joint research proposals


Požadované dokumenty:

  • Žádost o financování - ke stažení zde

  • Strukturovaná CV hlavních řešitelů

  • Endorsement letter podepsaný vedoucím příslušného SP/pracoviště na UK a UZH


Financování:

Obě univerzity se podílí na financování rovným dílem (tzv. 50 % - 50%) a společně rozhodují i o schválení předložených projektů (ke schválení je nutný jednomyslný konsensus).

Na straně UK je Joint Seed Money Funding financován z Fondu pro podporu strategických partnerství a projekty posuzuje Komise Fondu pro podporu strategických partnerství.


Uzávěrka žádostí pro rok 2019 na zahraničním oddělení FHS: 22. března 2019


Poslední změna: 22. říjen 2020 11:38 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter