Strategická partnerství UK

Od roku 2015 věnuje Univerzita Karlova speciální manažerskou a finanční péči rozvoji vztahů s úzce vymezenou skupinou univerzit a institutů označovanou jako strategická partnerství.


Jednotllivé partnerské univerzity jsou rozděleny do skupin níže:

Strategická partnerství

Strategická uskupení


Společným denominantem této skupiny institutů, která vzešla z širokého konsensu vedení a akademické obce UK v roce 2014, byl

  • široký potenciál pro sdílení excelence napříč všemi vědními disciplínami, hlavními činnostmi (vzdělávací, výzkumnou, vědeckou a vývojovou) i hierarchickými a organizačními úrovněmi;

  • společný profil komplexní vzdělávací instituce;

  • předcházející úspěšná formální i neformální spolupráce;

  • globální distribuce.


Strategická partnerství dostávají své roli i v pravém smyslu svého označení. Univerzita Karlova využívá těchto spojenectví k aktivnímu směřování společnosti a naplňování třetí role univerzity v tuzemsku i zahraničí.


Podrobné informace k programu Strategických partnerství UK jsou k dispozici na rektorátních webových stránkách Centra strategických partnerství UK.
Poslední změna: 24. leden 2023 11:56 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK