Meziuniverzitní smlouvy

Seznam univerzit

Možnosti spolupráce jsou definovány pro každou smlouvu zvlášť, ne všechny smlouvy lze využít na akademickou mobilitu.


Poslední změna: 11. listopad 2022 13:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK