Erasmus+ smlouvy (akademici)

BELGIE

University of ANTWERP

Fakulta: Faculty of Arts, Department of Philosophy

Obor: filozofie

Kontaktní osoba: prof. Karel Novotný

stránky univerzity


Université catholique de LOUVAIN (-la-Neuve)

Fakulta: Faculté de philosophie, arts et letteres

Obor: filozofie a etika

Kontaktní osoba: prof. Karel Novotný

stránky univerzity


DÁNSKO

University of COPENHAGEN

Obor: humanitní studia

Smlouva je uzavřena v rámci univerzitní aliance 4EU+.

stránky univerzity


University of AARHUS

Fakulta: Faculty of Arts

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: prof. PaeDr. Miroslav Vaněk, Ph.D.

stránky univerzity


ESTONSKO

University of TARTU

Fakulta: Department of Semiotics

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: doc. Jakub Češka, Ph.D.

stránky univerzity


FINSKO

LAHTI University of Applied Sciences

Fakulta: Faculty of Social and Health Care

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: Mgr. Petr Vrzáček

stránky univerzity


FRANCIE

SORBONNE University

Obor: humanitní studia

Smlouva je uzavřena v rámci univerzitní aliance 4EU+.

stránky univerzity


Université Michel de Montaigne, BORDEAUX

Fakulta: UFR Humanités

Obor: historie

Kontaktní osoba: PhDr. Martina Ondo Grečenková, Ph.D.

stránky univerzity


Université TOULOUSE - Jean Jaures

Fakulta: UFR de Lettres, Philosophie et Musique

Obor: filosofie

Kontaktní osoba: prof. Karel Novotný

stránky univerzity


CHORVATSKO

University of ZAGREB

Fakulta: Faculty of Law

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: Selma Muhič Dizdarevič, Ph.D.

stránky univerzity


IRSKO

University of LIMERICK

Fakulta: Faculty of Arts, Humanities and Social Sciences

Obor: muzikologie

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Zuzana Jurková, Ph.D.

stránky univerzity


ISLAND

University of Iceland, REYKJAVÍK

Fakulta: School of Humanities

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: Mgr. Marie Novotná, PhD.

stránky univerzity


ITÁLIE

University of MILAN

Obor: humanitní studia

Smlouva je uzavřena v rámci univerzitní aliance 4EU+.

stránky univerzity


University of BOLOGNA

Fakulta: Department of Philosophy and Communication Studies

Obor: Arts & Humanities

Kontaktní osoba: Martin Švantner, Ph.D.

stránky univerzity


Free University of Bozen-Bolzano

uzavření smlouvy je v přípravě


Obor: Sociální práce/politika


NĚMECKO

HEIDELBERG University

Obor: humanitní studia

Smlouva je uzavřena v rámci univerzitní aliance 4EU+.

stránky univerzity


Technische Universität KAISERSLAUTERN

Obor: filosofie

Kontaktní osoba: doc. Dr. Phil Hans Rainer Sepp

stránky univerzity


Ruhr-Universität BOCHUM

Obor: filosofie

Kontaktní osoba: prof. Karel Novotný

stránky univerzity


Johann Wolfgang Goethe-Universität, FRANKFURT-AM-MAIN

Fakulta: Faculty of Philosophy and History, Faculty of Social Sciences

Obor: antropologie, sociální vědy

stránky univerzity


Justus Liebig University GIESSEN

Fakulta: Faculty of History and Cultural Studies

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: Dr. phil. Pavel Himl

stránky univerzity


Christian-Albrechts-Universität zu KIEL

Fakulta: Faculty of Humanities

Obor: filosofie

Kontaktní osoba: doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp

stránky univerzity


Universität KONSTANZ

Fakulta: Faculty of Humanities

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.

stránky univerzity


Leuphana University of LÜNEBURG

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: doc. Marek Skovajsa

stránky univerzity


Paderborn University

Obor: filosofie

Kontaktní osoba:doc. Hans Rainer Sepp

stránky univerzity


Universität WUPPERTAL

Obor: filosofie

Kontaktní osoba: prof. Karel Novotný

stránky univerzity


NIZOZEMSKO

University of Groningen

Fakulta: Faculty of Arts

Obor: humanitní studia/historie

Kontaktní osoba: Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

stránky univerzity


Radboud University, NIJMEGEN

Fakulta: Faculty of Philosophy, Theology and Religious Studies

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: prof. Karel Novotný

stránky univerzity


University of Humanistic Studies, Utrecht

Fakulta: Department of Education

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Moree, Dr.

stránky univerzity


NORSKO

University of OSLO

Fakulta: Faculty of Humanities

Obor: humanitní studia, sociální vědy

stránky univerzity


POLSKO

University of Białystok

Fakulta: Department of Philosophy

Obor: Humanities/Sociology and Cultural Studies

Kontaktní osoba: Dagmar Lorenz - Meyer, M.A., Ph.D.

stránky univerzity


Uniwersytet Jagielloński w KRAKOWIE

Fakulta: Faculty of Philosophy (Institut of Philosophy, Institut of Sociology)

Obor: filosofie; sociologie

stránky univerzity


Fakulta: Institute of History

Obor: historie

Kontaktní osoba: Jana Wohlmuth Markupová, Ph.D.

stránky univerzity


Uniwersytet Rzeszowski

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: Marie Novotná, PhD.

stránky univerzity


University of WARSAW

Obor: humanitní studia

Smlouva je uzavřena v rámci univerzitní aliance 4EU+.

stránky univerzity


Uniwersytet WROCŁAWSKI

Fakulta: Faculty of Historical and Pedagogical Sciences

Obor: muzikologie

Kontaktní osoba: doc. PhDr. Zuzana Jurková


RAKOUSKO

Central European University, VÍDEŇ

Fakulta: Department of Gender Studies / History / Medieval Studies

Obor: humanitní studia

stránky univerzity


University of GRAZ

Fakulta: Coordination Centre for Gender Studies and Equal Opportunities

Obor: sociologie a kulturní studia (Genderová studia)

Kontaktní osoba: doc.Věra Sokolová, Ph.D.

stránky univerzity


Universität WIEN

Fakulta: Gender Research Office

Obor: genderová studia

Kontaktní osoba: Kateřina Kolářová, Ph.D.

stránky univerzity


Obor: filozofie

Kontaktní osoba: prof. Karel Novotný

stránky univerzity


Katolische Privatuniversität LINZ

Obor: filosofie

Kontaktní osoba: prof. Karel Novotný

stránky univerzity


ŘECKO

University of PATRAS

Fakulta: School of Humanities and Social Sciences

Obor: filosofie

Kontaktní osoba: prof. Karel Novotný

stránky univerzity


SLOVENSKO

Prešovská univerzita v PREŠOVĚ

Fakulta: Filozofická fakulta

Obor: filozofie

Kontaktní osoba: Jakub Marek, Ph.D.

stránky univerzity


Univerzita Komenského v BRATISLAVE

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: Mgr. Ľubica Kobová, MA, Ph.D.

stránky univerzity


Paneurópska vysoká škola, BRATISLAVA

Fakulta: Fakulta psychológie

Obor: psychologie

Kontaktní osoba: doc. Gabriela Seidlová Málková

stránky fakulty


BRATISLAVSKÁ medzinárodná škola liberálnych štúdií (BISLA)

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: doc. Marek Skovajsa

stránky univerzity


Univerzita sv. Cyrila a Metoda v TRNAVE

Fakulta: Department of Ethnology and World Studies

Obor: společenské vědy - obecná antropologie

Kontaktní osoba: Marek Halbich, Ph.D

stránky univerzity


SLOVINSKO

Univerza v LUBLJANI

Fakulta: Faculty of Arts

Obor: humanitní studia / filosofie

stránky univerzity


ŠPANĚLSKO

Universidad DE EXTREMADURA

Fakulta: Facultad de Ciencias de la Documentación y la Comunicación

Obor: jazyky

Kontaktní osoba: prof. Lucie Doležalová

stránky univerzity


Universidad de Barcelona

Fakulta: Faculty of Education

Obor: humanitní studia

Kontaktní osoba: Mgr. Dana Moree, Dr.

stránky univerzity


ŠVÉDSKO

SÖDERTORN University

Fakulta: School of Culture and Education

Obor: filosofie

Kontaktní osoba: doc. Dr. phil. Hans Rainer Sepp

stránky univerzity


UMEA University

Obor: audiovizuální techniky a mediální tvorba

Fakulta: Faculty of Social Sciences, Department of Informatics

Kontaktní osoba: PhDr. Daniel Říha, Ph.D.

stránky univerzity


Velká Británie

University of Edinburgh

Fakulta: School of History, Classics and Archaeology

Obor: historie

Kontaktní osoba: PhDr. Tomáš Kunca, Ph.D

stránky univerzityPoslední změna: 13. září 2023 06:29 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK