Uzavření nové Erasmus smlouvy

Jak postupovat, chcete-li založit novou inter-institucionální dohodu, tj. dohodu mezi 2 evropskými univerzitami umožňující mobilitu studentů/vyučujících?

Návrhy na inter-institucionální dohody zahrnující pouze výukové pobyty lze podávat v průběhu celého roku. Návrhy na dohody zahrnující studijní pobyty vždy do konce října (dohoda bude platná nejdříve v následujícím ak. roce).


Vzhledem k vysokému počtu stávajících dohod na studijní pobyty je vhodné uzavírat nové dohody pouze s kvalitními a prověřenými partnerskými univerzitami, které nabízejí dostatek vhodných kurzů v angličtině a jejímž studentům lze zároveň nabídnout dostatečný počet kurzů v AJ na FHS.


Pošlete na e-mail obsahující:

  • název univerzity, popřípadě fakulty

  • webové stránky příslušné univerzity/fakulty

  • jméno a e-mail osoby, s níž jste v kontaktu, popřípadě i jméno a e-mail osoby, která má na dané univerzitě/fakultě na starosti program Erasmus+.

  • navrhovaný obsah dohody (obor, počet studentů/vyučujících, jazyk atp.)Poslední změna: 25. listopad 2019 16:26 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter