USA

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy pro LS 23/24:


Obecné informace:

  • Uzávěrka přihlášek: přesné termíny naleznete v aktualitách.

  • Podrobnější informace o jednotlivých univerzitách naleznete na webové stránce OZV RUK

  • Teritoriální referent UK:


Zájemci o zahraniční pobyt podávají přihlášku prostřednictvím online aplikace, podrobnější informace jsou k dispozici v manuálu.


U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů pro výběrové řízení na UK, které je nutné do aplikace nahrát. Tyto dokumenty slouží pouze pro výběr v rámci UK a nemusejí odpovídat dokumentům, které požaduje zahraniční univerzita! Je v zájmu studenta, aby si sám ověřil, jaké dokumenty vyžaduje zahraniční univerzita, zejména v případě jazykových certifikátů.

North Carolina State University

Období: LS 2023/24

Počet nabízených míst: 1 semestrální / 0 roční

University of Oregon

Období: LS 2023/24

Počet nabízených míst: 4 trimestrální / 0 roční

University of Washington at Seattle

Období: LS; 2023/24

Počet nabízených míst: 5 trimestrální / 0 roční

University of St. Thomas

Období: LS; 2023/24

Počet nabízených míst: 2 semestrální / 0 roční

Na University of St. Thomas bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní studijní pobyt v rámci Kucera Scholarship.

Vybraní studenti nebudou hradit školné a obdrží stipendium, které zcela pokryje náklady na ubytování a stravu v univerzitním kampusu. Zbývající náklady a poplatky včetně povinného zdravotního pojištění si student bude hradit sám, případně z jiných zdrojů.


Bližší informace lze nalézt na webových strankách UK.

George Washington University

Období: LS 2023/24

Stupeň studia: Bc.

Počet nabízených míst: 1 semestrální / 0 ročníState University of New York at New Paltz

Období: není v nabídce v aktuálním výběrovém řízení na výjezdy v LS 23/24

Počet nabízených míst:

University of New Orleans

Období: není v nabídce v aktuálním výběrovém řízení na výjezdy v LS 23/24

Počet nabízených míst:


Poslední změna: 24. duben 2023 14:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK