USA

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy v LS 2021/2022:


Obecné informace:

  • Uzávěrka přihlášek: obvykle listopad (pro výjezd v ZS) a květen (výjezd v LS). Přesné termíny naleznete v aktualitách.

  • Podrobnější informace na stránkách univerzit, na stránách RUK a u teritoriální referentky


Zájemci o zahraniční pobyt podávají přihlášku prostřednictvím online aplikace, podrobnější informace jsou k dispozici v manuálu.


U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů pro výběrové řízení na UK, které je nutné do aplikace nahrát. Tyto dokumenty slouží pouze pro výběr v rámci UK a nemusejí odpovídat dokumentům, které požaduje zahraniční univerzita! Je v zájmu studenta, aby si sám ověřil, jaké dokumenty vyžaduje zahraniční univerzita, zejména v případě jazykových certifikátů.

State University of New York at New Paltz

Webové stránky

Jazyk: univerzita přijímá jakýkoli doklad o dostatečné jazykové způsobilosti.

Finance: náklady na semestr SUNY odhaduje na 7 803 USD (aktuálnost částky si studenti ověří na jejich stránkách), bude požadováno potvrzení z banky o této částce na účtu.

Pojištění: zahraniční studenti jsou povinni koupit si zdravotní pojištění na SUNY (580 USD).

Počet nabízených míst (pro celou UK): 1

Pro výměnné studenty je omezený přístup k nejžádanějším kurzům, např. journalism, communication and media, education, psychology. Podrobné informace o kurzech lze nalézt zde.

University of New Orleans

Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Jazyk: univerzita požaduje doklad o jazykové zkoušce TOEFL, FCE, CAE nebo CPE. Jiné doklady o jazykové způsobilosti budou muset být ze strany UNO předem schváleny. Informace o požadované úrovni TOEFL se nacházejí zde.

Finance: student bude muset dodat potvrzení z banky o částce na účtu ve výši 6 133 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UNO), což jsou i odhadované náklady na jeden semestr.

Pojištění: zdravotní pojištění zprostředkuje UNO za 428 USD; lze si ho však pořídit u jakékoli společnosti s pobočkou v USA, finanční krytí však musí splňovat požadavky UNO. Informace naleznete zde.

Počet nabízených míst (pro celou UK): 1

University of Oregon

Webové stránky

Information sheet

Akademický rok: skládá se z podzimního, zimního a jarního trimestru. Výměnní studenti UK nehradí poplatky za školné.

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 1 trimestrální na Winter nebo Spring term

Finance: Vybraný kandidát dodá potvrzení o finančním krytí pobytu ve výši 6 500 USD (aktuálnost částky si prosím ověřte na stránkách UO), což jsou i odhadované náklady na jeden trimestr.

Jazyk: Univerzita vyžaduje certifikát TOEFL nebo IELTS (pro kurzy undergraduate: TOEFL ibt 60 bodů nebo PBT 500; IELTS 6,0; pro kurzy graduate: TOEFL ibt 90 nebo PBT 575, IELTS 7,0).

Pojištění: Zdravotní pojištění pro pobyt je nutné zakoupit na UO (Student Health Plan, 578 USD), nebo požádat o výjimku a prokázat, že vlastní zakoupené pojištění splňuje jejich požadavky.

University of Washington, Seattle

V roce 2015 se univerzita umístila na 15. místě v celosvětovém hodnocení univerzit podle žebříčku ARWU*, na 65. místě podle žebříčku QS** a na 32. místě podle žebříčku THE***.

Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Akademický rok se skládá ze tří trimestrů, každý z nich trvá 10 týdnů.

Semestr: LS 2021/2022

Počet nabízených míst: 10 trimestrálních na Winter a/nebo Spring quarter

Jazyk: univerzita vyžaduje TOEFL (83 bodů v ibt za reading, writing, listening i speaking pro kurzy undergraduate, 92 graduate) nebo IELTS 7.

Finance: student bude muset dodat potvrzení z banky o částce na účtu ve výši 5 085 USD (aktuálnost částky si ověří na stránkách UW), což jsou i odhadované náklady na jeden trimestr. Poplatek za on-line registraci pro graduate kurzy činí 75 USD.

Pojištění: nutno zakoupit na UW.


Pozor: Některé graduate programy požadují lepší studijní průměr než GPA 3.0 a vyšší počet bodů ve zkoušce TOEFL.

Pro výměnné studenty jsou omezené kurzy UNDERGRADUATE v oborech Communications, Psychology, Sociology a Studio Art a nejsou přístupné kurzy Finance, Accounting, IS300; I BUS300; OPMGT300; MKTG301; FIN350; MGMT300; MGMT320; BECON300 AND MGMT430. Dále nejsou k dispozici kurzy GRADUATE v oboru Art a professional programs.

University of St. Thomas

Počet míst: pro ak. rok 2021/2022 nebyla místa ze strany partnerské univerzity nabídnuta

Jazyk: Od studentů je vyžadován certifikát dokládající znalost AJ alespoň na úrovni B2, v případě TOEFL: 80 a IELTS: 6,5.

Finance:V rámci meziuniverzitní dohody s touto univerzitou studenti neplatí školné a dále mají možnost získat tzv. Kucera Scholarship ve výši 3.000 USD na semestr, které částečně pokryje náklady na ubytování a stravu v kampusu Morrison Hall. Ostatní náklady, tj. doplatek za ubytování a stravu ve výši cca 4.000 USD, zdravotní pojištění ve výši 1.000 USD a další výdaje si studenti hradí z vlastních zdrojů; celková výše doplatku by měla být cca 5.800 USD / semestr.


Stipendium je určeno studentům bakalářských a magisterských studijních programů, vybrat si však je možné pouze kurzy na undergraduate úrovni. Dále je stipendium určeno pouze studentům české národnosti a s trvalým pobytem v ČR.


Přehled programů undergraduate

Katalog kurzů


Poslední změna: 1. červen 2021 13:59 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UKNewsletter