USA

Aktuální nabídka semestrálních pobytů pro studenty a doktorandy pro LS 22/23:


Obecné informace:

  • Přesné termíny úzávěrky výběrového řízení naleznete v aktualitách.

  • Podrobnější informace o jednotlivých univerzitách naleznete na webové stránce OZV RUK a případně u teritoriální referentky


Zájemci o zahraniční pobyt podávají přihlášku prostřednictvím online aplikace, podrobnější informace jsou k dispozici v manuálu.


U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů pro výběrové řízení na UK, které je nutné do aplikace nahrát. Tyto dokumenty slouží pouze pro výběr v rámci UK a nemusejí odpovídat dokumentům, které požaduje zahraniční univerzita! Je v zájmu studenta, aby si sám ověřil, jaké dokumenty vyžaduje zahraniční univerzita, zejména v případě jazykových certifikátů.


North Carolina State University

Webové stránky

Počet nabízených míst:

State University of New York at New Paltz

Webové stránky

Semestr: LS 2022/23

Počet nabízených míst: 1 semestrální

University of New Orleans

Webové stránky

Počet nabízených míst:

University of Oregon

Webové stránky

Akademický rok se skládá z podzimního, zimního a jarního trimestru.

Semestr: Lze vyjet na zimní nebo jarní trimestr 2023

Počet nabízených míst: 4 trimestrální

University of Washington, Seattle

Webové stránky

Informace pro přijíždějící studenty

Semester: Lze vyjet na zimní nebo jarní quarter 2022/23

Počet nabízených míst: 2 trimestrální

University of St. Thomas

Webové stránky

Stipendium:V rámci meziuniverzitní dohody s touto univerzitou studenti neplatí školné a dále mají možnost získat tzv. Kucera Scholarship ve výši 5.000 USD na semestr, které částečně pokryje náklady na ubytování a stravu v univerzitním kampusu. Stipendium je určeno studentům bakalářských a magisterských studijních programů, vybrat si však je možné pouze kurzy na undergraduate úrovni. Dále je stipendium určeno pouze studentům české národnosti a s trvalým pobytem v ČR.

Semester: LS 2022/23

Počet nabízených míst: 2 trimestrální

George Washington University

Webové stránky

Semester: LS 2022/23

Počet nabízených míst: 2 trimestrální


Poslední změna: 4. duben 2022 15:00 
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK