USA

Obecné informace:

  • Uzávěrka přihlášek: přesné termíny naleznete v aktualitách.

  • Podrobnější informace o jednotlivých univerzitách naleznete na webové stránce OZV RUK

  • Teritoriální referent UK:


Zájemci o zahraniční pobyt podávají přihlášku prostřednictvím online aplikace, podrobnější informace jsou k dispozici v manuálu.


U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů pro výběrové řízení na UK, které je nutné do aplikace nahrát. Tyto dokumenty slouží pouze pro výběr v rámci UK a nemusejí odpovídat dokumentům, které požaduje zahraniční univerzita! Je v zájmu studenta, aby si sám ověřil, jaké dokumenty vyžaduje zahraniční univerzita, zejména v případě jazykových certifikátů.


Níže naleznete také závěrečné zprávy studujících FHS, kteří na dané univerzitě realizovali studijní pobyt. Závěrečné zprávy k jednotlivým univerzitám naleznete také na webu Charles Abroad.

University of St. Thomas

Kucera scholarship (deadline 10. 6. 2024)

Období: LS 2024/2025

Počet nabízených míst: 1 semestrální


Na University of St. Thomas bylo vyhlášeno výběrové řízení na stipendijní studijní pobyt v rámci Kucera Scholarship. Stipendium je určeno pro studenty české národnosti a s trvalým pobytem v ČR.

Vybraní studenti nebudou hradit školné a obdrží stipendium, které zcela pokryje náklady na ubytování a stravu v univerzitním kampusu. Zbývající náklady a poplatky včetně povinného zdravotního pojištění si student bude hradit sám, případně z jiných zdrojů.

Výběrové řízení se týká studentů bakalářského a magisterského stupně studia, je však možné vybrat si pouze předměty úrovně undergraduate.


Příjem přihlášek studentů prostřednictvím online aplikace od 25. května do 10. června 2024 (včetně).


Bližší informace lze nalézt na webových strankách UK.


University of Oregon

Období: LS 2024/2025

Počet nabízených míst: 5 trimestrální (winter a/nebo spring term) / 0 roční

University of Washington at Seattle

Období: LS 2024/2025

Počet nabízených míst: 2 trimestrální (winter a/nebo spring term) / 0 roční

George Washington University

Období: LS 2024/2025

Stupeň studia: pouze Bc.

Počet nabízených míst: 1 semestrální / 0 roční


GWU výměnným studentům uhradí ubytování.


State University of New York at New Paltz

v současném výběrovém řízení není tato univerzita v nabídce

Období:

Počet nabízených míst:

University of New Orleans

v současném výběrovém řízení není tato univerzita v nabídce

Období:

Počet nabízených míst:

North Carolina State University

v současném výběrovém řízení není tato univerzita v nabídce

Období:

Počet nabízených míst:


Poslední změna: 23. květen 2024 11:55 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK