Austrálie

Aktuální nabídka pobytů pro studenty a doktorandy v akademickém roce 2024/2025:

Obecné informace:

  • Uzávěrka přihlášek: přesné termíny naleznete v aktualitách.

  • Podrobnější informace o jednotlivých univerzitách naleznete na webové stránce OZV RUK.

  • Teritoriální referent UK:


Zájemci o zahraniční pobyt podávají přihlášku prostřednictvím online aplikace, podrobnější informace jsou k dispozici v manuálu.


U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů pro výběrové řízení na UK, které je nutné do aplikace nahrát. Tyto dokumenty slouží pouze pro výběr v rámci UK a nemusejí odpovídat dokumentům, které požaduje zahraniční univerzita! Je v zájmu studenta, aby si sám ověřil, jaké dokumenty vyžaduje zahraniční univerzita, zejména v případě jazykových certifikátů.


Níže naleznete také závěrečné zprávy studujících FHS, kteří na dané univerzitě realizovali studijní pobyt. Závěrečné zprávy k jednotlivým univerzitám naleznete také na webu Charles Abroad.

The University of Queensland, BRISBANE

Období: AR 2024/25

Počet nabízených míst: 2 semestrální / 1 roční

Poznámka: podmínka průměru stanovená univerzitou je min. 4.5 GPA na 7 stupňové stupnici (přepočet provádí partnerská univerzita, příp. individuálně)


Macquarie University, SYDNEY

Období: AR 2024/25

Počet nabízených míst: 4 semestrální / 2 roční

Poznámka: podmínka průměru stanovená univerzitou je max. 2 (grade "C")


Závěrečné zprávy: 13/14 SKE, LS 16/17 SHV, LS 19/20 EKS

Závěrečné zprávy Charles Abroad: 19/20

Griffith University, QUEENSLAND

Období: AR 2024/25

Počet nabízených míst: 2 semestrální / 1 roční

Poznámka: podmínka průměru stanovená univerzitou je min. 4.5 GPA na 7 stupňové stupnici (přepočet provádí partnerská univerzita)


Závěrečné zprávy: ZS 13/14 EKS, ZS 14/15 EKS, ZS 17/18 EKS

The Melbourne University, MELBOURNE

Období: AR 2024/25

Počet nabízených míst: 6 semestrální / 3 roční

Poznámka: podmínka průměru stanovená univerzitou: max. 2 (grade "C")


Závěrečné zprávy: LS 12/13 SKE, ZS 13/14 EKS, ZS 15/16 OA


Poslední změna: 6. říjen 2023 16:54 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK