Izrael

Obecné informace:

  • Uzávěrka přihlášek: přesné termíny naleznete v aktualitách.

  • Podrobnější informace o univerzitě naleznete na webové stránce OZV RUK

  • Teritoriální referent UK:


Zájemci o zahraniční pobyt podávají přihlášku prostřednictvím online aplikace, podrobnější informace jsou k dispozici v manuálu.


U založené přihlášky se zobrazí seznam dokumentů pro výběrové řízení na UK, které je nutné do aplikace nahrát. Tyto dokumenty slouží pouze pro výběr v rámci UK a nemusejí odpovídat dokumentům, které požaduje zahraniční univerzita! Je v zájmu studenta, aby si sám ověřil, jaké dokumenty vyžaduje zahraniční univerzita, zejména v případě jazykových certifikátů.


Níže naleznete také závěrečné zprávy studujících FHS, kteří na dané univerzitě realizovali studijní pobyt. Závěrečné zprávy k jednotlivým univerzitám naleznete také na webu Charles Abroad.

The Hebrew University of JERUSALEM

Období: LS 2024/2025

Počet nabízených míst: 2 semestrální / 0 roční


Závěrečné zprávy: ZS 11/12 EKS, ZS 14/15 SHV


Poslední změna: 28. březen 2024 15:10 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Kontakt

Zahraniční oddělení

Fakulta humanitních studií

Univerzita Karlova

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


+420 224 271 431


FB: Zahraniční oddělení FHS UK